2010: Anul educatiei matematice

Centenarul Societatii de Stiinte Matematice din Romania (SSMR) fondata in 1910

Top 100 - Activitate creativa de publicare in Gazeta matematica

Motto:

"All what is correct thinking is either mathematics or feasible to be transposed in a mathematical model.”  Grigore C. Moisil (1906-1973), President of the first International Mathematical Olympiad (1959,Romania);                             

  “You are never sure whether or not a problem is good unless you actually solve it.” Mikhail Gromov (Abel Prize, 2009)

Şcoala are ca obiective majore formarea tinerilor pentru o dezvoltare individuală, o dezvoltare ca buni cetăţeni şi o pregătire pentru găsirea locului de muncă în societate”. Spiru Haret (1851-1912), academician, matematician, pedagog şi ministru reformator al învăţământului românesc

 

- M. Vlada , De la teoriile lui Gauss la teoria inteligențelor multiple a lui Gardner, SSMR - Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice  21 martie 2015, Bucuresti (format pdf): Fisier de tip .pdf ! vlada-SSMR-martie2015  | Un destin zbuciumat! "Am iubit Matematica, Matematica m-a salvat !"- Profesorul Alexandru Popescu Zorica la 95 de ani (video)
 -M. Vlada, Este nevoie de implicare: Matematica pentru elevi trebuie regândită!, Tribuna Invatamantului - http://www.tribunainvatamantului.ro/

Workshop CNIV "D. Pompeiu & Gh. Ţiţeica: 140 de ani de la naştere"

Ref.: anul 2014 - http://www.c3.cniv.ro/

Dimitrie Pompeiu (1873-1954) este creatorul școlii matematice de teoria ecuațiilor cu derivate parțiale. A introdus noțiunea de distanță între două mulțimi (Pompeiu–Hausdorff distance) și a construit funcții reale, neconstante, a căror derivată se anulează în orice interval, denumite funcții Pompeiu.

 
Gheorge Ţiţeica (1873-1939) este matematicianul roman ce a avut multe contributii in geometrie, fiind creatorul scolii romanesti de geometrie diferentiala. Ţiţeica a introdus noi clase de suprafețe, curbe și rețele care îi poartă numele. A fost un remarcabil pedagog ce a contribuit la ridicarea nivelului învățământului matematic din România. Generalizarea problemei Titeica Generalizarea problemei Titeica

 

The MacTutor History of Mathematics archive

by John J O'Connor and Edmund F Robertson  (School of Mathematics and Statistics, University of St Andrews - Scotland) - Web: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/

Les animations du Kangourou: http://www.kangmath.org/maths/animations.html

- http://www.kangmath.org/swf/archimede.html

- http://www.kangmath.org/swf/thales.html

- http://www.kangmath.org/swf/pythagore.html © 2009 ACL - Les Éditions du Kangourou, www.kangmath.org

NOTE: Thales of Miletus - Father of Science

Les animations du Kangourou

Top 100 - Activitate creativa de publicare in Gazeta matematica

Probleme si Articole publicate in GM (perioada 1895-2005) de catre elevi, profesori, matematicieni, ingineri, cercetatori.

De la apariţie, în anul 1895, şi până în prezent, revista a însemnat un reper important al matematicii româneşti  şi o adevărată şcoală de matematică ce a contribuit la formarea numeroaselor generaţii de tineri pasionaţi de matematică, din rândul cărora s-au desprins mulţi matematicieni ce fac cinste României în întreaga lume. Gazeta Matematică este cea mai cunoscută revistă de matematică din România destinată tineretului în vederea dezvoltării şi întăririi învăţământului de matematică. Revista s-a declarat de la prima apariţie ca o revistă de cultură matematică pentru tineret.

În cei 115 ani de apariţie, Gazeta Matematică a contribuit şi continuă să contribuie la formarea de specialişti, conştiinţe şi caractere. Elevii, profesorii de diverse discipline, matematicienii, inginerii, economiştii, cercetătorii etc.,  ce au rezolvat, în timpul şcolii, liceului sau în facultate, probleme din Gazeta Matematică, sau au publicat probleme propuse şi articole în Gazeta Matematică, au fost animaţi de o pasiune pentru matematică, pentru gândirea creativă, pentru demonstraţie şi argumentaţie. Această pasiune era încurajată de un cadru stimulator şi motivant al colaborării la Gazeta Matematică

- A se vedea "2010: Gazeta Matematica la 115 ani de aparitie", Vlada, Marin. 2010: Gazeta Matematica la 115 ani de aparitie. Apărut în: Elearning.Romania, 2010-02-08. Bucureşti: TEHNE- Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie. Disponibil online: http://www.elearning.ro.  

2010 - ANUL EDUCATIEI MATEMATCE IN ROMANIA Centenarul Societatii de Stiinte Matematice din Romania (SSMR) fondata in 1910

"Orice e gandire corecta, e Matematica … " Grigore C. Moisil (1906-1973)  

NOTA: REVISTA Recreatii stiintifice - „cea întai brazda” - http://www.recreatiimatematice.ro/ - "Revista Recreatii Stiintifice este prima revista stiintifica din tara care s-a adresat tineretului cu chestiuni din toate ramurile stiintei, dar cu un continut predominant matematic" apare prima data la Iasi, 15 ianuarie 1883 pana in 1888. Isi reia aparitia in anul 1999 tot la Iasi. Apare si azi.

 

Top 100 - a creative activity for publication in the Gazette mathematics. Journal of Mathematics / Mathematical Gazette. Electronic Edition. Unique product in the world. For the first time in Romania was developed a unique product in the world: Society for Mathematical Sciences in Romania (SSMR) and SOFTWIN company presents Mathematical Gazette - Electronic edition (published heritage for 110 years in Gazeta Matematica), an exceptional product that contains Mathematical Gazette entire collection of Series B 1895-2005 period, 60 000 pages, which contain over 90 000 of issues mathematical problems and mathematical articles (the equivalent of over 300 collections of mathematics). Nota: articolele si problemele sunt in format .TIFF (Tagged Image File Format); aplicatia ofera posibilitatea vizualizarii si tiparirii, dar impiedica utilizarea copy/paste la nivel de caracter.  

 

Exemplu de articol:"Poligoane stelate. Problema lui Hopf si Pannwitz", G.M. nr. 8/1995" (M. Vlada), 10 pagini.

 

Rubrica Rezolvitorilor si premiantii Gazetei Matematice. Mi-am amintit ca in 1969, fiind elev in clasa a-IX-a am trimis foarte multe rezolvari, drept rasplata am fost premiant la GM in 1969: Premianti ai Gazetei Matematice in perioada 1960-1969 - "Fragmente din istoria Gazetei Matematice. Anii de aparitie 1960-1969", de D.M. Batinetu-Giurgiu si Alexandru Constantinescu, GM Nr.2/1995.

 

TOP 100: Probleme si articole publicate in Gazeta Matematica

NOTA: Informatiile privind numarul de probleme propuse si articole publicate in G.M. in perioada 1895-2005 sunt preluate din editia electronica a Gazetei Matematice realizata de SSMR si compania Softwin. Aplicatia ofera serviciul "Lista autori". Datele au fost prelucrate prin sortare dupa nr. Total de probleme propuse si articole.

 

    LINK: TOP 100: Probleme si articole

Sursa: Gazeta Matematica, Editie electronica (1895-2005), SSMR, SOFTWIN - http://www.gazetamatematica.net  

Despre Gazeta Matematica, editia electronica

Pentru prima data în România a fost realizat un produs unic in lume: Societatea de Ştiinţe Matematice din România (SSMR) şi compania SOFTWIN prezinta Gazeta Matematică - Ediţie Electronică (patrimoniu publicat timp de 110 ani în Gazeta Matematica), un produs de excepţie care conţine întreaga colecţie a Gazetei Matematice seria B din perioada 1895-2005, 60 000 de pagini ce cuprind peste 90 000 de probleme şi articole matematice (echivalentul a peste 300 de culegeri de matematică).

 

Ne-am decis să valorificăm în formă electronică Colecţia Gazetei Matematice pentru a nu lăsa să se piardă un patrimoniu matematic unic. Ne asigurăm astfel că şi generaţiile viitoare vor putea beneficia de acest remarcabil conţinut, păstrându-se viu spiritul Gazetei Matematice.” Conf. Dr. Mircea Becheanu, prim-vicepreşedinte al Societăţii de Ştiinţe Matematice din România, Gazeta Matematică, ediţie electronică.

O realizare minunată ce mi-a adus în minte anii de şcoală când Gazeta era cea mai iubita tipăritura pentru noi. Veţi avea încă surprize matematice folosind acest pachet informatic, foarte reuşit chiar din punctul de vedere al accesării acestei vaste colecţii.Prof. univ. Radu-Nicolae Gologan, coordonatorul lotului naţional de olimpici la matematică, www.viitoriolimpici.ro.

 

 

 

Începutul învăţământului de matematică

 

Şcoala de matematică din România s-a dezvoltat sub influenţa sistemului de învăţămant european. La Iaşi, în anul 1795 apare  prima carte de matematică tiparită în limba română de Amfilohie Hotiniul (Elemente aritmetice, tradusă şi adaptată după Aritmetica italianului Alessandro Conti). „Of philosophical interest is Gramatica de la învăţătura fizicii (The Grammar of Learning Physics) – 1796, which handled an Italian encyclopaedia of sciences from the 18th century, which contained not only well known for that time considerations regarding philosophy as the study of matter, but also astronomical, geographic, zoological, chemical and anatomical facts. The activity of A.H. as popularizer of sciences did not come into opposition with his theological vocation, because he considered the subjects of sciences as divine creations”. Sursa: http://www.romanian-philosophy.ro.

Amfilohie Hotiniul a fost cărturar român, episcop de Hotin care a militat pentru înlocuirea în învăţământ a limbii greceşti cu limba română. Dupa încheierea razboiului ruso-turc (1828 - 1829), prin pacea de la Adrianopol (1829) s-a introdus în  Principatele Române un "Regulament Organic". Învăţământul public s-a organizat pe patru trepte: şcoli începătoare, şcoli umane, învăţături complementare şi cursuri speciale. Şcolile pentru cursuri speciale aveau trei secţii din care una era pentru matematici aplicate unde se preda trigonometria, calcul diferenţial şi integral, mecanica etc. Din aceste şcoli mai târziu s-au dezvoltat universităţile româneşti. În perioada 1835 - 1847 a funcţionat la Iaşi Academia Mihaileană, prima şcoala superioară românească din Moldova, înfiinţată sub domnia lui Mihai Sturza.  La aceasta au avut contribuţii  Gh. Asachi, Eftimie Murgu şi alţii.

În 1860 domnitorul Al. I. Cuza, semnează decretul de înfiinţare a Universităţii din Iaşi, iar în 1864 pe cel al Universitătii din Bucureşti. Legea domnitorului Alexandru Ioan Cuza din anul 1864 introduce învăţământul primar obligatoriu (de patru ani) şi cel secundar (de şapte ani). În anul 1898, Spiru Haret împarte învăţământul în  trei cicluri de câte patru ani: primar, gimnazial şi liceal. În anul 1881 se înfiinţează "Şcoala Naţională de Poduri şi Şosele" din Bucureşti. În anul 1920 aceasta se transformă în “Şcoala Politehnica”, azi Universitatea “Politehnica” din Bucureşti (www.pub.ro). În acea vreme au început să se remarce personalităţi entuziaste pentru progresul învăţarii matematicii în şcoala românească.

NOTE: Journal of scientific recess – “The first the furrow “- http://www.recreatiimatematice.ro, "Review of Scientific recess is the first scientific journal in the country to address issues of youth in all branches of science, but with a predominantly mathematical content" is the first time in Iassy, 15 January 1883 until 1888. Resumes his appearance in 1999 all in Iassy. Appears today.

Bibliografie 

[1] Berinde M. and Berinde V. (2001): The Romanian Mathematical Society, European Mathematical Society Newsletter 40, 20–22,  http://www.ems-ph.org/journals/newsletter/pdf/2001-06-40.pdf, access sept. 2010.

[2] Berinde V. (2004): Romania – the native country of IMOs. A Brief History of Romanian Mathematical Society, Second Edition, Editura CUB PRESS 22, Baia Mare.

[3] Berinde V. and Păcurar M. (2009): The measure of a great idea: 50 years on from the creation of the International Mathematical Olympiad, European Mathematical Society Newsletter Newsletter 74, December 2009 - http://www.ems-ph.org/journals/newsletter/pdf/2009-12-74.pdf, access sept. 2010.

[4] Berinde V. (2010): The Centenary of the Romanian Mathematical Society, European Mathematical Society Newsletter Newsletter No. 77, September 2010 - http://www.ems-ph.org/journals/ newsletter/pdf/2010-09-77.pdf, access sept. 2010.

[5] SSMR (2005): Gazeta Matematică, Ediţie electronică (1895-2005), SSMR şi SOFTWIN, http://www.gazetamatematica.net, electronic edition.

[6] Marcus S. (2004): Mathematics in Romania, Editura CUB PRESS 22, Baia Mare.

[7] Trifu M. (2005):  “Fenomenul Gazeta Matematică la 110 ani, o (posibilă) istorie despre fapte şi oameni”, http://www.gazetamatematica.net/?q=node/26, online, access sept. 2010.

[8] Trifu M., “Ion Ionescu (Bizet) (1870-1946)“, http://www.viitoriolimpici.ro, http://www.viitoriolimpici. ro/olimp/staticContent/history/profile_3_docs/IstoriaMatematicii3.pdf

[9] Vlada M. (2010a): Mathematical Gazette at 115 anniversary, Universitatea din Bucuresti, http://topub.unibuc.ro/conf-dr-marin-vlada-2010-gazeta-matematica-la-115-ani-de-aparitie/, online, access sept. 2010.

[10] Vlada M. (2010b): Mathematical Gazette at 115 anniversary,  http://www.descopera.ro/stiinta/6067449-gazeta-matematica-115-ani-de-aparitie, online, access sept. 2010.

[11] Vlada M. (2010c): Gazeta Matematică la 115 ani de apariţie. Apărut în: Elearning.Romania, Bucureşti, Elearning.Romania, 2010-02-08, TEHNE- Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie, online: http://www.elearning.ro.

[12] Vlada M. (2010d): The Centenary of the Romanian Mathematical Society. Apărut în:  http://www.anulmatematicii.ro, online:  http://www.anulmatematicii.ro/articol/2010-gazeta-matematica-la-115-ani-de-aparitie.

Google - Maria Gaetana Agnesi's 296th Birthday - http://www.google.com/doodles/maria-gaetana-agnesis-296th-birthday (*** Bucla Mariei Agnesi: x=2a cos(t), y=a[1-cos(2t)], t variaza intre 0 si pi; http://ro.math.wikia.com/wiki/Bucla_lui_Agnesi) ; Maria Gaetana Agnesi (1718-1799).

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 21 Martie 2015.