Viorel Vizureanu Pagina Principala

Viorel Vizureanu

CONF.UNIV.DR. VIOREL VIZUREANU

FACULTATEA DE FILOSOFIE, UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
Facultatea de Filosofie

 Adresa:
Splaiul Independentei nr. 204,
Sector 6, Bucuresti
Cod postal 060024

Telefoane:
+40 21 318 15 56, 
+40 21 318 29 74 

Fax: +40 21 318 52 89

Publicații

I. Lista lucrărilor publicate:

a. Lucrări ca unic autor:

Descartes, Editura Paideia, Bucureşti, 2000, (“Seria monografică”)
Proiecte filosofice ale Modernităţii, vol. I, Editura Universităţii din Bucureşti, 2008
Schiţă pentru o istorie a logicii Renaşterii, vol. I, Editura Universităţii din Bucureşti, 2008

b. Lucrări colective:

Aristotel – program filosofic şi prelungiri doctrinare (împreună cu S. Grama, Cr. Iftode, M. Pop, A. Găitănaru), Editura Universităţii din Bucureşti, 2006

c. Articole şi studii publicate în reviste şi volume colective, capitole în volume colective:

„Semnificaţia logicii în istoria filosofiei româneşti”, în Revista de filosofie, nr. 1-2 / 1996 (3 p.)

„Despre unele neajunsuri ale dicţionarelor de filosofie”, XLIII, în Revista de filosofie, nr. 3-4 / 1996, pp. 335-340 (6 p.)

„Procedeul dihotomic la Platon”, în Revista de filosofie, XLIV, nr. 1-2 / 1997, pp. 43-51 (9 p.)

„Publicistica lui Constantin Noica”, în Revista de filosofie, XLIV, nr. 4 / 1997, pp. 449-453 (5 p.)

Introducere la J. M. Barbalet, Cetăţenia, Editura DU Style, Bucureşti, 1998 (11 p.)

Introducere la R. Scase, Clasele sociale, Editura DU Style, Bucureşti, 1998 (11 p.)

„Preintuiţionismul matematic. Schiţă istorică”, în Revista de filosofie, XLV, nr. 3 / 1998, pp. 351-364 (14 p.) (republicat şi ca Preintuiţionismul matematic. Scurtă schiţă istorică, în Alexandru Surdu: Itinerarii logico-filosofice, Edit. Paideia, 2003)

„Între istoria şi filosofia logicii sau opera logică privită ca «operă deschisă»”, în Revista de filosofie, XLV, nr. 4 / 1998, pp. 539-543 (5 p.)

„Orientări fundamentale în logica Renaşterii (I)”, în Revista de filosofie, XLVIII, nr. 3-4 / 2001, pp. 357-367 (11 p.)

„Orientări fundamentale în logica Renaşterii (II)”, în Revista de filosofie, XLIX, nr. 3-4 / 2002, pp. 337-358 (22 p.)

„Les modalités de l’oubli de l’être chez Heidegger (I)”, în Revue roumaine de philosophie, Tome 46, n-os 1-2/2002, pp. 67-85 (19 p.)

„Les modalités de l’oubli de l’être chez Heidegger (II)”, în Revue roumaine de philosophie, Tome 47, n-os 1-2/2003, pp. 83-101 (19 p.)

Pentru ce istoria filosofiei?, în Gheorghe Vlăduţescu (coord.), Pentru ce istoria filosofiei?, Editura Paideia, Bucureşti, 2003, pp. 139-167 (29 p.)

Învăţământul logic la Academiile Domneşti, în Alexandru Surdu, Dragoş Popescu (coord.), Istoria logicii româneşti, Editura Tehnică, Bucureşti, 2006, pp. 10-16 (8 p.)

Contribuţii originale de logică tradiţională la Ion Petrovici, în Alexandru Surdu, Dragoş Popescu (coord.), Istoria logicii româneşti, Editura Tehnică, Bucureşti, 2006, pp. 142-179 (38 p.)

Logistica şi cursurile de logică ale lui Nae Ionescu, în Alexandru Surdu, Dragoş Popescu (coord.), Istoria logicii româneşti, Editura Tehnică, Bucureşti, 2006, pp. 218-246 (29 p.)

Contribuţiile de logică matematică ale lui Grigore C. Moisil, în Alexandru Surdu, Dragoş Popescu (coord.), Istoria logicii româneşti, Editura Tehnică, Bucureşti, 2006, pp. 280-290 (11 p.)

Contribuţia lui Eugen Mihăilescu în calculul propoziţional bivalent, în Alexandru Surdu, Dragoş Popescu (coord.), Istoria logicii româneşti, Editura Tehnică, Bucureşti, 2006, pp. 297-301 (5 p.)

Logica modală şi filosofia limbajului, în Alexandru Surdu, Dragoş Popescu (coord.), Istoria logicii româneşti, Editura Tehnică, Bucureşti, 2006, pp. 661-665 (5 p.)

„Fundamentele intuiţionismului lui Brouwer”, în Al. Boboc, N.I. Mariş (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, vol. XIV, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2006, pp. 365-375 (11 p.)

Dimensiunea logico-metodologică a aristotelismului padovan, în S. Grama et alia, Aristotel – program filosofic şi prelungiri doctrinare, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006, pp. 179-214 (46 p.)

Câteva observaţii cu privire la „direcţia Maiorescu” în cultura română, cu referire specială la semnificaţia logicii, în Şt.D. Georgescu, D. Popescu (eds.), Omagiu Academicianului Alexandru Surdu, Editura Paideia, Bucureşti, 2008, pp. 265-281 (17 p.)

Le système philosophique à l’aube de la Modernité – le cas Descartes, în M. Pop, S. Totu, V. Vizureanu (eds.), Les Actes du Colloque International „Systèmes, Images, Langages”, Bucarest, 14 et 15 juin 2006, Editura Universităţii din Bucureşti, 2008, pp. 243-256 (14 p.)

„Deducţia transcendentală a categoriilor în cea de-a doua ediţie a Criticii raţiunii pure (I)”, în Revista de filosofie, nr. 3-4/2008, p.

„Deducţia transcendentală a categoriilor în cea de-a doua ediţie a Criticii raţiunii pure (II)”, în Revista de filosofie, nr. 5-6/2008, p.

„Direcţii noi de evoluţie a logicii în Renaştere”, în Probleme de logică, vol. XIII, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2010, pp. 199-210 (12 p.) (poate fi dowloadată de la adresa: http:// www.institutuldefilosofie.ro/download.php?view.3)

„Marxism, postmodernism, spaţiu”, în G. Marghescu, V. Cernica (coordonatori), Cultura postmodernă – orizonturi de interpretare, Edit. Printech, Bucureşti, 2010, pp. 44-56 (13 p.)

„Juan Luis Vives şi ambiguităţile desprinderii de tradiţia logică aristotelică în umanismul renascentist”, în Angela Botez et alia (editori), Metafizică şi hermeneutică. Gheorghe Vlăduţescu, volum omagial, Craiova, Editura Aius, 2010, ISBN: 606-562-039-1

„Teoria formelor logico-clasice – pledoarie pentru logică” (opinie), în Cercetări filosofico-psihologice, Anul II, Nr. 1, ianuarie-iunie 2011, pp. 191-197 (7 p.) ISSN: 2066-7566 (poate fi downloadată de la adresa: http://www.institutuldefilosofie.ro/download.php? view.62)

„Despre unele caracteristici ale logicii Renaşterii. Scurte observaţii preliminarii”, în Probleme de logică, vol. XIV, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2011, pp. 54-59 (6 p.)

 

d. Varia (bibliografii, interviuri etc.)

 

Interviu cu George Uscătescu, “Revista de filosofie”, XLIII, nr. 1-2 / 1996, pp. 131-144 (14 p.)
Bibliografia logicii româneşti (I), “Revista de filosofie”, XLIV, nr. 3 / 1997, pp. 319-328 (10 p.)
Bibliografia logicii româneşti (II), “Revista de filosofie”, XLIV, nr. 5 / 1997, pp. 595-603 (9 p.)
Bibliografia logicii româneşti (III), “Revista de filosofie”, XLV, nr. 1 / 1998, pp. 113-119 (7 p.)

Bibliografia logicii româneşti (IV), “Revista de filosofie”, XLV, nr. 3 / 1998
Bibliografia logicii româneşti (V), “Revista de filosofie”, nr. 1-2 / 1999

e. Traduceri:

 

J. M. Barbalet, Cetăţenia (traducere, introducere şi note), Editura DU Style, Bucureşti, 1998

 

f. Îngrijiri de ediţii

 

Alexandru Surdu, Filosofia modernă – Orientări fundamentale, ediţie îngrijită, prefaţă şi antologie de texte de Viorel Vizureanu, Editura Paideia, Bucureşti, 2002 (350 p., din care antologia de texte: 166 p., din care 25 p. de traduceri revizuite şi 4 p. de traduceri noi de Viorel Vizureanu)

Alexandru Surdu, Filosofie contemporană, ediţie îngrijită, prefaţă şi antologie de texte de Viorel Vizureanu, Edit. Paideia, Bucureşti, 2003 (382 p., din care antologia de texte: 220 p., din care 42 p. de traduceri revizuite de Viorel Vizureanu)

 

g. Editor de volume colective


M. Pop, S. Totu, V. Vizureanu (eds.), Les Actes du Colloque International „Systèmes, Images, Langages”, Bucarest, 14 et 15 juin 2006, Editura Universităţii din Bucureşti, 2008 (publicaţie internaţională: ISBN dublu, român şi francez)

 

J. Alte realizări semnificative:

 

Regia piesei Elementar 4,5, de Sebastian Grama, cu Sebastian Grama şi Monica Brânduşescu (premiera: 24 noiembrie 2006) 

Traducerea piesei Domnişoara Iulia de August Strindberg, în adaptarea radiofonică a lui Costin Tuchilă. Regia artistică: Liviu Lucaci și Vasile Manta. În distribuție: Delia Nartea, Șerban Gomoi, Sorina Ștefănescu. Muzica originală: Delia Nartea. Redactor: Costin Tuchilă. Premiera radiofonică a fost difuzată joi, 17 noiembrie 2011, la ora 19.00, la Radio România Cultural (http://web.srr.ro/stream/playlist.shtml?id=2&type=0) și, în reluare, sâmbătă 19 noiembrie 2011, la ora 13.15, la Radio România Internațional (www.rri.ro).

 
 LUCRARILE Le système philosophique à l’aube de la Modernité – le cas Descartes, în M. Pop, S. Totu, V. Vizureanu (eds.), Les Actes du Colloque International „Systèmes, Images, Langages”, Bucarest, 14 et 15 juin 2006, Editura Universităţii din Bucureşti, 2008, pp. 243-256 (14 p.) și Deducţia transcendentală a categoriilor în cea de-a doua ediţie a Criticii raţiunii pure (I), în Revista de filosofie, nr. 3-4/2008, p.  pot fi descărcate accesând link-urile postate mai jos:

Viorel Vizureanu Deductia transcendentala a categoriilor in a doua editie a Criticii ratiunii pure I

Viorel Vizureanu Le Systeme philosophique a l-aube de la modernite

Conferinţe şi comunicări ştiinţifice internaționale

Conferinţe şi comunicări ştiinţifice în străinătate / în manifestări cu participare internaţională:

Hommes et animaux chez Descartes, Seminarul internaţional „L’Action chez Descartes”, New Europe College & Centrul „Fundamentele Modernităţii Europene”, Bucureşti, 15 ian. 2003

The Forms of Forgetfulness of Being în Heidegger’s Work, University of Tulsa, Oklahoma, S.U.A., 17 sept. 2003

Nietzsche and the Philosophical Significance of Early German Romanticism, University of Tulsa, Oklahoma, S.U.A., 22 sept. 2003

La notion de mystique juive dans Les grands courants de la mystique juive de G. Scholem, Seminarul internaţional „Evrei, creştini şi musulmani: coabitare şi confruntare de-a lungul secolelor”, Centrul de Studii Ebraice „Goldstein Goren”, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureeşti, 19 mai 2006

Le système philosophique à l’aube de la modernité, Colocviul româno-francez „Systèmes-images-langages”, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Filosofie, iunie 2006 –

Philosophical aspects of some contemporary religious debates, The International Symposium „The Philosophical Relevance of Contemporary Challenges”, Universitatea „Politehnică” din Bucureşti, 19 Octombrie 2007

Orientating in the space: to the left. Some remarks on the meanings of a new Marxist theme, International Symposium „The Fall of Communism: After 20 Years – Philosophical Perspectives”, 4-5 decembrie 2009

Tânărul Cioran: clipa ca salvare, Seminarul „Centenarul Emil Cioran”, Universitatea din Sofia, Sofia, 11 mai 2011

The Significance of Globalization for Human Beings: The Problem of Space, International Conference „Values of the Human Person: Contemporary Challenges”, Organizers: Faculty of Philosophy, University of Bucharest and Council for Research in Values and Philosophy, Washington, USA, Bucureşti, 3-4 iunie 2011
Conferinţe şi comunicări ştiinţifice naționale

Conferinţe şi comunicări ştiinţifice pe plan naţional


Concepţia lui C. Rădulescu-Motru despre metafizică, Simpozionul „C. Rădulescu-Motru în «posteritatea critică»”, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Filosofie, 16 martie 2007

Aspecte logice ale concepţiei despre Dumnezeu a lui Raymundus Lullus, Simpozionul „Dialogul dintre teologie şi filosofie”, Organizatori: Ministerul Culturii şi Cultelor, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Univ. „Al.I. Cuza” din Iaşi, Univ. din Bucureşti, Durău, 14-16 iunie 2007

Coordonate ale metafizicii la Ion Petrovici, Simpozionul „Actualitatea gândirii filosofice a lui Ion Petrovici”, Universitatea Bucureşti, Facultatea de filosofie, 23 noiembrie 2007

Idei carteziene în scrierile de tinereţe ale lui C. Noica, Simpozionul naţional „Constantin Noica în filosofia românească”, Bucureşti, Universitatea „Politehnica” din Bucureşti, 27 martie 2009

Schiţă pentru o tipologie a spaţialităţii, Pavilion Unicredit, Bucureşti, 10 noiembrie 2009 (parţial disponibilă la adresa: http://vimeo.com/7724228)

Semne ale modernităţii în metafizică la Leibniz şi Berkeley, Colocviul naţional „Cum citim azi, la 300 de ani de la publicare Teodiceea lui Leibniz şi Tratat asupra cunoaşterii omeneşti al lui Berkeley – 1710-2010”, Bucureşti, Facultatea de Filosofie, 19-20 noiembrie 2010

Deschideri ale logicii maioresciene, Simpozionul naţional „Maiorescu şi maiorescianismul în conştiinţa filosofică românească actuală”, Bucureşti, Facultatea de Filosofie, 26 noiembrie 2010

Tânărul Cioran şi problema salvării, Simpozionul naţional „Emil Cioran – sensuri metafizice, etice şi estetice ale operei”, Bucureşti, Facultatea de Filosofie, 20 mai 2011

Dimensiunea socială a spaţiului în filosofia contemporană, Simpozionul naţional „Dialogul dintre teologie, filosofie şi ştiinţă”, ediţia a IV-a, Buşteni, 1 octombrie 2011 (conferinţa este postată pe youtube: http://www.youtube.com/watch?v=gqxaW3TGa_M sau la adresa: http://blogs.ub-filosofie.ro/filosofie/2011/11/23/video-conf-dr-viorel-vizureanu-dimensiunea-sociala-a-spatiului-in-filosofia-contemporana/)

The Discourses on Globalization and Social Justice, Conferinţa internaţională „Global Justice: Norms and Limits”, Bucureşti, Facultatea de Filosofie, 11 mai 2012

Granturi.Proiecte de cercetare

Membru în cadrul proiectului CNCSIS – 872 „Universitatea Europeană şi Instituţionalizarea Cunoaşterii: Fundamente Culturale şi Valorice ale Învăţământului Superior Modern şi Schimbarea Instituţională în Universitatea de Astăzi” (director grant: conf. univ. dr. Romulus Brâncoveanu), 2005-2007

Membru în cadrul Proiectului Agenda Regională – AR 21: „Dezvoltarea capacităţilor pentru îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului prin întărirea cooperării transfrontaliere între România şi Bulgaria”, proiect al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.) şi Capacity 2015 (conducător proiect: conf. univ. Constantin Stoenescu), 2004

Grant de mobilităţi Erasmus la Universitatea Lyon 3 („Jean Moulin”), mai 2005

Membru al echipei câştigătoare (premiul I) a concursului de granturi organizat în 2005 de Universitatea Bucureşti, cu proiectul „DECUFIL – Dezvoltarea curriculară în cadrul Catedrei de Istoria filosofiei şi Filosofia culturii în conformitate cu prevederile Programului Bologna” (director grant: acad. Gheorghe Vlăduţescu), SP-C2005-P01

Grant de mobilităţi Erasmus la Universitatea Paris XII, mai-iunie 2008

Bursier postdoctoral în cadrul proiectului „Societatea bazată pe cunoaştere – cercetări, dezbateri, perspective” POSDRU/89/1.5/S/5681 (Academia Română, Filiala Iaşi), aprilie 2012 – martie 2013

Apariții media

Dimensiunea socială a spaţiului în filosofia contemporană, Simpozionul naţional „Dialogul dintre teologie, filosofie şi ştiinţă”, ediţia a IV-a, Buşteni, 1 octombrie 2011 (conferinţa este postată pe youtube: http://www.youtube.com/watch?v=gqxaW3TGa_M sau la adresa: http://blogs.ub-filosofie.ro/filosofie/2011/11/23/video-conf-dr-viorel-vizureanu-dimensiunea-sociala-a-spatiului-in-filosofia-contemporana/

Istoria filosofiei sau istoria ideilor filosofice? Sensuri ale practicilor filosofice universitare actuale, Invitat în cadrul emisiunii radiofonice Izvoare de Filosofie, ediția din 2 iunie 2012 (emisiunea poate fi ascultată accesând blogul oficial: http://izvoaredefilosofie.radiocultura.ro/2012/05/editia-din-2-iunie-2012-istoria.html)


Regia piesei Elementar 4,5, de Sebastian Grama, cu Sebastian Grama şi Monica Brânduşescu (premiera: 24 noiembrie 2006) 


Traducerea piesei Domnişoara Iulia de August Strindberg, în adaptarea radiofonică a lui Costin Tuchilă. Regia artistică: Liviu Lucaci și Vasile Manta. În distribuție: Delia Nartea, Șerban Gomoi, Sorina Ștefănescu. Muzica originală:

Delia Nartea. Redactor: Costin Tuchilă. Premiera radiofonică a fost difuzată joi, 17 noiembrie 2011, la ora 19.00, la Radio România Cultural (http://web.srr.ro/stream/playlist.shtml?id=2&type=0) și, în reluare, sâmbătă 19 noiembrie 2011, la ora 13.15, la Radio România Internațional (www.rri.ro). 

 

Contact

Adresa: Facultatea de Filosofie, Universitatea Bucuresti, Splaiul Independentei 204, sector 6, Bucuresti, Romania
Tel: +40 21 318 15 56, +40 21 318 29 74
Fax: +40 21 318 29 74
Email: vizureanu@yahoo.com
web: filosofie.unibuc.ro

Cursuri

 

Resurse online

Resurse
Pagină actualizată la 19 August 2012.