Regiuni predispuse la aridizare în România

Regiuni predispuse la aridizare în România

Perdea forestieră (Dăbuleni, Câmpia Olteniei)

Perdea forestieră - Dăbuleni, Câmpia Olteniei

Fragmenarea terenurilor agricole in Romania

Fragmentarea terenurilor agricole în România 

Volunturism

Volunturismul - o nouă formă de turism

Lacul Văcăreşti

Lacul Văcăreşti

Incompatibilităţi funcţionale în cartierul Berceni, Bucureşti

Incompatibilităţi funcţionale în cadrul cartierului Berceni, Bucureşti

 

 

Resurse online

 

 

 

 

 

 

Articole

 1. Fisier de tip .pdf ! Achim, E., Manea, G., Vijulie, I., Cocoş, O., Tîrlă, L., 2012. Ecological reconstruction of the plain areas prone to climate aridity through forest protection belts. Case study: Dăbuleni town, Oltenia Plain, Romania, Procedia Environmental Sciences 14 (2012): 154–163.
 2. Fisier de tip .pdf ! Gabriela Manea, Elena Matei, Laura Tîrlă, Iuliana Vijulie, Adrian Tișcovschi, Octavian Cocoș (2014), The Mateiaș limestone quarry (Southern Carpahians): changes in spatial extent and local perception on the related environmental issues. Forum Geografic 1 (13), 66-76
 3. Fisier de tip .pdf ! Iuliana Vijulie, Elena Matei, Laura Tîrlă, Gabriela Manea, Traian Zorzoliu (2014), The role of archaeological landscape restoration in building the local tourism image: The Gumelnița Archaeo-Park (Drăgănești-Olt, Romania). GeoJournal of Tourism and Geosites 1 (13), 52-65
 4. Fisier de tip .pdf ! Iuliana Vijulie, Laura Tîrlă, Gabriela Manea, Elena Achim (2013), Change of Land-use Patterns by Planning Field Shelterbelts on Farming Lowlands Vulnerable to Water Scarcity (Romania), Geographica Pannonica, Vol. 17, Issue 2 (June 2013), p. 37-45.
 5. Fisier de tip .pdf ! Manea, G., Nae, M., Matei, E., Vijulie, I., Tîrlă, L., 2013. Raising awareness of volunteer tourism: experiencing the volunteer tourism among students and young researchers. GeoJournal of Tourism and Geosites. Year VI, no. 2 (November), vol. 12, pp. 111-119
 6. Fisier de tip .pdf ! Manea, G., Vijulie, I., Matei, E., Cuculici, R.,Tîrlă, L., 2013. Constraints and Challenges in the Creation and Public Use of the Protected Areas within the City. Case Study: Lake Vacaresti – Bucharest City. Conference volume. 5th Symposium for Research in Protected Areas. 10-12 June 2013. Mittersill Austria. p. 491-496.
 7. Fisier de tip .pdf ! Matei, E., Tîrlă, L, Manea, G., Vijulie, I., 2013. Urban, environmental and tourism state of the Romanian Carpathian small towns, Analele Universităţii Bucureşti. Seria Geografie, p. 163-172.
 8. Fisier de tip .pdf ! Tîrlă, L., Vijulie, I., Matei, E., Manea, G., Cuculici, R., 2013. Land use–increased human impact and landslides in Carpathian resorts (Băile Olăneşti, Romania). Proceedings of the 8th Romanian – Turkish Geographical Academic Symposium (2-11 september, 2012, Bucharest-Slănic Moldova-Sinaia, Romania), Editura Universităţii din Bucureşti, p. 123-134.
 9. Fisier de tip .pdf ! Tişcovschi, A., Manea, G., Cocoş, O., Vijulie, I, Cuculici, R., 2013. Characteristics of aridity conditions in South Dobrudja, Riscuri şi Catastrofe, Vol. 12, Nr.1/2013, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, p. 57-65.
 10. Fisier de tip .pdf ! Vijulie, I., Manea, G., Marica, M., Dorobanţu, H., 2011. Méthodes d’identification de l’hétérogénéité des paysages urbains. Étude de cas: périmètres du quartier Berceni, Bucarest, Analele Universităţii Bucureşti, Seria Geografie, Editura Universităţii din Bucureşti, p.63-74.
 11. Fisier de tip .pdf ! Vijulie, I., Manea, G., Matei, E., Tîrlă, L., Trincă, I., 2013. Analysis of farming types’ characteristics in the Boianu Plain (Romania), Human Geographies. Journal of Studies and Research in Human Geography. 7(1): 61-70.
 12. Fisier de tip .pdf ! Vijulie, I., Matei, E., Manea, G., Cocoş, O., Cuculici, R., 2012. Assessment of Agricultural Land Fragmentation in Romania. A Case Study: Izvoarele Commune, Olt County. Acta Geographica Slovenica. (52)2: 403-430.
 13. Fisier de tip .pdf ! Vijulie, I., Tîrlă, L., Manea, G., Matei, E., Cuculici, R., 2013. Forest management in the Piatra Craiului National Park, between economic benefits and ecosystem services, Conference volume. 5th Symposium for Research in Protected Areas, 10-12 June 2013, Mittersill, Austria, p. 783-788.

 

Pagină actualizată la 25 Septembrie 2014.