Schema procesului de planificare strategică

Schema procesului de planificare strategică

Zone fragile ecologic - mediile montane - Piatra Craiului - defrişări ilegale

Zonele montane - zone fragile ecologic

Zone fragile ecologic - mediile litorale - faleza din localitatea 2 Mai

Sursa: panoramio.com

Zonele litorale - zone fragile ecologic

Zone fragile ecologic - zonele umede - Lunca Dunării

Zonele umede - zone fragile ecologic

Oltenia_regiune_predispusă_la_aridizare

Oltenia - regiune fragilă ecologic,

predispusă la aridizare

Strategii europene de dezvoltare durabilă

 

Cursuri:

Problematica cursului vizează următoarele aspecte:

Conceptul de dezvoltarea durabilă; Teoria Roegen;

Definirea noţiunii de strategie; Metodologia realizării unei strategii de dezvoltare durabilă;

Strategia de dezvoltare durabilă a UE şi a României în perioada 2013-2020-2030;

Concepte strategice de dezvoltare teritorială la nivel macro-regional: Strategia UE pentru regiunea Mării Baltice; Strategia UE pentru regiunea Dunării; Coridorul SCANDRIA (Scandinavia-Adriatica): Proiectul Scandria, Proiectul SoNorA; Proiectul Nabuco; Grupul VIŞEGRAD (4+2); Zonele prospere ale UE (Pentagon); Banana Albastră, Octopus; Axa Rin-Main-Dunăre; 

Categorii de zone fragile ecologic în România (zonele montane, zonele costiere, zonele cu riscuri la aridizare şi deşertificare, zonele cu riscuri de intensitate ridicată).

Seminarii:

Elaborarea unor scenarii de dezvoltare durabilă a mediilor fragile din punct de vedere ecologic, naturale şi antropizate din România;

Conceperea unei strategii de dezvoltare durabilă a unui teritoriu (comună, oraş);

Prezentarea şi discutarea proiectelor semestriale.

Bibliografie:

Cocean, P., 2009. Strategii de dezvoltare urbană. Studiu de caz: municipiul Craiova. Editura Presa Universitară Clujeană.

Cocean, P., Annamaria Goncz, 2012, Strategia de dezvoltare a bazinului hidrografic Someş. Editura Risoprint. Cluj-Napoca.

Ion, P., 2008. Dezvoltarea durabilă. Note de curs.

Ion, P., Strategii şi politici europene de dezvoltare durabilă. Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Iaşi. Centrul de Studii Europene.

Cămăşoiu, C., 1994. Economia şi sfidarea naturii. Editura Economica. Bucureşti.

Platon, V., 1997. Protecţia mediului şi dezvoltarea economică. Editura Didactrică şi Pedagogică. Bucureşti.

Rojanschi, V., 1997. Economia şi protecţia mediului. Editura Tribuna Economica. Bucureşti.

Manoliu, M., Ionescu, C., 1998.  Dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului. H.G.A. Bucureşti.

Popescu, M., 1999. Globalizarea şi dezvoltarea trivalentă. Editura Export. Bucureşti.

Georgescu, G., 1995. Reforma economică şi dezvoltarea durabilă. Editura Economică. Bucureşti.

Georgescu, Roegen, N., 1996. Legea entropiei şi procesul economic. Editura Expert. Bucureşti. Harribey, J.M., 1998. Le Développement soutenable. Economica. Paris.

* * * Sustainable Development, VUB Press, 1996.

* * * Strategia de dezvoltare durabilă a UE şi a României în perioada 2007-2013;

* * * Strategia de dezvoltare durabilă a UE şi a României în perioada 2013-2020-2030;

 * * * Concepul strategic de dezvoltare teritorială – România, 2030;

* * * Strategia de dezvoltare culturală (Patrimoniul Cultural Naţional); Revista Panorama – Politica regională a UE;

http://ec.europa.eu/regional_policy/information/panorama/index_ro.cfm

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag30/mag30_ro.pdf

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag37/mag37_ro.pdf

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag38/mag38_ro.pdf

www.scandriaproject.eu

http://www.sonoraproject.eu/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pagină actualizată la 31 Decembrie 2013.