CITĂRI  ARTICOLE, CĂRŢI

 

           Do not forget to be creative! This is an option and a way to happiness.           

poza Marin Vlada

Citări recente

- 2015, Steliana BĂIȘANU, Aristița DÎRLEA, Florica TUDURAN,'IMPACTUL TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE ÎN DOMENIUL EDUCAȚIONAL', Conferinţa Internaţională multidisciplinară - “Profesorul Dorin PAVEL – fondatorul hidroenergeticii româneşti” Sebeş - Alba, Revista "ȘTIINȚĂ ȘI INGINERIE" ISSN 2067-7138 eISSN 2359 – 828X, pag. 187-195
- 2014, Gheorghe Anghel, Iulia Anghel, TRENDS IN DEVELOPING VISUAL EDUCATIONAL CONTENT IN MATHEMATICS AND PHYSICS, The 10th International Scientific Conference eLearning and software for Education Bucharest, April 24-25, , pp. 201-216, 2014
- 2014, Felicia-Stela Ionescu, Elemente aplicate de pragmatică lingvistică şi de analiză automată a discursului didactic, Teza de doctorat, Universitatea „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca, 2014, ISBN 978-606-711-120-0, Editura EIKON, Cluj-Napoca
- 2012, STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA E-LEARNING ÎN ROMÂNIA, realizat de BETA SOFTWARE MANAGEMENT SA, subcontractant al proiectului “Rețeaua Seismică Educațională din România(ROEDUSEISS-NET)” PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1138, http://www.roeduseis.ro/public/images/uploads/images/Studiu%20e-learning.pdf
- 2012, Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, http://www.scientificpapers.org/wp-content/files/special-issue-december-2012.pdf
- 2012, Daniela Proli - EU, Researching Virtual Initiatives in education - Romania, http://www.virtualcampuses.eu/index.php/Romania
- 2011, Sorin-Ciprian Teiuşan, Ioana Călean, NATIONAL PUBLICATIONS FOR THE YOUNG ECONOMISTS, Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 13(1), 2011, http://www.oeconomica.uab.ro/upload/lucrari/1320111/17.pdf
- Putnam and Beyond, by Titu Andreescu and Razvan Gelca (935-problems), Springer (2007), ISBN 978-0-387-68445-1, 798 p., available online: Sergey V. Lototsky (pdf); Note: Gazeta Matematica (Mathematics Gazette, Bucharest), proposed by M. Vlada [Real Analysis - solution 549 (p. 589), problem 549 (p. 190)]
 1. Alexandru Ţugui, Calm Technologies: A New Trend for Educational Technologies, World Future Review Spring 2011, 64-72, http://www.wfs.org/Upload/PDFWFR/WFR_Spring2011_Tugui.pdf
 2. Alexandru Ţugui, EDUCATIONAL TECHNOLOGIES ORIENTED TOWARDS CALM TECHNOLOGIES, Scientific Annals of the "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi, Economic Sciences Section (SAAIC) 2011, 279-285, http://anale.feaa.uaic.ro/anale/resurse/2011
 3. Andruseac Gabriela Gladiola, “Contribuţii la proiectarea, realizarea şi implementarea sistemelor informatice pentru educaţie în domeniul medical”, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iaşi, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Teza de doctorat, 2011, www.ace.tuiasi.ro/users/103/Teza_Andruseac.pdf, accesat 2014
 4. Ovidiu Domsa, Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba-Iulia ”Contribuţii privind cercetări teoretice şi implementare software a hărţilor virtuale în arheologia sistemică” , teza de doctorat, 2010 - www.uab.ro/upload/1212_rez%20rom%20domsa.doc
 5. Bîrnaz Nina, Metodologia elaborării manualului şcolar, teza de doctorat, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chisinau, 2009 -  http://www.cnaa.md/thesis/13197/
 6. Luminita Popa, Lucian Danila, "Using E-learning In Romanian Knowledge Based Society", 7th WSEAS Int. Conf. on ENGINEERING EDUCATION (EDUCATION '10), Corfu Island, Greece, July 22-24, 2010, Latest Trends on ENGINEERING EDUCATION, E-Library for WSEAS Publications (Department of Electrical Engineering and Computer Science Transilvania University of Brasov),
  http://www.wseas.us/e-library/conferences/2010/Corfu/EDUCATION/EDUCATION-40.pdf
 7. Adrian Cojocariu,, Cristina Ofellia Stanciu, "THE SCIENTIFIC RESEARCH MANAGEMENT WITHIN A HIGHER EDUCATION INSTITUTION", Annals – 2010, „Tibiscus” University of Timisoara, Romania - http://www.fse.tibiscus.ro/anale/Lucrari2010/001.%20Cojocariu.pdf
 8. Adrian Cojocariu,, Cristina Ofellia Stanciu, "XML Technologies in Computer Assisted Learning and Testing Systtems", Annals. Computer Science Series. 7th Tome 1st Fasc. – 2009, „Tibiscus” University of Timisoara, Romania - http://anale-informatica.tibiscus.ro/download/lucrari/7-1-10-Cojocariu.pdf 
 9. Facultatea de Matematică şi Informatică, Universitatea“Ovidius” din Constanţa, Ghid de Studii-Masterat, 2009 - http://math.univ-ovidius.ro/doc/ghid/GhidDeStudiiMasterat.pdf
 10. Vasile Prejmerean, Teme pentru gradul I didactic, Facultatea de Matematică şi Informatică, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca - http://cs.ubbcluj.ro/~per/Web_Page/Lucrari.Html
 11. Radu JUGUREANU, SEI – a project based elearning  implementing nationwide elearning projects – a guarantee of a better future,  eLSE 2009, International Scientific Conference eLSE "eLearning and Software for Education","Carol I" National Defense University (http://adl.unap.ro), April 09-10, 2009, ISSN 2066 - 026X (Print) 0266 - 8821 (Online), 49-58, 2009
 12. (2008) Scientificcommons.org, http://en.scientificcommons.org/marin_vlada
 13. (2008) CiteSeerx.ist.psu.edu, LINK
 14. https://mindmaps.wikispaces.com/Models, Prof. Margaret Riel, "The promise and perils of Educational Technology", 5.5 Distributed Learning, Pepperdine University, 2008
 15. http://www.mira.gov.ro/, Tematica si bibliografie de concurs,  2008 (http://www.mira.gov.ro/Documente/Anunturi/TB%20IA%202%20posturi%20subof.pdf
 16. Ioana Andreea Stănescu, Antoniu Ştefan, Veronica Ştefan, “Virtual Learning Space with Semantic Web Technologies”, The 3rd International Conference on Virtual Learning (ICVL 2008), 2008, Editura Universitatii din Bucuresti, pag. 373-380
 17. Serban Liliana, “Intel®Teach - Innovative, modern and Competitive e-Learning solution”, The 3rd International Conference on Virtual Learning (ICVL 2008), 2008, Editura Universitatii din Bucuresti, pag. 415-422
 18. Serban Catalin Petrisor, Nicolaescu Nicolae, Popescu Iulia, Serban Liliana, “Intel®Teach – Arta de a fi profesor/ elev în secolul XXI”, Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, ediţia a VI-a, 2008, Editura Universitatii din Bucuresti, pag. 291-298
 19. Adăscăliţei, Instruire asistată de calculator. Didactică informatică - IAC, e-learning si tehnologia de instruire, 2007, Editura Polirom – Iaşi
 20. Serban Liliana, “Intel®Teach - Un alt mod de a învăța”, Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, ediţia a V-a, 2007, Editura Universitatii din Bucuresti, pag. 43-50
 21. Sămărescu Nicoleta, “De la instrument informatic, la instrument didactic”, Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, ediţia a V-a, 2007, Editura Universitatii din Bucuresti, pag. 141-144
 22. Maria Stan, Cristea Ionuț Mihail, “Tutorial T.I.C.”, Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, ediţia a V-a, 2007, Editura Universitatii din Bucuresti, pag. 375-382
 23. Radu Lucian Lupşa, Contributii in analiza, prelucrarea si reprezentarea imaginilor, Teza de Doctorat, Univ.  Babes-Bolyai Cluj,  Fac.  de Matematica si Informatica, 2006
 24. Serban Liliana, “Utilizarea TIC în proiectarea cursurilor optionale pentru invatamantul preuniversitar”, Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, ediţia a IV-a, 2006, Editura Universitatii din Bucuresti, pag. 93-100
 25. Popovici I. Constantin, Popovici Emilia, Sufaru Gheorghe, “Metoda celor mai mici patrate cu Matlab”, Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, ediţia a IV-a, 2006, Editura Universitatii din Bucuresti, pag. 139-144
 26. Garabet Mihaela, Neagoe Diana Raluca, “Grigore Moisil - trecut şi viitor”, Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, ediţia a IV-a, 2006, Editura Universitatii din Bucuresti, pag. 169-172
 27. Diaconu Andrei Silviu, Diaconu Diana Elena, Site "Mihai Eminescu", Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, ediţia a IV-a, 2006, Editura Universitatii din Bucuresti, pag. 273-276
 28. Grigore Albeanu, Modelare si tehnici de programare in realitatea virtuala, CNIV-2005, Conferinta Nationala de Invatamant Virtual, Virtual Learning-Virtual Reality, Software si Management Educational, Editia a III-a, 28-30 octombrie 2005, Editura Universitatii din Bucuresti, 2005 (Editori: I. Chitescu, H. Georgescu, V. Preda, I. Vaduva, I. Tomescu, M. Vlada, G. Pripoae) (ISBN 973-737-097-X) , pag. 33-38 (http://fmi.unibuc.ro/ro/cniv_2005/)
 29. Constantin I. Popovici, Emilia Popovici, Metode numerice cu MathCad , CNIV-2005, Conferinta Nationala de Invatamant Virtual, Virtual Learning-Virtual Reality, Software si Management Educational, Editia a III-a, 28-30 octombrie 2005, Editura Universitatii din Bucuresti, 2005 (Editori: I. Chitescu, H. Georgescu, V. Preda, I. Vaduva, I. Tomescu, M. Vlada, G. Pripoae) (ISBN 973-737-097-X) , pag. 147-152 (http://fmi.unibuc.ro/ro/cniv_2005/)
 30. Teodora Vatuiu, Petre Ciungu , Proiectarea si implementarea unei aplicatii Web destinate modernizarii managementului in invatamantul preuniversitar , CNIV-2005, Conferinta Nationala de Invatamant Virtual, Virtual Learning-Virtual Reality, Software si Management Educational, Editia a III-a, 28-30 octombrie 2005, Editura Universitatii din Bucuresti, 2005 (Editori: I. Chitescu, H. Georgescu, V. Preda, I. Vaduva, I. Tomescu, M. Vlada, G. Pripoae) (ISBN 973-737-097-X) , pag.  483 - 488 ( http://fmi.unibuc.ro/ro/cniv_2005/)
 31. Teodora Vatuiu, Vasile Popeanga, Economia digitala si impactul ei asupra nanagementului educational , CNIV-2005, Conferinta Nationala de Invatamant Virtual, Virtual Learning-Virtual Reality, Software si Management Educational, Editia a III-a, 28-30 octombrie 2005, Editura Universitatii din Bucuresti, 2005 (Editori: I. Chitescu, H. Georgescu, V. Preda, I. Vaduva, I. Tomescu, M. Vlada, G. Pripoae) (ISBN 973-737-097-X) , pag. 489 - 496 http://fmi.unibuc.ro/ro/cniv_2005/)
 32. Chin-Liang Chang, Richard C. Lee, Richard Char-Tung Lee,THE GUIDE TO COMPUTING LITERATURE, Symbolic Logic and Mechanical Theorem Proving, 1st Edition, Academic press, Inc. Orlando USA, ISBN 0121703509, 331 pag. (www.portal.acm.org/citation)
 33. Leon Tambulea, Curs de grafica pe calculator (Computer Graphichs), Universitatea Babes – Bolyai, Cluj – Napoca (www.scs.ubbcluj.ro/math/)
 34. Vasile Premjmerean, Curs de Procesarea imaginilor (Image processing), Universitatea Babes – Bolyai, Cluj – Napoca (www.scs.ubbcluj.ro/math/disc/mi049.htm)
 35.  I. Odagescu (ASE), Ingineria programarii (www.ase.ro/Programeanalitice.htm)
 36. Nicolae Balmas , Grafica asistata de calculator, Universitatea de stat Moldova, Chisinau (http://www.upsc.md/_informatica/UPSC/A2S1_GAC_pc.htm)
 37. dr. ing. Mihalache Ghinea, Curs de Progranarea calculatoarelor, Universitatea Politehnica Bucuresti, www.imst.pub.ro/Parcurs/programs_MSP_RP.doc 
 38. Titus Felix Furtuna, Curs de ingineria programatrii, ASE, Cibernetica Statistica si Informatica Economica, www.ase.ro/ciedd/Plan (Plan de invatamant, Cibernetica Statistica si Informatica economica, Programa analitica
 39. Stefan Andrei, Counting for Satisfiabily by Inverting Resolution, ARTIFICIAL INTELLIGENCE REVIEW, Kluwer Academic Publishers – ISSN 0269-2821(cotata ISI), vol.22 , No 4, 2004, pag.339-1366
 40. DOCIS (Documents in Computing and Information Science), DOCIS,
 41. Mihaela Brut (Universitatatea "Al. I. Cuza"), Comunicare in medii electronice, (http://thor.info.uaic.ro/~mihaela/teach/com/bibl.html)
 42. Mihai Jalobeanu (Universitatatea de Vest "V. Goldis"), Sisteme de operare, (http://www.itim-cj.ro/jalobeanu/cursuri/SO/info.html)
 43. S. Craciunas, M. Craciunas, A mathematical model for the graphical representation of a shape, Analele Universitatii Romano-Germane, Sibiu, 2003
 44. S. Craciunas, M. Craciunas, An algorithm for the graphical representation of a shape, Analele Universitatii Romano-Germane, Sibiu, 2003
 45. D. Dragulescu, D. Suciu, M. Toth Tascau, Modeling and Dynamic Human Mandible, Buletinul Stiintific al Universitatii “Politehnica” , Timisoara, 2002,
 46. * * *, Aplicatibilitatea modelarii in domeniul ingineriei medicale, 2002, Universitatea “Politehnica” Timisoara, (http://cmpicsu.utt.ro/biotech/2002.pdf 

 

 

CITĂRI

 1. Dr. Michael Ley (ley@uni-trier.de), Computer Science Bibliography, University of Trier, Germany (http://dblp.uni-trier.de/db/indices/a-tree/v/Vlada@Marin.html)
 2. I. Odagescu (ASE), Ingineria programarii (www.ase.ro/Programeanalitice.htm)
 3. Nicolae Balmas , Grafica asistata de calculator, Universitatea de stat Moldova, Chisinau (http://www.upsc.md/_informatica/UPSC/A2S1_GAC_pc.htm)
 4. Adrian Adăscăliţei, Instruire asistată de calculator. Didactică informatică - IAC, e-learning si tehnologia de instruire, 2007, Editura Polirom – Iaşi
 5. http://www.mira.gov.ro/, Tematica si bibliografie de concurs,  2008 (http://www.mira.gov.ro/Documente/Anunturi/TB%20IA%202%20posturi%20subof.pdf
 6. Prof. Cristian Constantin Bordeianu, L. Bordeianu, (Proiect de curriculum pentru disciplina optionala la clasa a X-a – Fizica de tip computationala, matematica-informatica), www.geocities.com/cbord2000/Fizicac.htm  , www.geocities.com/cbord2000/Haosul.htm
 7. Ion Gelu Tomsa, “Grafica TURTLE si aplicatii in Pascal”, Gazeta de Informatica, vol. 10, nr. 1, 2000 ( www.ginfo.ro)
 8. Lucian Raicu, Teza de doctorat, “Contributii la infografia sculelor aschietoare”, Universitatea Politehnica Bucuresti, cond. st. prof. dr. C. Minciu, 1998 (www.ttech.ro/doctor.htm )
 9. Leon Tambulea, Curs de grafica pe calculator (Computer Graphichs), Universitatea Babes – Bolyai, Cluj – Napoca (www.scs.ubbcluj.ro/math/)
 10. Vasile Premjmerean, Curs de Procesarea imaginilor (Image processing), Universitatea Babes – Bolyai, Cluj – Napoca (www.scs.ubbcluj.ro/math/disc/mi049.htm)
 11. dr. ing. Mihalache Ghinea, Curs de Progranarea calculatoarelor, Universitatea Politehnica Bucuresti, www.imst.pub.ro/Parcurs/programs_MSP_RP.doc 
 12. Titus Felix Furtuna, Curs de ingineria programatrii, ASE, Cibernetica Statistica si Informatica Economica, www.ase.ro/ciedd/Plan (Plan de invatamant, Cibernetica Statistica si Informatica economica, Programa analitica
 13. Dana Petcu, Curs de procesarea imaginilor, Universitatea de Vest din Timisoara (www.info.uvt.ro/~petcu/graficae.ps)
 14. Dana Petcu, Lucian Cucu, Grafica pe calculator, Tipografia Universitatii Timisoara, 1999
 15. Rodica Baciu, P. Volovici, Sisteme de prelucrare grafica, Ed. Albastra, Cluj-Napoca, 1999 (pag. 523)
 16. Stelian Ciurea (prof. Sibiu), “Fractali si sisteme de numeratie”, Gazeta de Informatica, vol. 8, nr. 3, 1998 (www.ginfo.ro)
 17. Elena Zerfus (ASE Bucuresti), “Fractalii si seriile de timp”, PC Report, vol. 6, nr. 1, 1997 ( www.pcreport.ro/pcrep52/52.html )
 18. Christian Berthaller (Universitatea Wuppertal, Germania), Gazeta de Informatica, nr. 3/1996, pag. 41-44
 19. H. Georgescu, Drumuri in grafuri, Gazeta de Informatica, nr. 1/1996, pag. 20-25
 20. Dana Petcu, Lucian Cucu, Principii ale graficii pe calculator, Editura Excelsior, Timisoara, 1995 (ISBN 973-9015-51-4)
 21. I. Smeureanu. I. Odagescu, D. Luca, M. Dardala, F. Furtuna, Grafica interactiva pe calculatoare personale, EDITURA MILITARA, 1995
 22. Zavoianu C., GW Basic, EDITURA TEORA, 1995
 23. Adrian Atanasiu, Concursuri de informatica. Probleme Propuse, Editura Petrion,Bucuresti, 1995 (pag. 39, 124, 142, 143, 153)
 24. A. Posea, Studiul unei conjecturi, Gazeta Matematica, nr. 11/1995
 25. T. Socaciu, O extindere a problemei Turnurilor din Hanoi, Gazeta de Informatica, nr. 11-12/ 1994, pag. 19-27
 26. P. Alexandrescu, I. V. Maftei, Analiza matematica. Culegere de exercitii si probleme pentru liceu, Editura Alcomi, 1993 (pag. 186)
 27. R. Niculescu, Gr. Albeanu, V. Domocos (Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Matematica), Probleme rezolvate in limbajul Pascal, EDITURA TEMPUS, Bucuresti, 1992
 28. D. M. Batinetu, Maria Batinetu-Giurgiu, V. Garban, Analiza matematica, Editura Militara, Bucuresti, 1992 (pag. 81)
 29. Gh. Siretchi, Calcul diferential si integral, vol. II, Editura stiintifica si enciclopedica, Bucuresti, 1985 (pag. 285, 442,  459, 487)
 30. D. Busneag, I. Maftei, Teme pentru cercurile si concursurile de matematica ale elevilor, Editura Scrisul romanesc, 1983  (pag. 40)
 31. Gh. Siretchi, Analiza matematica, vol. II, Exercitii avansate de calcul diferential si integral, Tipografia Universitatii Bucuresti, 1982 (pag. 573)
 32. Al. V. Leonte, C. P. Niculescu, Culegere de probleme de algebra si analiza, Editura Scrisul Romanesc, Craiova, 1981 (pag. 25)
 33. D. M. Batinetu, I. V. Maftei, I. M. Stancu-Minasian, Exercitii si probleme de analiza matematica pentru clasele XI-XII, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1981 (pag. 57, 61, 70, 34)
 34. D. M. Batinetu, Probleme de matematica. siruri, Editura Albatros, 1979 (pag. 207,425)
 35. Gh. Calugarita, V. Mangu, Probleme de matematica pentru liceu, Editura Albatros, 1977  (pag. 128, 129, 130)
 36. Gh. Siretchi, Analiza matematica, vol II, Tipografia Universitatii Bucuresti, 1977 (pag. 443)
 37. Gh. Siretchi, Analiza matematica, vol. I, Tipografia Universitatii Bucuresti, 1976  (pag. 319)
 38. C. Ionescu-Tiu, Liviu Parsan, Calcul diferential si integral pentru admitere in facultate, Editura Albatros, 1975 (pag. 26, 32, 173, 174, 275, 276)

 

 

Mathematical  Reviews 

 1. Computer Science Bibliography, Dr. Michael Ley (ley@uni-trier.de), Computer Science Bibliography, University of Trier, Germany, (http://dblp.uni-trier.de/db/indices/a-tree/v/Vlada@Marin.html )
 2. Marin Vlada, Algorithms for Testing Satisfiability Formulas, ARTIFICIAL INTELLIGENCE REVIEW,  Kluwer Academic Publishers – ISSN 0269-2821(cotata ISI), vol.15 , No 3, 2001, pag.153-163 
 3. Mathematical Reviews, 2000a:03062 (2000), Vlada Marin, An efficient algorithm for testing propositional formulas, Comput. Artificial Intelligence 17(1998), no. 4 383-391 (Reviewer Sh. T. Ishmukhametov) - cotata ISI
 4. Mathematical Reviews, 68T15:03B35 d8Q25, Vlada, Marin, Complexity of the unification algorithms, Proccedings of theAnnual Meeting of the Faculty of mathematics (Bucharest, 1996), An. Univ. Bucuresti Mat. Inform. 46(1997), Special Issue, 137-145
 5. Mathematical Reviews, 84m : 68025 (december, 1984), Vlada, Marin, Contributii la teoria matematica a programelor recursive, (68C: Computer Science, Metatheory),Stud. Cerc. Mat. 35(1983), no 2, 151-155
 6. Mathematical Reviews, 81C : 68064 (1980), Vlada, Marin, Fixed points of some operators in the space of languages, Rev. Roumaine Math Pures Appl. 24 (1979), no 4 , 658-661 (Jurgen Dassow, Magdeburg)

 

 

ANEXE

ISI WEB  Web of Science® – with Conference Proceedings -Autor:  Vlada Marin

http://apps.isiknowledge.com/summary.do?qid=4&product=UA&SID=W2%40lDN15BJfAkGk7jIe&search_mode=GeneralSearch

- ISI Web of Knowledge. 

http://apps.isiknowledge.com/summary.do?qid=6&product=UA&SID=P1O742mkl16aje5NejE&search_mode=GeneralSearch

http://apps.isiknowledge.com/summary.do?qid=2&product=UA&SID=U1La5jc2LjldkJopJGl&search_mode=GeneralSearch

Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH., Web of Science® – with Conference Proceedings

1. Title: CNIV AND ICVL PROJECTS-NEWS TECHNOLOGIES IN EDUCATION AND RESEARCH
Author(s): Vlada, M; Adascalitei, A; Jugureanu, R, et al.
Conference Information: 6th International Scientific Conference on eLearning and Software for Education, Date: APR 15-16, 2010 Bucharest ROMANIA
Source: ADVANCED DISTRIBUTED LEARNING IN EDUCATION AND TRAINING TRANSFORMATION   Pages: 301-312   Published: 2010
Times Cited: 0

  2. Title: The Professional Network for Education, Research and Training "Learning-Knowledge-Development"
Author(s): Vlada, M; Nica, AS
Conference Information: 2nd European Conference on Intellectual Capital, Date: MAR 29-30, 2010 Lisbon PORTUGAL
Source: PROCEEDINGS OF THE 2ND EUROPEAN CONFERENCE ON INTELLECTUAL CAPITAL   Pages: 612-621   Published: 2010
Times Cited: 0

  3. Title: Languages and Knowledge Versus Modeling and Processing
Author(s): Vlada, M; Nica, AS
Conference Information: 10th European Conference on Knowledge Management, Date: SEP 03-04, 2009 Univ Degli Studi Padova Vicenza ITALY
Source: PROCEEDINGS OF THE 10TH EUROPEAN CONFERENCE ON KNOWLEDGE MANAGEMENT , VOLS 1 AND 2   Pages: 879-887   Published: 2009
Times Cited: 0

4. Title: SVG Language (Scalable Vector Graphics) For 2D Graphics in XML and Applications
Author(s): Vlada, M
Conference Information: 3rd International Conference on Virtual Learning, Date: OCT 31-NOV 02, 2008 Constanta ROMANIA
Source: PROCEEDINGS OF THE 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON VIRTUAL LEARNING   Pages: 297-306   Published: 2008
Times Cited: 0

5. Title: E-Learning Technologies - Achievements and Perspectives
Author(s): Vlada, M; Jugureanu, R
Conference Information: 2nd International Conference on Virtual Learning, Date: OCT 26-28, 2007 Constanta ROMANIA
Source: PROCEEDINGS OF THE 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON VIRTUAL LEARNING   Pages: 35-46   Published: 2007
Times Cited: 3

 6. Title: Information Society Technologies - The four waves of information technologies
Author(s): Vlada, M; Tugui, A
Conference Information: 1st International Conference on Virtual Learning, Date: OCT 27-29, 2006 Bucharest ROMANIA
Source: PROCEEDINGS OF THE 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON VIRTUAL LEARNING   Pages: 69-82   Published: 2006
Times Cited: 5

7. Title: Algorithms for testing satisfiability formulas
Author(s): Vlada, M
Source: ARTIFICIAL INTELLIGENCE REVIEW   Volume: 15   Issue: 3   Pages: 153-163   Published: MAY 2001
Times Cited: 1

8. Title: Investigation of the experimental response of a biamperometric detector operating in flow conditions
Author(s): David, V; Vlada, M
Source: REVUE ROUMAINE DE CHIMIE   Volume: 44   Issue: 10   Pages: 955-962   Published: OCT 1999
Times Cited: 0

9. Title: An efficient algorithm for testing propositional formulas
Author(s): Vlada, M
Source: COMPUTERS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE   Volume: 17   Issue: 4   Pages: 383-391   Published: 1998
Times Cited: 1

 

 

ANEXE

http://www.worldcat.org    Search results for 'vlada Marin'

http://www.worldcat.org/search?qt=worldcat_org_all&q=vlada+Marin

Models & methodologies, technologies, software solutions : proceedings of the 3rd International Conference on Virtual Learning, October 31-November 2, 2008

by Marin Vlada; Grigore Albeanu; Dorin Mircea Popovici; International Conference on Virtual Learning

Book : Conference publication

Language: English  

Publisher: Bucureşti : Editura Universitǎţii din Bucureşti, cop. 2008.

Algorithms for Testing Satisfiability Formulas

by Marin Vlada

Article

Language: English  

Publication: Artificial Intelligence Review, 15, no. 3 (2001): 153-163

Publisher: Springer

Database: ArticleFirst

Investigation of the experimental response of a biamperometric detector operating in flow conditions

by Vasile David; Marin Vlada

Article

Language: English  

Publication: Revue roumaine de chimie. 44, no. 10, (1999): 955

Publisher: Bucarest, Academia Română.

Database: ArticleFirst

 

 

 

ANEXE

http://academic.research.microsoft.com

logo-Academic Microsoft

http://academic.research.microsoft.com/Author/3415043/marin-vlada

Marin Vlada University of Bucharest

Publications: 9 | Citations: 3 | G-Index: 1 | H-Index: 1
Collaborated with  8 co-authors from 2004 to 2010; Cited by 3 authors

          Marin Vlada, Radu Jugureanu, Olimpius Istrate

          Marin Vlada

          Marin Vlada

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 27 Iunie 2015.