Bent

Lac antropic - bent (Platforma Cotmeana, Podişul Getic)

Mlaştina Mohoş

Mlaştina Mohoş - Masivul Puturosu

lacul termal Peţea

Lacul termal de la Peţea

Lac sărat Ocna Şugatag

Lacuri sărate formate în foste ocne 

(Ocna Şugatag, Maramureş)

Zada

Zada sau laricele (Taxus baccata)

Pseudoterarosa

Pseudoterarosa - Podişul Mehedinţi

 

 

Geografia Fizică a Românie. Clima. Apele. Vegetaţia. Solurile. Rezervaţiile naturale

 

 


Cursuri:

Principalii parametri climatici (temperatură, precipitaţii, vânturi), repartiţia acestora pe teritoriul ţării;

Resursele de apă (apele subterane, râurile, lacurile, mlaştinile);

Caracterele bio-pedo-climatice ale teritoriului României;

Ariile protejate în România (scurt istoric privind conservarea şi ocrotirea naturii în România; rezervaţii ale Biosferei, parcuri naţionale, parcuri naturale, rezervaţii naturale, rezervaţii ştiinţifice).

 


 


Seminarii:

Analiza parametrilor climatici;

Analiza succesiunii etajelor de vegetaţie în România;

Realizarea unor profile fizico-geografice complexe pe unităţi de relief variate, prin intermediul programelor Global Mapper şi CorelDraw;

Analiza profilului prin realizarea de corelaţii între diverse elemente.

 


Bibliografie selectivă:

Administraţia Naţională de Meteorologie, Sandu, I., Pescaru, I.V., Poiană, I., Geicu., Cândea, I., Ţâştea, D., (coord.). 2008. Clima României. Editura Academiei Române. Bucureşti.

Gâştescu, P., 1971. Lacurile din România. Limnologie regională. Editura Academiei R.S.R. Bucureşti.

Ielenicz, M., 2005. Geografia fizică a României. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Proiectul pentru învăţământul rural.

Ielenicz, M., 2007. România. Geografie fizică (Climă, Ape,Vegetaţie, Soluri, Mediu). Editura Universitară. Bucureşti.

Pătru, I., Zaharia, L., Oprea, R., 2006. Geografia Fizică a României (Clima, Apele, Vegetaţia, Solurile). Editura Universitară. Bucureşti.

Pătroescu, M., 1987. Succesiunea zonelor şi etajelor de vegetaţie din R.S. România. în Sinteze Geografice. Lucrări practice. Tipografia Universităţii Bucureşti.

Posea, G., 2004. Geografia Fizică a României. Partea a II-a. Clima. Apele. Biogeografia. Solurile. Hazardele naturale. Editura Fundaţiei România de Mâine. Bucureşti.

Ujvari, I., 1972. Geografia apelor României. Editura Ştiinţifică. Bucureşti.

 

 

 

 

resurse

TMA

Temperatura medie anuală (normala climatologică)

TMI

Temperatura medie - ianuarie

TMIulie

Temperatura medie - iulie

 

PMA

Precipitații medii anuale

PMI

Precipitații medii - ianuarie

PMIulie

Precipitații medii - iulie

 
Pagină actualizată la 16 Decembrie 2016.