Research question

Research question

 

 

 

 

 

 

Metode de colectare a datelor de mediu (seminar)

 

Seminarii:

Sedinţa 1

 1. Selectarea temei de studiu;
 2. Stabilirea direcţiei generale a studiului (research question);
 3. Detalierea temei de cercetare (minim 3 direcţii – obiectivele studiului), cu menţionarea rezultatelor finale aşteptate;
 4. Stabilirea, pentru fiecare direcţie în parte, a indicatorilor şi a elementelor necesar a fi evaluate;
 5. Evaluarea disponibilităţii informaţiilor şi eventual a surselor de unde pot fi preluate (internet, instituţii, alte studii, etc.);
 6. Identificarea informaţiilor care trebuie generate şi stabilirea generală a metodelor folosite;
 7. Identificarea obstacolelor ce pot apărea în colectarea datelor de mediu necesare pentru studiu şi găsirea de soluţii alternative (inclusiv aspecte de ordin deontologic);
 8. Stabilirea modelului de reţea de colectare a datelor şi proiectarea ei;

Sedinţa 2

 1. Realizarea fişelor de colectare a datelor şi a fişelor de observaţie;
 2. Testarea şi aplicarea lor;
 3. Codificarea elementelor care sunt necesar a fi spaţializate (pentru cartare) şi realizarea legendei;

Sedinta 3

 1. Realizarea chestionarelor, testarea lor şi aplicarea lor;

Sedinta 4

 1. Utilizarea aparaturii de mediu pentru colectarea datelor de mediu;
 2. Realizarea şi completarea unui buletin de analize.

Bibliografie selectivă:

Iojă, C. 2013. Metode de cercetare şi evaluare a stării mediului. Editura Etnologică. Bucureşti.

William M.K. Trochim, James P. Donnelley. 2008. Research methods. Knowledge base. Printed in the United States of America. Cengage Learning. 

http://www.socialresearchmethods.net/kb/contents.php

http://www.epa.gov/QUALITY/qs-docs/g5s-final.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pagină actualizată la 31 Decembrie 2013.