Structura limbii chineze - sintaxa

Curs de lingvistică chineză, dincolo de dimensiunea sa teoretică, acest curs îşi propune şi două obiective practice importante: să consolideze patternele însuşite la seminariile de practica limbii şi să ofere studenţilor o metodă eficientă de analiză a frazei, bază oricărui tip de lucru pe text.

Conţinutul cursului constă în prezentarea sintaxei chineze din perspectiva gramaticii funcţionale care îmbină cele trei perspective: pragmatică, semantică şi sintactică.

Sintaxa analizează structura, tipurile de fraza şi constituenţii frazei. Intre constituenţii frazei, li se acordă un loc important complementelor-satelit, care sunt prezentate pe fundalul serializării, topicalizării şi tipurilor de determinare.  

Cursul are şi o perspectivă diacronică necesară pentru explicarea fenomenelor de gramaticalizare, a dezvoltării unui sistem de marcare cazuală şi aspectuală în limba chineză contemporană.

Referirile permanente la caracteristicile codificării sintactice specifice limbii chineze, cursul pregăteşte terenul pentru abordarea comparatistă şi tipologică din cadrul masteratului.

 

Pagină actualizată la 20 Aprilie 2011.