VIJULIE IULIANA

Lect.univ.dr. Iuliana Vijulie

Antet Facultatea de Geografie

Universitatea din Bucureşti

Facultatea de Geografie

Departamentul de Geografie Regională şi Mediu

Sigla_CARTEDD

Research Centre for Regional Analyses in Tourism,

Environment and Sustainable Development 

Geografia Fizică a Europei, 2016

 

JETA

Asistent editor al revistei Journal of Environmental

and Tourism Analyses

http://jeta.rev.unibuc.ro/

 

 

 

Postere

Bucovina


Defrişări Piatra Craiului 2013

 

Lect.univ.dr. Iuliana Vijulie 


STUDII:

În perioada 1998-2002, am urmat cursurile Facultăţii de Geografie, Universitatea din Bucureşti, fiind Licenţiată în Geografie - specializarea Geografie. În 2002 am fost admisă la masterul Gestiunea durabilă a peisajelor geografice prin organizare şi amenajare regională, din cadrul Facultății de Geografie, pe care l-am absolvit în 2003.

În intervalul 2003-2009, sub îndrumarea Prof. univ. dr. Ileana Pătru-Stupariu, am efectuat stagiul doctoral în domeniul Geografie, finalizat cu susținerea publică a tezei de doctorat, intitulată „Dinamica peisajului rural în cadrul Câmpiei Boian”, în data de 14 septembrie 2009, obținând titlul de doctor în Geografie, conform Ordinul Ministrului nr. 6026/27.11.2009. 

Începând din anul 2003 și până în prezent, am desfăşurat activităţi didactice şi de cercetare în cadrul Facultăţii de Geografie a Universităţii din Bucureşti, Departamentul de Geografie Regională şi Mediu, având următoarele funcţii: preparator universitar (octombrie 2003 - februarie 2006), asistent universitar (februarie 2006 - octombrie 2009), lector universitar (octombrie 2009 - prezent).


Granturi de cercetare

Director/coordonator de proiecte naţionale

2007-2009, Dinamica peisajului rural în Câmpia Boian, în cadrul programului ”Proiecte de cercetare pentru tineri doctoranzi”, Tip proiect - TD, Cod proiect - 380, Director proiect: Asist. univ. dr. Iuliana Vijulie, Valoare proiect: 42.000 RON.

Membru în cadrul unor proiecte naţionale

2006-2008, Metode şi mijloace de identificare şi prioritizare a peisajelor Subcarpaţilor dintre Prahova şi Râmnicul Sărat, în vederea gestionării lor durabile/Sustainable management of Subcarpathian landscapes: prioritizing methods and means, Beneficiar CNCSIS, Tip A, Contract nr. 1027/2006, Tema 19, Cod proiect 1027, Valoare proiect: 62990.00 RON, Director proiect: Conf. univ. dr. Ileana Pătru (Iuliana Vijulie - membru).

2007-2010, Influenţa modificărilor geo-climatice globale şi regionale asupra dezvoltării durabile în Dobrogea - GLOBE, Beneficiar CNMP - Programul Parteneriate în domeniile prioritare (CEEX), Instituţia coordonatoare: DIRECŢIA HIDROGRAFICĂ MARITIMĂ CONSTANŢA, Parteneri: 1. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină; 2. Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Marină; 3. Universitatea Maritimă Constanţa; 4. Universitatea Ovidius Constanţa; 5. Universitatea din Bucureşti (responsabil partener - Conf. univ. dr. Marian Marin); 6. Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Forţele Navale; 7. Camera de Comerţ, Industrie şi Navigaţie Constanţa; 8. Primaria oraşului Ovidiu; 9. Şantierul Naval Buta CO. SA., Contract nr. 31-057/2007, Valoare proiect: 1.119.933 RON, Coordonator proiect: Conf. univ. dr. Romeo Boşneagu (Direcţia Hidrografică Maritimă) (Iuliana Vijulie - membru, Universitatea din București).

2009-2011, Elaborarea și implementarea unui algoritm de evaluare și prognoză peisagistică. Aplicații la sectorul montan și subcarpatic a Văii Prahova/Development and implementation of an algorithm for landscape assessment and prognosis. Application to the mountainous and subcarpathian sector of the Prahova Valley, Beneficiar CNCSIS, Tip proiect: PN-II-ID-PCE-2008-2, Cod proiect: ID_1949/2008, Număr contract: 1013/2009, Valoare proiect: 701.010 RON, Director proiect: Prof. univ. dr. Ileana Pătru-Stupariu (Iuliana Vijulie - membru).

2006, Definirea regimului tehnic al terenurilor cu funcţiune de spaţiu verde, în scopul protejării şi ameliorării condiţiilor de mediu în municipiul Bucureşti, Contract nr. 1833/29.05.2006, Beneficiar Proiect Bucureşti, PMB, Director grant: Conf. univ. dr. Gabriela Manea (Iuliana Vijulie - membru). 

2002-2004,  Riscuri naturale şi implicaţii asupra aşezărilor umane în Subcarpaţii cuprinşi între văile Topolog şi Gilort, Tema 27, Cod proiect 276, Beneficiar CNCSIS, Director proiect: Prof. univ. dr. Ion Marin (Iuliana Vijulie - membru).

Colaborator la proiecte internaționale

2011-2012, Contract: POSDRU/57/1.3/S/32629 „Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră” s-a derulat în cadrul Programului Operaţional Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane” 2007-2013 (POSDRU), a fost co-finanţat din Fondul Social European și implementat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanţare Externă, Valoarea proiectului: 18.472.743 RON (coordonator disciplină/tutore – Geografia continentelor - Lect. univ. dr. Iuliana Vijulie).

2012, Proiect: „Evaluarea stării mediului și dezvoltarea durabilă”, proiect finanțat de Fundația Willy Brandt și Universitățile Viterbo și La Tuscia, Italia (coordonator disciplină/tutore – Strategii europene de dezvoltare durabilă - Lect. univ. dr. Iuliana Vijulie).

 


Membru în organizaţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale:

 


 

Discipline predate (licenţă):

Geografia Regională a Europei (curs)

EUROPA

Sursa: http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/

 

Geografia Fizică a României. Morfostructură şi relief (curs)

Geografia Fizică a României. Clima. Apele. Vegetaţia. Solurile (curs) 

Detunata Golasa

Detunata Golaşă (bazalte cuaternare)

 

Discipline predate (master):

Strategii europene de dezvoltare durabilă (curs şi seminarii)

Obcinele Bucivinei (Voroneţ)

Obcinele Bucovinei - Voroneţ

Strategii europene privind zonele montane (agricultură montană/zootehnie, silvicultură, dezvoltare economică adecvată, armonizată cu protejarea naturii, etc.)

 

Metode de colectare a datelor de mediu (seminarii)

Practică Slănic Prahova

Utilizarea aparaturii de mediu

 Domenii de cercetare:

Geografie regională, Mediu, Dinamica peisajelor, Agroecosisteme. 


Cărți:

  1. Iuliana Vijulie, 2016. Geografia Fizică a Europei, Editura Universității din București, ISBN 978-606-16-0788-4, 292 p. (unic autor).
  2. Ion Marin, Marian Marin, Iuliana Vijulie, Laura Stumbea, Adrian Nedelcu, 2010. Geografie mondială. Natură, om, economie (Profilul geografic în analiza regională, ediţia a II-a revăzută și adăugită), Editura Universitară, Bucureşti, ISBN 978-606-591-070-6, 89 p. (coautor).
  3. Iuliana Vijulie, 2010. Dinamica peisajului rural în Câmpia Boianului, Editura Universităţii din Bucureşti, ISBN 978-973-737-855-2, 325 p.(unic autor).
  4. Iuliana Vijulie, 2009. Dinamica peisajului rural în Câmpia Boian, Rezumatul tezei de doctorat, ISBN 978-973-0-07024-8, 37 p. (rezumatul tezei de doctorat - unic autor).
  5. Ion Marin, Marian Marin, Stefan Grigorescu, Laura Stumbea, Iuliana Vijulie, Ana Maria Marin, Nicolae Mocanu, Vasile Popa, Radu Irimia, 2007. Gestiunea durabilă a peisajelor geografice prin organizare şi amenajare regională, Editura Universitaţii din Bucureşti, ISBN 978 973-737-301-4, 186 p. (coautor).
  6. Ion Marin, Marian Marin, Iuliana Vijulie, Laura Stumbea, 2006. Profilul geografic în analizele regionale, Editura Universitară, Bucureşti, ISBN 978-973-749-074-2, 62 p. (coautor).
  7. Ion Marin, Gabriela Manea, Marin Marian, Nicolae Mocanu, Adrian Tişcovschi, Vasile Popa, Radu Irimia, Iuliana Nedeloaea, Laura Stumbea, 2005. Regiuni turistice pe Glob, Editura Universitară, Bucureşti, ISBN 973-7787-53-6, 248 p. (coautor). 

Capitole în cărți:

  1. Laura Tîrlă, Gabriela Manea, Iuliana Vijulie, Elena Matei, Octavian Cocoș, 2014. Green Cities. În: Efe, R., Sam, N., Sam, R., Spiriajevas, E., Galay, E., Atasoy, E., (Eds.). Cities in the Globalizing World and Turkey: A Theoretical and Empirical Perspective, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, ISBN 978-954-07-3768-3, p. 462-479 (coautor).
  2. Ion Marin, Marin Marian, 2005. Europa. Geografie regională, Editura Universitară, Bucureşti, (Iuliana Nedeloaea, Laura Stumbea autori ai textului ce face referire la Republica Moldova, p. 229-230; p. 266-269), ISBN 973-7787-27-7, 381 p. (colaborator).

Contribuții în cadrul unor lucrări:

  1. Manea Gabriela, 2008. Elemente de biogeografie, Editura Universitară, Bucureşti, ISBN 978-973-749-588-4, 221 p., Iuliana Vijulie - colaborator la realizarea părţii grafice a lucrării (Metode de reprezentare cartografică a arealelor biogeografice: Fig. 74, Fig. 75; Piramida de vegetaţie: Fig. 77; Histofenograma: Fig. 78) (colaborator).

Articole:

Vijulie, I., Matei, E., Tîrlă, L., Manea, G., Zorzoliu, T. 2014. The role of archaeological landscape restoration in building the local tourism image: The Gumelnița Archaeo-Park (Drăgănești-Olt, Romania). GeoJournal of Tourism and Geosites 1 (13), 52-65. Fisier de tip .pdf ! http://gtg.webhost.uoradea.ro/PDF/GTG-1-2014/5_150_Vijulie_Iuliana.pdf 

Iuliana Vijulie, Laura Tîrlă, Gabriela Manea, Elena Matei, Roxana Cuculici, 2013. Forest management in the Piatra Craiului National Park, between economic benefits and ecosystem services, Conference volume. 5th Symposium for Research in Protected Areas, 10-12 June 2013, Mittersill, Austria, p. 783-788. Fisier de tip .pdf ! 20_16_20_30Austria2013_171_VIJULIE_et_al 

Manea, G., Matei, E., Tîrlă, L., Vijulie, I., Tișcovschi, A., Cocoș, O. 2014. The Mateiaș limestone quarry (Southern Carpahians): changes in spatial extent and local perception on the related environmental issues. Forum Geografic 1 (13), 66-76. DOI: 10.5775/fg.2067-4635.2014.138.i. Fisier de tip .pdf ! http://forumgeografic.ro/2014/1767/ 

Vijulie, I., Tîrlă, L., Manea, G., Achim, E., 2013. Change of Land-use Patterns by Planning Field Shelterbelts on Farming Lowlands Vulnerable to Water Scarcity (Romania), Geographica Pannonica, Vol. 17, Issue 2 (June 2013), p. 37-45, ISSN 0354-8724 (hard copy) | ISSN 1820-7138 (online).Fisier de tip .pdf ! http://www.dgt.uns.ac.rs/pannonica/papers/volume17_2_1.pdf 

Manea, G., Matei, E., Vijulie, I., Marin, M., Cocoş, O., Tişcovschi, A., 2013. Tradition and Modernity in the Romanian Rural Space. Case Study: the Arges Sub-Carpathian Foothills. Eastern European Countryside 19 (2013): 127-152. http://www.wydawnictwoumk.pl/prod_74308_Eastern_European_Countryside_192013.html 

IF/2011: 0.083.

Tîrlă, L,. Vijulie, I,. 2013. Structural-controls and geomorphology of the karst corridors in alpine limestone ridges: Southern Carpathians, Romania, Geomorphology 197, 1: 123-136. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169555X13002778. IF/2012: 2.552.

Vijulie, I., Matei, E., Manea, G., Cocoş, O., Cuculici, R., 2012. Assessment of Agricultural Land Fragmentation in Romania. A Case Study: Izvoarele Commune, Olt County. Acta Geographica Slovenica, 52-2, p.403-430. IF/2012: 0.484. Fisier de tip .pdf ! http://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/ags52206.pdf

Achim, E.,  Manea, G., Vijulie, I.,  Cocoş, O., Tîrlă, L., 2012. Ecological reconstruction of the plain areas prone to climate aridity through forest protection belts. Case study: Dăbuleni town, Oltenia Plain, Romania, Procedia Environmental Sciences 14 (2012): 154–163. Fisier de tip .pdf ! http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878029612004859

 

 


Premii şi distincţii:

2002 - Premiul „Vintilă Mihăilescu”, acordat de Institutului de Geografie al Academiei Române.

2013 - Premiul CNCS pentru publicare în revistă de prestigiu internaţional cotată ISI (Tîrlă, L., Vijulie, I., 2013. Structural-controls and geomorphology of the karst corridors in alpine limestone ridges: Southern Carpathians, Romania, Geomorphology 197, 1: 123-136).
Pagină actualizată la 12 Ianuarie 2017.