Listă de lucrări publicate

Vasilescu (Șerbănescu) Andra

Universitatea din București, Facultatea de Litere

Institutul de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”

 

LISTA DE LUCRĂRI PUBLICATE 

Actualizat decembrie 2013

 

 A.     CĂRŢI ŞI CAPITOLE ÎN CĂRŢI

 

(i)    Unic autor

1. Întrebarea. Teorie şi practică (teza de doctorat), Iaşi, Polirom, 2002, 275p. ISBN 973-683-958-3. 

2. Cum se scrie un text, Iaşi, Polirom, 2000; editia a II-a,  2001; ediţia a III-a 2005, 2006, 2007, 262p. ISBN 973-683-506-5/973-683-762-9.

3. Cum gândesc şi cum vorbesc ceilalţi. Prin labirintul culturilor, Iaşi, Polirom, 2007, 404p. ISBN 978-973-46-0890-4.

4. Cum vorbesc românii. Studii de comunicare (inter)culturală, Bucureşti, Editura Universităţii, 2007, 224p. ISBN 978-973-737-409-7.


(ii) Coordonator şi prim autor 

1. Limba română ca limbă străină. Dosare pedagogice, redactare 64p., revizie finală şi coordonare, Bucureşti, Editura Universităţii, Bucureşti, 2006, 318p. ISBN-973-575-136-4. (Pagina de titlu a cărţii înregistrează autorii în ordine alfabetică; v. Indexarea)

2. Teste de limba română. Paşaportul lingvistic european (CD inclus), redactare 100p. şi înregistrările audio aferente, revizie finală şi coordonare, Bucureşti, Institutul Limbii Române, Editura Nouă, 2006, 278p şi CD.  ISBN (10) 973-8987-18-0, (13) 978-973-8987-18-0

 

(iii)          Coautor (capitole în volume colective)

1. The expression of Possession in Romance and Germanic Languages (coord. Liliane Tasmowski, Anvers), articolul Dative possessive revisited, p. 133-148, Cluj, Clusium, 2001, 228p. ISBN-973-555-302-3. 

2. Enciclopedia limbii romane (Marius Sala, coord.), redactare si revizie finală – 101 articole de morfologie şi sintaxă, 134 p., Editura Univers Enciclopedic, 2001, 634p.; ediţia a II-a 2006. ISBN 973-8240-53-0. Lucrare distinsă cu Premiul Academiei Române.

3. Interacţiunea verbală în limba română. Corpus şi tipologie. (coord. Liliana Ionescu Ruxăndoiu), înregistrări audio şi transcriere de texte, 20 p. transcriere, 360 min. înregistrări), Editura Universităţii, 2002, ISBN  973-575-703-6.

4. Dialogul în româna vorbită. Omagiu profesorului Sorin Stati, (coord. Laurenţia Dascălu Jinga, Liana Pop), capitolul Scripturi comportamentale şi acte de vorbire indirecte în cultura română, p. 95-113, Bucureşti, Oscar Print, 320 p. ISBN 973-668-012-6.

5. Gramatica limbii române, vol I –II (coord. Valeria Guţu Romalo), redactare cap. Pronumele, Enunţurile interogative, Grupul pronominal, Dialogul – total 169 pagini., Editura Academiei, 2005; ediţie revăzută 2008. ISBN 973-27-1305-4. Lucrare distinsă cu premiul Academiei Române.

 6. Limba română, limbă romanică. Omagiu acad. Marius Sala (coord. Sanda Reinheimer Ioana Vintilă Rădulescu,), cap. Sistemul politeţii în limba română, p. 517-534, Bucureşti, Editura Academiei, 2007, p. 650.  ISBN 978-973-27-1552-9

7. Studii de gramatică şi de formare a cuvintelor. În memoria Mioarei Avram (coord. Marius Sala), cap. Încadrarea semantică a pronumelui/adjectivului pronominal “atât”, Bucureşti, Academia Română – Institutul de Lingvistică “Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, 2007, p. 434-438.  ISBN 973-27-1479-4

8. Reciprocul, Studii lingvistice. Omagiu profesoarei Gabriela Pană Dindelegan, la aniversare, 2007, p. 221-227. ISBN 978-973-737-369-4

9. Interacţiunea verbală (I.V. II). Aspecte teoretice şi aplicative. Corpus (coordonator: Liliana Ionescu Ruxăndoiu), cap. Negocierea rolurilor comunicative prin intermediul semnalelor de recepţie “back-channels”. O perspectivă (inter)culturală, Bucureşti, Editura Universităţii, 2008, p. 15- 43, ISBN 978-973-737-385-4.

10. Dinamica limbii române actuale (coord. Gabriela Dindelegan), Editura Academiei, Bucureşti, 2009 (cap.  Elemente de dinamică discursivă a pronumelui, p. 115-162), ISBN 978-973-27-1792-9.

11. Studii de gramatică. Omagiu doamnei profesoare Valeria Guţu Romalo, Editura Universităţii Bucureşti, 2009 (cap.CEL – categorie semilexicală, p. 265-287)

12. Studii de istoria limbii române (eds. Gh. Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula), lCap. Sintaxa secolului XX, p. 661-762.

13. Dialog, discurs, enunţ. Omagiu Sorin Stati (coord. Liliana Ionescu Ruxăndoiu şi Liliana Hoinărescu), cap. Distribuţia contribuţiilor conversaţionale în cultura română, 2010, p. 177-218, Bucureşti, Editura Universităţii, 2010.

14. Studii de limba română. Omagiu profesorului Gr. Brâncuş (editori Gh. Chivu, Oana Uţă Bărbulescu), capitolul Tendinţe în sintaxa secolului al XX-lea, EUB, 2010, p. 251-275.

 15. Româna vorbită actuală (ROVA). Corpus şi studii, cap. Interacţiunea medic – pacient. Repere teoretice şi studiu de caz, , Editura Academiei Române, Bucureşti, 2011, p.234-275.

16. „Deicticele empatetice”, în M. Constantinescu, G. Stoica, O. Uţă Bărbulescu, R. Zafiu (eds.), Modernitate şi interdisciplinaritate în cercetarea lingvistică, Omagiu doamnei profesor Liliana Ionescu Ruxăndoiu, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2012, p. 569–586.

17. „Deicticele discursive”, în Oana Chelaru-Murăruş, Maria Cvasnîi-Cătănescu, Claudia Ene, Camelia Uşurelu, Rodica Zafiu (eds.) (2012), Text şi discurs: omagiu Mihaelei Mancaş, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, p. 537–552.

18. “Constructing the Parliamentary Identity (1866-1923). The Romanian Case”, în Liliana Ionescu Ruxăndoiu, Melania Roibu, Mihaela Constantinescu (eds.), Parliamentary Discourses across Cultures. Interdisciplinary Approaches, Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2012.

19.  „Sintaxa secolului al XX-lea” în Tratatul de istorie a limbii române, Bucureşti, Editura Academiei Române 2012, p. 661-762.

20. The Grammar of Romanian (ed. Gabriela Pană Dindelegan), Oxford, Oxford University Press, 2013, p.174-179 ( Reflexive constructions), 179-182 (Reciprocal constructions), 379-409 (Pronouns), p. 537-550 (Sentence types).

21. A Reference Grammar of Romanian (ed. Carmen Dobrovie-Sorin, Ion Giurgea), Amsterdam, John Benjamins, p. (The Pronoun, with Sanda Reinheimer Râpeanu, Liliane Tasmowsky, Ion Giurgea).

22. „The Romanian reflexive sine. Grammar and beyond” în .....(ed. Gabriela Pană Dindelegan, Rodica Zafiu, Alexandru Nicolae, Adina Dragomirescu, Irina Nicula), Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2012.

 

B.     ARTICOLE ŞI STUDII ÎN REVISTE DE SPECIALITATE

RECUNOSCUTE ŞI INDEXATE

 

1. Complement de cauză sau complement de agent?, Limbă  şi Literatură [LL], Societatea de Ştiinţe Filologice din România, 1983, 3, p. 486-494.

2. Neologismele, Limba si literatura română [LLR], Societatea de Ştiinţe Filologice din România, 1985, 2, p. 8-12.

3.  Construcţii scindate, Limba română [LR], Academia Română, 1986, 1, p. 3-10.

4.  Relaţii de sens şi relaţii de formă în interiorul vocabularului,  LLR, 1986, 2, p. 5-7.

5.  Limbă scrisă, limbă vorbită, LLR, 1988, 1, p. 14-18.

6. Funcţia sintactică a pronumelor relative,  LLR, 1988, 4, p. 4-9.

7. O structură sintactico-semantică: n u... d e c â t ,  Studii şi cercetări lingvistice [SCL], Academia Română, 1988, 6, p. 491-511.

8. Analiza morfosintactică, LLR, 1989, 1, p. 8-10.

9. Adverbul în lucrări româneşti recente, SCL, 1989, 1, p. 55-68.

10. Contragerea propoziţiilor şi dezvoltarea propoziţiilor, LLR, 1990, 1, p. 13-17.

11. Semne de punctuaţie în lucrări de concurs, LLR, 1990, 3, p. 35-38.

12. Structură şi funcţie, SCL, 1990, 5, p. 412-421.

13. Sintactic, semantic, pragmatic (în structura Cu cine ai vorbit, daca nu cu el?), SCL, 1990, 4, p. 385-392.

14. Comentarii privind rezolvarea subiectelor de gramatică pentru admiterea la liceu, LLR-Supliment, 1991, p. 39-42.

15. Structuri retorice şi organizare sintactică în „Manuscrisul de la Ieud”, LR, 1991, 1-2, p. 85-89.

16. Despre statutul lui uite!/vs/uită-te!,  SCL, 1991, 3-4, p. 151-165.

17. Abordări moderne ale pronumelui românesc, SCL, 1991, 5-6, pp. 273-278.

18. Formules communicatives dans les interrogatives alternatives symetriques, lucrare prezentată la Congresul Academiei Româno-Americane, Analele Universităţii Bucureşti. Seria limbi si literaturi străine [AUBLLS], 1991, p. 72-80.

19. Elipsa (în propoziţiile interogative), SCL, 1992, 1, p. 93-98.

20. Principiul corespondenţei: constrângeri în operaţiile de contragere şi dezvoltare, LR, 1992, 1-2, p. 73-77.

21. Antroponimele în discursul lingvistic, SCL, 1992, 4, p. 435-440.

22. Nivelurile pragmatice ale textului literar, SCL, 1992, 5, p. 469-482.

23. The Discourse Function of WH-words, Analele Universităţii Bucureşti. Seria Limba si Literatura Română[AUBLLR], 1992-1993, p. 5-14.

24. Interogativele în limba română: consecinţe conversaţionale ale structurii sintactice,  SCL, 1994, 1-2, p. 93-98.

25. Pentru un dicţionar sintactic al verbelor româneşti, SCL, 1994, 3-4, p. 130-150.

26. Un model integrator, SCL, 1995, 9-12, p. 563-572. 

27. Admiterea 1996 - Un model de rezolvare a subiectelor date la Facultatea de Litere din Bucureşti, LLR, 1996, 4, p. 48-53.

28. Questions vs Directives, RRL, 1997,  p. 81-83.

29. Funcţia întrebărilor în comunicarea exolingvă, SCL, 1997, 1-6, p. 489-497.

30. Manualele alternative, LL, 1998, 1, p.53-64.

31. Tipuri de ambiguitate în enunţurile interogative, SCL, nr. 1-2, 1998, p. 319-325.

32. Cum predăm limba română după manualele alternative, LL, 1998, 3, p. 189-197.

33. Rezumatul, LLR, 1998, 2, p.134-139.

34. Dative Possessive, Dative Experiencer, SCL, 3-4, 1999, p. 375-392. 

35. Funcţia întrebărilor în argumentaţie, LR, 1999, 1-2, p.151-161.

36. Interogativele indirecte în limba română, SCL,  3, 2000, p. 321-332.

37. Corelaţii între funcţia argumentativă şi gradul de interogativitate, AUBLLR, 1999, p.45-54.

38. Manualele alternative de limba română pentru clasa a VIII-a, LL, 1999, 3-4, p. 103-106.

39. Manuale, auxiliare…, dar şi alte cărţi, LL, 2, 2001.

40. Conspectul, LL, 2002, nr. 4, 5 p.

41. Strategii pragmatice de reluare gramaticalizate ca relaţii apozitive de tip GN1-GN2, în LR,  2009, nr. 2, p.

42. Funcţiile discursive ale râsului/zâmbetului în cultura română, Omagiu Oana Vintilă Rădulescu, SCL, 2008.

43. Dincolo de sintaxă, în Omagiu Profesorului Sorin Stati, SCL, 2010, nr. 1.

44. Metastance in the Romanian Parliamentary Discourse, RRL, 2010, nr. 4, p. 365-380.

 

C.     ARTICOLE ŞI STUDII ÎN VOLUME ALE UNOR MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE

1. Demonstrativul românesc: particularităţi sintactice şi rol discursiv, „Actele celui de al IV-lea Congres International al Filologilor români”, Societatea de Ştiinţe Filologice din România, Timişoara, 1990.

2. Switches from Yes/No-questions to WH-questions, în Actele Colocviului Internaţional IADA, 1997, Dialogue analysis: units, relations, and strategies beyond the  sentence (ed. Edda Weigand, Eckhard Hauenherm), Tubingen, Niemeyer, 1997, p. 207-214.   ISBN 3-484-75013-8

3. Conflictul verbal – studiu de caz,, în Actele colocviului catedrei de limba română, 2001, Perspective actuale în studiul limbii române, (coord. Gabriela Pană Dindelegan), Bucureşti, Editura Universităţii, 2002,   p. 319-337.  ISBN 973-575-669-2 

4. Repere de contextualizare în publicistica actuală (Editorialul), Actele colocviului catedrei de limba română, 2002, Aspecte ale dinamicii limbii române actuale, (coord. Gabriela Pană Dindelegan),  Bucureşti, Editura Universităţii, 2003, p. 363-398.   ISBN 973-575-702-8

5. Funcţiile dialogului în reclamele de televiziune, în Actele colocviului catedrei de limba română, 2002, Aspecte ale dinamicii limbii române actuale, vol II, (coord. Gabriela Pană Dindelegan), Bucureşti, Editura Universităţii, 2003, p. 615-634 ISBN 973-575-702-8

6. Predarea/învăţarea limbii române ca limbă străină, în Actele colocviului catedrei de limba română, 2003, Tradiţie şi inovaţie în studiul limbii române, (coord. Gabriela Pană Dindelegan), Editura Universităţii Bucureşti, 2004, p.613-625.   ISBN 973-575-916-0

7. Posesivul românesc, în Actele colocviului catedrei de limba română, 2004, Limba română. Structură şi funcţionare (coord. Gabriela Pană Dindelegan), Bucureşti, Editura Universităţii, 2005, p. 211-217.   ISBN 9737-37-090-2.

8. Predarea limbii române ca limbă străină (în colaborare cu Ioana Chelaru Murăruş, Camelia Uşurelu),  în Limba şi literatura română. Perspective didactice, Editura Universităţii din Bucureşti, 2005, p. 143-155.  ISBN 973-737-065-1

9. Acordul în limba română, în Actele colocviului catedrei de limba română, 2005, Limba română. Aspecte sincronice şi diacronice (coord. Gabriela Pană Dindelegan), Bucureşti, Editura Universităţii, 2006, p.201-214.   ISBN 9737-37-198-4

10. Strategies of Dissociation in Dialogue, în Cooperation and Conflict in ingroup and intergroup communication. Selected Papers from the xth Biannual Congress of IADA, Bucharest 2005, Bucureşti, Editura Universităţii, 2006, p. 151-165. ISBN 973-73-72-63-8

11. Sistemul pronominal românesc, în Actele colocviului catedrei de limba română, 2006, Tradiţie şi inovaţie în studiul limbii române (coord. Gabriela Pană Dindelegan), Editura Universităţii Bucureşti, 2007, p.213-225.   ISBN 978-973-737-350-2

12. Iar – conector pragmatic, în Actele colocviului catedrei de limba română, 2009 (editori Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae), Editura Universităţii Bucureşti, 2010, p. 341-354.

13. Construcţia identităţii parlamentare. Cadrul teoretic, în Actele colocviului catedrei de limba română, 2010 (editori Rodica Zafiu, Camelia Uşurelu, Helga Bogdan).

14. Meta-criza: discursul în criză, în Thede Kahl, Larisa Schippel (hg.), Forum Rumanien, Leben in der Wirtschaftskrise – Ein Dauerzustand, Frank & Timme, p.63-76.

15. The grammaticalization of the extralinguistic context: the Romanian Social Deictics, în Emilia Parpală, Carmen Popescu (coord.), Comunicare şi identitate. Perspective lingvistice şi culturale, Craiova, Editura Universităţii din Craiova, 2011, p. 21-42.

 

D.    PROIECTE DE CERCETARE-INOVARE-DEZVOLTARE, GRANTURI


(i) Granturi şi proiecte de cercetare internaţionale

 

1. Membru în Proiectul internaţional de sintaxă comparată a limbilor romanice, coordonator Carmen Dobrovie Sorin, Paris 7, 1991-1993

2. Membru în Proiectul internaţional „The expression of possession in Romance and Germanic Languages”, coordonator Liliane Tasmowski, Anvers, 1998-2001.

3. Membru în Proiectul internaţional „The Essential Grammar of Romanian”, coordonator Carmen Dobrovie Sorin, Paris 7, Gabriela Pană Dindelegan, Alexandra Cornilescu, Universitatea din Bucureşti, 2003- prezent

4. Membru în Grantul international Apprentissage pour des professionnels des langues de l’Europe Centrale (APLEC), Grant nr. 229790-CP-1-2006-1-FR-Lingua-L2, Centrul pentru proiecte europene socio-umane, (CEPES-IITL) şi Universitatea din Nancy (coordonator Gabriela Tarabega); finanţat de UE în cadrul programului Socrates Lingua.

5. Membru în Proiectul internaţional pentru Eliberarea certificatelor de competenţă lingvistică, Institutul de Limbi Balcanice, Salonic, 2006; evaluare conform Paşaportului Lingvistic European, Sesiunea iunie 2006.

6. Membru în Consorţiul European pentru Certificarea Competenţelor Lingvistice, ECL – la care Universitatea din Bucureşti este afiliată; constructor de teste şi evaluator, 2007 – prezent.

7. Membru în Proiectul internaţional EPARDIS - Europe in Parliamentary Discourses, coordonator Cornelia Ilie (Suedia), Liliana Ionescu Ruxăndoiu (România); nefinanţat

8. Membru în Poriectul internaţional INTERPARDE - Interdisciplinary perspectives on parliamentary discourses in Europe: Between national identity and intercultural dialogue), coordonator Cornelia Ilie (Suedia), Liliana Ionescu Ruxăndoiu (România); nefinanţat.

 

(ii) Granturi şi proiecte de cercetare naţionale

1. Membru în Grantul CNCSIS „Interacţiunea verbală în limba română”, coordonator Liliana Ionescu Ruxăndoiu, 2001.

2. Membru în Grantul  MEC, ICI - Contract de colaborare nr.025C din 04.02.2002 între Institutul National deCercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI – Doina Banciu) şi Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti (coord. Gabriela Pană Dindelegan), cu tema: Asistenţă în proiectarea componentelor pentru învăţarea de propoziţii, fraze, expresii uzuale, noţiuni de gramatică specifice învăţământului gimnazial şi asigurarea legăturii cu unităţi şcolare din învăţământul primar şi gimnazial în scopul testării produsului realizat.

3. Membru în Grantul MEC-CNCSIS, Dinamica limbii române actuale, coord. Gabriela Pană Dindelegan, 2002, 2003.

4. Coordonator al Grantului CNCSIS 292, Predarea/Învăţarea limbii române ca limbă străină, 2003-2005.

5. Membru în Grantul CNCSIS Gramaticalizare şi discurs în limba română veche (coord. Rodica Zafiu), 2007- 2008.

6. Membră în grantul CNCSIS, Tradiţie şi modernitate în discursul parlamentar românesc. O perspectivă pragma-retorică, (coord. Liliana Ionescu Ruxăndoiu), 2009-2011.

 

E.     ALTELE

(i) Manuale şcolare şi auxiliare didactice (autor unic/coordonator şi coautor)

1. Consultaţii de gramatică. Tipuri de exerciţii. Modele de rezolvare. Subiecte posibile, Editura Saeculum IO, Bucuresti, 1991, 64 p., ISBN 973-9071-06-6; ediţie revăzută şi adăugită, Bucureşti, Vestala - Alutus, 1993, 125p, ISBN 973-96063-0-X/ISBN 973-96077-2-1.

2. Limba română. Vocabular, gramatică, stil, compoziţie, genuri şi specii literare (pentru admiterea în licee şi şcoli profesionale), Bucureşti, Societatea de Ştiinţe Filologice, 1992, p. 30-55, ISSN 0584-8045-X.

3. Manual de limba română pentru clasa a VI-a. Comunicare orală, comunicare scrisă, comunicare corectă. (coordonator şi autor în colaborare cu Adela Rogojinaru şi Mircea Vasilescu; am elaborat integral secţiunile de gramatică, partea teoretică şi parţial aplicaţiile din secţiunile de comunicare), Bucuresti, ALL, 1997 (şi retipărit anual; manual în uz), 223p., ISBN 973-684-002-6.

4. Limba română. Caietul elevului. Gramatică şi stilistică, (coordonator şi coautor împreună cu Mioara Popescu), Bucureşti, ALL, 1998 (şi retipărit anual, în uz), 152p., ISBN 973-9392-96-2.

5. Limba română. Caietul elevului. Comunicare şi  teorie literară. (coordonator şi coautor împreună cu Mioara Popescu), Bucureşti, ALL, 1998 (şi retipărit anual, în uz), 128p., ISBN 973-9392-95-4.

6. Limba română. Ghidul profesorului (coordonator şi coautor împreună cu Mioara Popescu), Bucureşti,  ALL, 1998 (în uz), 143p., ISBN 973-9431-19-4.

7. Limba română. Manual pentru clasa a VII-a. Învaţă să gândeşti!, Bucureşti, ALL, 1999 (în uz), 164p., ISBN 973-684-027-1.

8. Limba română. Manual pentru clasa a VIII-a. Tipuri de texte, Bucureşti, ALL, 2000 (în uz, retipărit anual), 184p., ISBN 973-684-212-6.

9. Limba română. Ghidul profesorului (coordonator şi coautor împreună cu Carmen Maria Mecu), Bucuresti,  ALL, 1998 (în uz), 103p., ISBN 973-684-237

10. Capacitate 2000/2002. Limba si literatura romana. Sinteze de gramatica, lexic, fonetica, punctuaţie (în colaborare cu Stan Mihai; am elaborat integral secţiunile de fonetică, lexic, morfologie, sintaxă, punctuaţie, cultivarea limbii), Bucureşti, Societatea de Ştiinţe Filologice, 2000, p. 7-104; ediţia a II-a, 2002, 168p., ISBN 973-0-01062-5-X.

11. Admiterea în liceu. Exerciţii recapitulative de limba română, cls. V-VIII. (coordonator şi coautor împreună cu Mioara Popescu), Bucureşti, Humanitas Educaţional, 2002 (retipărit), 182p., ISBN 973-8144-86-8.

 

(ii) Recenzii în reviste recunoscute şi indexate

1. C Dimitriu, Gramatica explicată a limbii române. Sintaxa, LL, 1983, nr. 3.

2. Al. Graur, Dicţionar al greşelilor de limbă,  în LLR, 1983, nr. 3.

3. Mihaela Mancaş, Limbajul artistic românesc în secolul al XIX-lea, în LLR, 1984, nr. 4.

4. Gabriela Pana Dindelegan, Aspecte ale dinamicii sistemului morfologic (dupa 1880), în LL, 1988, nr. 4.

5. Ion Diaconescu, Elemente de sintaxă a limbii române actuale, în LL, 1989, nr. 3.

6. G.G. Neamtu, Elemente de analiza gramaticala(99 de confuzii/distinctii), în LL, 1990, nr. 2.

7. Graham Mallinson, Rumanian, în RRL, 1990, nr. 2.

8. Mioara Avram, Ortografie pentru toţi, în LL, 1990, nr. 3.

9. The 2nd Symposium of English and Greek: description and comparison of the two languages, în LR, 1990, nr. 5.

10. Ion Coteanu, Gramatica, stilistica, compozitie, în LL, 1991, nr. 2.

11. Liliana Ionescu Ruxăndoiu, Naraţiune şi dialog în proza artistică românească, în LL, 1991, nr. 3.

12. Sorin Stati, Le transphrastique, în SCL, 1991, nr. 5.

13. Em. Vasiliu, Introducere in teoria textului, în LR, 1991, nr. 5-6.

14. V. Buhnaru, V. Purice, Dictionar explicativ pentru elevi, în LL, 1992, nr. 2.

15. Carmen Dobrovie Sorin, Subject Anaphors in Subjunctive Clauses, în SCL, 1992, nr. 2.

16. Viorel Hodiş, Apoziţia şi propoziţia apozitivă, în SCL, 1992, nr. 3.

17. Papers in Linguistics and Philology, în LR, 1992, nr. 10.

18. Ortografia românească – trecut, prezent, viitor, în SCL, 1992, nr. 5.

19. Omul şi limbajul său. Studia Linguistica in honorem Eugenio Coseriu, LR, 1993, nr. 11-12.

20. Maria Manoliu Manea, Gramatica, pragmasemantica si discurs, LL, 1994, nr. 2.

21. Gabriela Pană Dindelegan, Sintaxă si semantică, SCL, 1993, nr. 4, 353-354.

22. G. Gruiţă, Gramatică normativă. 77 de întrebări. 77 de răspunsuri, LL, 1994, nr. 3-4, p.127-129.

23. E. Ionescu, Manual de lingvistică generală, LR, 1993, nr. 9, p. 455-460.

24. C. Vlad, Sensul, dimensiune esentială a textului, SCL, 1994, nr. 2

25. Gilbert Lazard, L'actance, SCL, 1994, nr. 3-4.

26. State Melu, Lexicul limbii române în comuncare. Repere teoretice şi exerciţii, LLR, 1996 nr. 4.

27. Liliana Ionescu Ruxăndoiu, Conversaţia. Structuri şi strategii. Sugestii pentru o pragmatică a românei vorbite, LR, 1996, nr. 1-6.

28. Elena Ciobanu, Magdalena Popescu-Marin, Maria Păun, Zizi Ştefănescu-Goangă, Dicţionar practic al limbii române - explicativ, etimologic, frazeologic şi enciclopedic, LR, 1996, nr. 1-6.

29. Gabriela Pană Dindelegan, Admiterea în facultate. Teste de limba română, în LL, 2001, nr. 3.

30. Narcisa Forăscu (coord.), Dificultatile gramaticale ale limbii romane, în LLR, nr. 1, 2001.

31. Domniţa Dumitrescu, Aspects of Spanish Pragmatics, în RRL, nr. 2, 2012.

 

(iii) Note bibliografice în reviste recunoscute şi indexate

1. Revista noastră, serie nouă, aprilie-iunie, 1989, LR, 1990, nr. 2, p. 146-158.

2. Limba noastră, 1989, LR, 1990, p. 162- 163.

3. Două reviste dedicate lui Mihai Eminescu, în LR, 1990, nr. 1.

4. Dialectologica, în SCL, 1990, nr. 3.

5. Paul Nation, Ron Carter (eds.), Vocabulary Acquisition, în SCL, 1990, nr. 5.

6. Revista de lingvistică şi ştiinţă literară, în LR, 1992, nr. 5.

7. Eugen Roegiest, Romance Typology and the Position of Personal Clitics in Romanian, în LR, 1992, nr. 6.

8. Maria Iliescu, Corespondentele româneşti ale grupurilor nominale franţuzeşti N1 + de + N2,  în LR, 1992, nr. 9.

9. E. Vrabie, New and Revised Romanian Etymologies, în LR, 1992, nr. 12.

10. Travaux de linguistique et de philologie, 1992, nr. 6, p. 599-601.

11. Revista de lingvistică şi teorie literară, Chişinău, în LR, 1993, nr. 2.

12. Associazione Latina degli Studi Romeni, Buletin, 1991-1992, LR, 1994, nr. 1-2, p. 79-80.

 

(iv) Cronici în reviste recunoscute şi indexate

1. Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Facultăţii de Limba si Literatura Română, în LR, 1989, nr. 2.

2. Sesiunea de Pragmatică, în SCL, 1991, nr. 6.

3. Profesorul Robert Martin la Bucuresti, în AUBLLR., 1991.

4. Congresul Academiei Romano-Americane, RRL, 1991, nr. 6.

5. Colocviul Limba română în lume: comunicare, cercetare, export cultural, în AUBLLR, 2006.

 

(v) Indici în reviste recunoscute şi indexate

1. Indice de cuvinte si autori al revistei LR, 1989.

2. Indice de materii al revistei LR, 1988.

3. Indice de materii al revistei LR, 1990.

4. Indice de materii al revistei LR, 1991.

5. Indice de materii al revistei LR, 1992.

 

(vi) Traduceri

Cărţi

1. Carmen Dobrovie-Sorin, Syntax of Romanian, Bucureşti, Univers, 2001 (Cap. 6,7, p. 216-295).

 

Articole

1. MacLinscott Ricketts, Mircea Eliade – Opera Omnia, în Revista de istorie si teorie literara [RITL], 1988, nr. 3-4.

2. Marlies E. Kronegger, Imaginatio Creatrix and the Unity of All Living Forms, în RITL, 1989, nr. 1-2.

3. J.R. Searle, Philosophy and Literary Theory, in RITL, 1989, nr. 3-4.

4. Traduceri ocazionale in revista Dilema (texte semnate de Peter Gross).

 

(vii) Publicistică pe teme lingvistice

1. Lecţia din manualele alternative, Observator cultural, 2000, nr. 36.

2. Textul de tranziţie, Dilema, 2000, nr. 393.

3. Mioara Avram, Marius Sala, May We Introduce the Romanian Language to You?, Observator cultural, 2000, nr. 28.

4. Manuale şi mentalităţi alternative, Dilema, 2001, nr. 452.

5. Realitatea ca proiect social, Observator cultural, 2001, nr. 45.

6. Limbile UE, în Observator cultural, 2001, nr. 52.

7. Mioara Avram, Gramatica pentru toţi  şi Cuvintele limbii române între corect şi incorect, Observator cultural, 2001, nr. 64

8. Un text care cade sub incidenţa legii pe care o instituie, Observator cultural, 2001, nr. 68.

9. Un dicţionar de ştiinţe ale limbii, Observator cultural, 2002, nr.122.

10. Limba română pentru străini. Pe marginea cărţilor de limba română pentru străini publicate de Fundaţia Culturală Română, Dilema, 2002, nr. 512.

11. Buletinul CNA vs. Legea pentru folosirea limbii romane…- O comparatie, Observator cultural, 2002, nr. 134.

12. Se sparie gandul…: Dictionar moldovenesc-romanesc, Revista 22, 2003, nr.704.

13. Introducere în pragmatică (pe marginea cărţii Lilianei Ionescu Ruxăndoiu „Comunicare şi pragmatică), Observator cultural, 2003, nr. 188.

14. Gustul dialogului pe limba noastră, Interviu în Jurnalul Naţional, 7 mai 2006.

15. Gramatica Academiei, Lingviştii sperie publicul?, Jurnalul Naţional, 2006

16. Gramatica Academiei: din spaţiul academic în cotidian şi înapoi, Cultura, iunie, 2006.

17. De la ora de limba română la testele naţionale. Opoziţii, Adevărul, 4.07.2006.

18. Subiectiva şi predicativa în 21 de tipare culturale + 1, Observator cultural, nr. 631, iulie 2012.

 

(viii) Diverse

1. Portret…cu formule de adresare, în  Marius Sala, contemporanul lor, contemporanii lui, Univers Enciclopedic, 2002, p. 260-261, ISBN 973-8240-73-5.

2. Elaborarea materialului ştiinţific in vederea realizării unui CD pentru învăţarea gramaticii limbii române în gimnaziu (in colaborare cu Gabriela Pana Dindelegan); am elaborat integral partea de Morfologie; Contract de colaborare nr.025C din 04.02.2002 între Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI) şi Facultatea de Litere a Universităţii din
Bucureşti, cu tema: Asistenţă în proiectarea componentelor pentru învăţarea de propoziţii, fraze, expresii uzuale, noţiuni de gramatică specifice învăţământului gimnazial şi asigurarea legăturii cu unităţi şcolare din învăţământul primar şi gimnazial în scopul testării produsului realizat.

3. Teste ECL (publicate pe site-ul ECL şi parţial print în România).

 

(ix) Culegeri de texte pentru Învăţământul la Distanţă (uz intern)

1. Culegere de texte bibliografice: Redactare de text, destinată studenţilor din cadrul Învăţământului Deschis la Distanţă din cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti, 2002-2003, 350p.

2. Antologie de texte şi aplicatii. Structuralismul lingvistic, destinată studenţilor din cadrul Învăţământului Deschis la Distanţă din cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti, 2002-2003 (în uz), 292p.

3. Antologie de texte şi aplicatii. Elemente de pragmatică, destinată studenţilor din cadrul Învăţământului Deschis la Distanţă din cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti, 2002-2003, 199p.

4. Antologie de texte şi aplicatii. Didactică, destinată studenţilor din cadrul Învăţământului Deschis la Distanţă din cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti, 2002-2003, 100p.

5. Antologie de texte şi aplicaţii. Comunicare interculturală, destinată studenţilor din cadrul Învăţământului Deschis la Distanţă din cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti, 2002-2003, 100p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 20 Decembrie 2013.