Antropologie culturala

Cursul se adresează studenţilor de la secţiile de limba arabă, chineză şi japoneză în ideea de a le oferi un model integrat de studiu al culturilor a căror limbă o studiază în departementul de Limbi Orientale. Ca atare, un prim obiectiv este acela de a defini conceptul de arie culturală, precum şi constructul cultural numit Orient.

Conţinutul cursului este divizat într-o serie de teme care urmăresc elementele comparabile ale anumitor practici culturale tradiţionale: credinţe şi rituri, structura familiei şi rudenia, corpul şi întreţinerea sa, cultura mesei, modelul cărturăriei şi al meritocraţiei, relaţia maestru-discipol…

Sînt scoase în evidenţă o serie de caracteristici comune ale acestor culturi, care au vocaţia conservării tradiţiei şi un model propriu de trecere la modernitate, precum atenţia specială acordată familiei şi relaţiilor în colectivitate, cultul strămoşilor, deferenţa, convivialitatea, cultivarea idealului înţelepciunii, perspectiva ecolologiei morale.

Cursul acordă atenţie dimensiunii filologice din demersul antropologic şi întreprinde pentru fiecare temă o arheologie a termenilor, astfel că sînt abordate topice ca vocabularul rudeniei, modelul acordării numelor şi prenumelor, terminologia descrierii corpului, lista verbelor pentru diferitele moduri de pregătirea mîncării..

 

Pagină actualizată la 20 Aprilie 2011.