Munţii Fagaraş

Munţii Făgăraş

Glimee_Saschiz

Glimee - Saschiz (Podişul Târnavelor)

Gresia de Turnu

Gresia de Turnu - Munţii Coziei

Bucegi_Valea Gaura

Munţii Bucegi - Valea Gaura

Cjeile_Baniţei

Cheile Băniţei

Depresiunea_Braşov

Depresiunea Braşov - privită de la cetatea Râşnov

Neck-ul de la Săpânţa, Maramureş

Neck-ul vulcanic de la Săpânţa, Maramureş

Depunerea sării

Depunerea sării în strate succesive

Cristalizarea sării

Salina Turda

Munţii_Coziei

Munţii Coziei (gnaisul de Cozia)

Pietrele_Ampoiţei

Pietrele Ampoiţei

(olistolite)

La Grunj

La Grunj - tufuri dacitice

Piatra Verde, Slănic Prahova

Piatra Verde - tuf vulcanic şi gips

 

Geografia Fizică a României

(Morfostructură şi relief)

 

 

 


Cursuri:

Poziţia geografică a României; România - ţară carpatică, dunareană, pontică;

Poziţia geostrategică a României;

Evoluţia paleogeografică a teritoriului ţării (precambrian-cuaternar);

Marile unităţi morfostructurale ale României (orogen şi platformă);

Relieful României: relieful sculptural (suprafeţe de nivelare; piemonturi şi glacisuri); relieful fluviatil: terase şi lunci; relieful glaciar şi periglaciar; relieful litoral; relieful eolian; relieful vulcanic; relieful structural şi relieful petrografic;  

Ciucevele_Munţii Cernei

Ciucevele, Munţii Cernei

 


 

Seminarii:

Analiza principalelor tipuri de roci din România (metamorfice, vulcanice şi sedimentare); Interpretarea hărţii geologice a României; cunoaşterea culorilor convenţionale; delimitarea unităţilor de relief (scara 1:1.000.000; 1:200.000 etc.); Explicarea modului de formare a lacunelor stratigrafice, analiza coloanelor stratigrafice; Interpretarea hărţii geomorfologice; Analiza şi recunoaşterea principalelor tipuri de relief pe hărţi, schiţe, ortofotoplanuri, fotografii. 

 

Turtudanu

Vârful Ţurţudanu, Munţii Lotrului

 


 

Bibliografie:

Anastasiu, N., Mutihac, V., Grigorescu, D., Popescu, G.C., 1998. Dicţionar de geologie. Editura Didactică şi Pedagogică R.A. Bucureşti.

Bleahu, M., Brădescu, V., Marinescu, F., 1976. Rezervaţii naturale geologice din România. Editura Tehnică. Bucureşti.

Bojoi, I., 2000. România. Geografie Fizică. Editura Uniersităţii Alexandru Ioan Cuza. Iaşi.

Coteţ, P. 1973. Geomorfologia României. Editura Tehnică, Bucureşti.

Cruceu, N., 2008. Introducere în Geografia Regională a României. Editura Fundaţiei România de Mâine. Bucureşti.

Dumitrescu, I., 1962. Curs de geologie structurală cu principii de geotectonică şi cartare geologică. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti.

Ielenicz, M., Patru, I., Ghincea, M., 2003. Subcarpaţii României. Editura Universitară. Bucureşti.

Ielenicz, M., 2005. Geografia fizică a României. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Proiect pentru învăţământul rural.

Ielenicz, M.,  Pătru, I., 2005. Geografia Fizică a României. Editura Universitară.

Irimuş, I., 1998. Relieful pe domuri şi cute diapire în Depresiunea Transilvaniei. Presa Univ. Clujeană.

Irimuş, I.A., 2003, Geografia Fizică a României. Editura Casa Cărţii de Ştiinţă. Cluj-Napoca.

Mutihac, V., Stratulat, M.I, Fechet, R.M., 2004. Geologia României. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti.

Posea, G., Popescu, N., Ielenicz, M., 1974. Relieful României. Editura Ştiinţifică, Bucureşti.

Posea, G., 2002. Geomorfologia României. Relief – tipuri, geneză, evoluţie, regionare. Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.

Posea, G., 2006. Geografia fizică a României. Partea I. Date generale. Poziţie geografică. Relief. Evaluare teste grilă, Ediţia a-II-a. Editura Fundaţiei România de Mâine. Bucureşti.

Săndulescu, M., 1984. Geotectonica României. Editura Tehnică. Bucureşti.

Velcea, V., Savu, A., 1982. Geografia Carpaţilor şi a Subcarpaţilor Româneşti. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

 


 

 

 

 

 

 

Fisier de tip .jpg ! Harta_unitatilor_structurale_ale_României

Sursa: Mutihac, V., 2003. Geologia României

 

 

 

 

 

 

 
Pagină actualizată la 08 Ianuarie 2014.