Circulatia conceptelor cheie

Cursul fixează un corpus de concepte cheie reprezentative pentru concepţia asupra vieţii şi a sinelui, caracteristică tradiţiilor culturale ale Asiei de Est. Aceste concepte sunt urmărite în modul în care contribuie la baza comună a dialogului din zonă. Pe de altă parte, este analizat impactul pătrunderii unui nou set de concepte specific gândirii Occidentului.

Tematică:

1.      Rolul conceptelor-cheie în comunicarea interculturală.

2.      Baza comună a dialogului- codul comun.

      De la metaforă la concept. Conceptele ca imagini dinamice.

Elaborarea conceptuală a transcendenţei.

      Termenii tehnici confucianişti şi adaptările lor.

Cazul special al traducerii termenilor budhişti.

3.      Ofertele epistemologice ale modernităţii

Statutul disciplinelor, noua terminologie.

Esenţialismul teoriilor generale şi rezistenţa conceptuală indigenă.(exemplul lingvisticii).

Problematica traducerii şi echivalării textelor filozofiei occidentale.

Divergenţele paradigmelor categoriale şi cauţiunea diferită a conceptelor.

Reconfigurarea sistemului conceptual al neoconfucianismului modern.

Experienţa lui Mou Zongsan: de la traducerea lui Kant la reinterpretarea filozofiei morale confucianiste în lumina gîndirii lui Kant.

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 20 Aprilie 2011.