Geografia Fizică a Europei, 2016

      Geografia Fizică a Europei
              Iuliana Vijulie
                   2016

 

Profilul geografic în analizele regionale

 

Geografie mondială: natură, om, economie

Budapesta

Dunărea şi incursiunea sa în Budapesta

Profil Europa Nordică

Profil fizico-geografic prin Europa Nordică

Bruges

Bruges - Piaţa Centrală (Grote Markt)

Canal cu locuinţe plutitoare - Amsterdam

Canal cu locuinţe plutitoare (ambarcaţiuni locuinţă) - Amsterdam

Poldere inundate

Poldere inundate - Olanda

SVETI STEFAN, MUNTENEGRU, 2013

Sveti Stefan, Muntenegru

Dubrovnik

Dubrovnik, Croaţia

PN Krka

Parcul Naţional Krka, Croaţia

Plitvice

Parcul Naţional Plitvice, Croaţia

Retiro, Madrid

Parcul Retiro, Madrid

Mittersil, Austria

Peisaj din PN Hohe Tauern, Austria

Casa Hundertwasser, Viena

Casa Hundertwasser, Viena

(art-nouveau şi biourbanism)

Geografia Regională a Europei

Cursul se adresează, în principal, studenţilor din anul II, Specializarea Geografie, cât şi celor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestui domeniu de cercetare. Principalele metode de analiză utilizate în cadrul domeniului geografiei regionale sunt: analiza diacronică şi sincronică a unei regiuni, analiza diagnostic, analiza SWOT a unui spaţiu, analiza modelului digital al terenului, analiza profilului fizico şi economico-geografic, identificarea componentelor fizico şi economico-geografice pe imagini satelitare, etc.

Păşuni montane - Austria

Păşuni în Parcul Naţional Hohe Tauern - Austria

Tematica cursului:

Vizează următoarele aspecte: Tectonica, structura şi relieful Europei; Ţărmurile Europei; Relieful glaciar din Europa (glaciatiunea de calotă şi glaciatiunea montană); Zone biopedoclimatice în Europa; Parcuri naţionale şi rezervaţii naturale în Europa; Popularea Europei; Diversitatea etnică (comunităţi multiculturale) şi lingvistică a Europei; Evoluţia oraşelor europene în timp istoric; Axe urban-industriale; Dinamica economiei europene (industrie, agricultură); Peisajele agrare şi rurale tradiţionale europene, între conservare şi distrugere (openfield, bocage, huerta, coltura promiscua, dehesa-montado, câmp deschis mediteranean (Padana Alberta), Waldhufen, Marshhufen); Latitudinea şi etajarea peisajelor europene; Peisaje caracteristice Europei Nordice; Peisaje caracteristice în Arhipelagul Britanic; Peisajele câmpiilor şi podişurilor din Benelux; Peisaje caracteristice în Franţa; Specificul peisajelor în Europa Centrală (Germania, Cehia); Diferenţieri în structura fizico-geografică a ţărilor alpine (Austria, Elveţia); Varietatea şi condiţiile determinate de peisajele din Europa de Est (Rusia, Ucraina, Belarus); Specificul peisajelor mediteraneene (peninsula Iberica, peninsula Italică, peninsula Balcanică  - Bulgaria, Croaţia, Grecia); Specificul peisajelor din Turcia. Norvegia, Suedia, Finlanda, Marea Britanie, Franţa, Olanda, Belgia, Germania, Rusia, Spania, Italia, Grecia, Turcia – diferenţieri economico-geografice.

Tematica seminariilor:

Identificarea unităţilor tectono-structurale ale Europei şi unităţile ce se suprapun acestora; Specificul fizico-geografic al ţărmurilor europene; Mari sisteme hidrografice din Europa; Comparaţii între zonele biopedoclimatice (polară, temperată, mediteraneană); Profile fizico-geografice şi economico-geografice prin Norvegia, Suedia, Finlanda, Danemarca; Reţeaua europeană a geoparcurilor şi arheoparcurilor; Proiecte semestriale.

Bibliografie selectivă:

Birot, P., 1970.  Les regions naturalles du Globe. Paris.

Blouet, B., 2012. The EU & Neighbors. A Geography of Europe in the Modern Word. 2nd Edition. Wiley. Hoboken. New Jersey. USA.

Brunet, R., (coord.), 1990-1996. Géographie universelle, vol. 2, 9, 10, Ed. Belin-Reclus, Paris.

Caloianu, N., Gârbacea, V., Hârjoabă, I., Marin, I., Iancu, S., 1982. Geografia continentelor: Europa. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

Călinescu,  R., Pătroescu, M., Bunescu, A., 1972. Biogeografie. Editura Didactică  şi Pedagogică, Bucureşti.

Cocean, P., 2005. Geografia Europei. Presa Universitară Clujană.

Coteţ, P., 1967. Europa şi Asia. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti.

Dumitraşcu, C., 2008. Europa - Geografie fizică, umană şi economică. Editura Fundaţiei România de Mâine. Bucureşti.

Gottman, J., 1991. Megaloppolis. Oxford Press, London.

Harm, T., Blij, D.C., Nüler, P., 1988. Geography – regions and concepts. New York Brisbane. Toronto.

Hobbs, J., 2009. World Regional Geography. 6thEdition. Belmont. CA Brooks/Cole,.Cengage Learning. Belmont. California. USA.

Ianoş, I., Jacob, G., 1989. Câmpiile Terrei. Editura Albatros. Bucureşti.

Jordan-Bychkov, T., Jordan, B.B., 2002. European Culture Area. A Systematic Geography. Fourth Edition. Rowman & Littlefield Publishers, Inc., Lanham, Maryland, USA.

Marin, I., 1995. Continentele, Geografie Regională. Editura Universităţii din Bucureşti.

Marin, I., 1999. Geografie regională. Europa şi Asia. Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.

Marin, I., Ielenicz, M., Marin, M., Tişcovschi, A. 2002. Europa. Enciclopedie geografică. Editura

Marin, I., Marin, M., 2002. Medii şi regiuni geografice pe Glob. Ed. Universităţii din Bucureşti.

Marin, M., Gherasim, C.C., 2002. Continentele. Probleme speciale de geografie regională, Editura Fundaţiei România de Mâine. Bucureşti. 156 p.

Marin, I., Marin, M., 2002. Europa, Geografie Regională. Editura Universitară. Bucureşti.

Marin, I., Manea, G., Marin, M., Mocanu, N., Tişcovschi, A., Popa, V., Irimia, R., Nedeloaea, I., Stumbea, L., 2005. Regiuni turistice pe Glob. Editura Universitară. Bucureşti.

Marin, I., Marin, M., 2005. Europa, Geografie Regională. Ed. Universitară. Bucureşti.

Marin, I., Marin, M., Vijulie, I., Stumbea, L., 2006. Profilul geografic în analizele regionale. Editura Universitară. Bucureşti.

Marin, I., Marin, M., Vijulie, I., Stumbea, L., Nedelcu, A., 2010. Geografie mondială: natură, om, economie. Editura Universitară. Bucureşti.

Marston, S., Knox, P., Livermen, D., 2008. World Regions in Global Context. Peoples, Places, and Environments. 3/Edition. Prentice Hall, USA. 768 pp.

Marston, S., Knox, P., Livermen, D., Del Casino, V., Robbins, P., 2011. World Regions in Global Context. Peoples, Places, and Environments. 4/Edition. Prentice Hall, USA. 480 pp.

Marston, S., Knox, P., Livermen, D., Del Casino, V., Robbins, P., 2014. World Regions in Global Context. Peoples, Places, and Environments. 5/Edition. Prentice Hall, USA. 528 pp.

Minshull, R., 2009. Regional Geography: Theory and Practice. AldineTransaction, New Jersey, USA.

Ostergren, R., Le Bossé. 2011. The europeans: A Geography of People, Culture, and Environment, Second Edition. The Guilford Press, New York, USA.

Posea, G., 2012. Relieful. Resursa de bază a turismului. Geomorfodiversitate şi Geomorfostructuri. Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.

Saulea, E., 1967. Geologie istorică. Editura Ştiinţifică. Bucureşti.

Articole publicate în domeniu:

Vijulie, I., Manea, G., 2012. Parcul Natural El Torcal de Antequera. Revista Terra. 1-2 (2012), Anul XLIII (LXIII) 2012. Editura CD Press. Bucureşti. pag. 211-213.

Vijulie, I., 2012. Peisajele rurale europene tradiţionale, între distrugere şi protecţie. Revista Terra. 1-2 (2012). Anul XLIII (LXIII) 2012. Editura CD Press. Bucureşti. pag. 127-135.

Vijulie, I., 2011. Parcul Naţional Coto Doñana – zonă umedă de importanţă europeană. Revista Terra. Anul XLII (LXII) 2011. Editura CD Press. Bucureşti. pag. 202-209.

Marin, I., Vijulie, I., 2010. Caucazia. Cadrul fizico-geografic. Revista Terra. Anul XL-XLI (LX-LXI) 2010, Editura CD Press. Bucureşti. pag. 188-194.

Vijulie, I., 2010. Sassi di Matera, Italia. Abordare turistică, Revista Terra. Anul XL-XLI (LX-LXI) 2010, Editura CD Press. Bucureşti. pag. 195-199.

Vijulie, I., 2008. Trulli - case ţărăneşti tradiţionale – Italia. Revista Terra. Anul XXXVI-XXXVII (LVI-LVII) 2006-2007. Editura CD Press. Bucureşti. pag. 159-167.

Marin, I., Vijulie, I., Stumbea, L., 2008. Marea Britanie – diferenţieri regionale. Revista Terra. Anul XXXVI-XXXVII (LVI-LVII) 2006-2007. Editura CD Press. Bucureşti. pag. 148-154.

Cursuri publicate în domeniu:

Marin, I., Marin, M., Vijulie, I., Stumbea, L., Nedelcu, A., 2010. Geografie mondială: natură, om, economie. Editura Universitară. Bucureşti.

Marin, I., Marin, M., Vijulie, I., Stumbea, L., 2006. Profilul geografic în analizele regionale. Editura Universitară. Bucureşti.

Marin, I., Manea, G., Marin, M., Mocanu, N., Tişcovschi, A., Popa, V., Irimia, R., Nedeloaea, I., Stumbea, L., 2005. Regiuni turistice pe Glob. Editura Universitară. Bucureşti.

 

 

 
Pagină actualizată la 16 Decembrie 2016.