INFORMATICA | INFORMATICS

Motto: "Informatica restabileşte nu numai unitatea matematicilor pure şi a celor aplicate, a tehnicii concrete şi a matematicilor abstracte, dar şi cea a ştiinţelor naturii, ale omului şi ale societăţii. Reabilitează conceptele de abstract şi de formal şi împacă arta cu ştiinţa, nu numai în sufletul omului de ştiinţă, unde erau întotdeauna împăcate, ci şi în filosofarea lor."
Grigore C. Moisil (1906-1973), Primul român care a primit (post-mortem) Computer Pioneer Award of IEEE Computer Society (IEEE – 1996; www.ieee.org) | www.cniv.ro/2006/centenar-moisil/ Grigore C. Moisil- poza color: CNIV 2006
 

Stiinte


Bucla Maria Agnesi

"Azotul din ADN-ul nostru, calciul din dinţii noştri, fierul din sângele nostru, carbonul din plăcintele noastre cu mere au fost produse în interiorul stelelor aflate în colaps gravitaţional. Noi suntem făcuţi din materie stelară." Carl Edward Sagan (1934-1996), american astronomer, cosmologist, astrophysicist, astrobiologist.

"Calculatoarele sunt incredibil de rapide, precise şi neinteligente. Fiinţele umane sunt incredibil de lente, inexacte şi inteligente. Împreună, puterea lor depăşeşte orice imaginabilă limită." Albert Einstein  (1879-1955)
"Explozivul cel mai puternic nu este toluenul, nici bomba atomică, ci ideea omenească." Grigore C. Moisil (1906-1973)
- Astăzi, Informatica face parte din categoria ştiinţelor exacte, alături de Matematică, Fizică şi Chimie. Mai multe - Informatica la Universitatea din Bucureşti:  http://topub.unibuc.rohttp://c3.cniv.ro | Articolul original (pdf) | Public (Prezi)- Despre INFORMATICĂ. [ ...  DETALII ...] What is Informatics ? (Computer Science ≠ Informatics): Informatica - Computer Science (America); Europa: Informatique (Fr), Informatics (Eng), Informatik (Danish, German, Swedish), Informatica (Naderland, Italian); Informatics: (computing) a branch of information science, and of computer science, that focuses on the study of information. 

"Învăţarea duce la obţinerea cunoştinţelor, dar observațiile și experimentele duc la consolidarea lor” - Ştefan Procopiu, fizician şi inventator

Şcoala are ca obiective majore formarea tinerilor pentru o dezvoltare individuală, o dezvoltare ca buni cetăţeni şi o pregătire pentru găsirea locului de muncă în societate”. Spiru Haret (1851-1912), academician, matematician, pedagog şi ministru reformator al învăţământului românesc

" Școala cea mai bună este aceea care te învață, înainte de toate, CUM să înveți" Nicola Iorga (1871-1940), academician, istoric, dramaturg, poet, critic literar, memorialist, profesor universitar, pedagog, ministru şi prim-ministru.

prezentare prezi

Informatica la Universitatea din Bucureşti: 1960-1974-2004-2014 - Articolul original: www.unibuc.ro/prof/vlada_m (pdf) | http://mvlada.blogspot.ro (html)| Public (Prezi) | http://topub.unibuc.ro |   http://c3.cniv.ro [update: aprilie 2014] (2015): Fisier de tip .pdf ! vlada-SSMR-martie2015 Prezi: De la teoriile lui Gauss la ...

Grigore C. Moisil (1906-1973), academician, profesor la Facultatea de Matematică din Bucureşti, Computer Pioneer Award of IEEE Computer Society (IEEE – 1996), părintele informaticii româneşti.
Moisil in sala calculatorului IBM 360

Feedback: Formular pentru a trimite mesaje si propuneri - AICI  | sau mesaj e-mail: marin.vlada[at]g.unibuc.ro

Planul tematic al cursului (Update: 2014)- Fisier de tip .pdf ! Fisa-disciplina | carte: Topub

 • Elemente actuale de Informatică/TIC (sisteme de calcul, sisteme de operare, limbaje de programare, sisteme informatice, sistemul Internet, tehnologii Web, sisteme expert
 • Sisteme de calcul actuale: arhitectura,  structura hardware şi software; PC Tablet; Sisteme Cloud Computing. Biblioteci digitale .
 • Algoritmi şi instrumente informatice în teoria erorilor şi calcule statistice. Software specific: erori de măsurare, distribuţia erorilor, parametrii caracteristici

2012 M. Vlada Informatica aplicata

 • Algoritmi şi fluxul de calcul pentru prelucrari statistice: corelaţii între seturi de măsurători, modele de corelaţie empirice şi teoretice
 • Construcţia algoritmilor şi a fluxului de calcul pentru metoda celor mai mici pătrate (MCMMP) şi pentru modele de estimare liniare
 • Construcţia algoritmilor şi a fluxului de calcul pentru modele de estimare neliniare. Calitatea fitării (modelul logaritmic şi modelul exponenţial)
 • Prelucrarea datelor experimentale (tabele, grafice, diagrame) folosind programul Excel
 • Tehnoredactarea lucrărilor ştiinţifice şi documentarea ştiinţifică. Software specific. Prezentarea datelor experimentale folosind programe din pachetul Office (Word, Excel, PowerPoint, Prezi)
 • Documentarea ştiinţifică folosind tehnologiile Web. Utilizarea de software dedicat pentru chimie (editor pentru molecule, reactii si formule chimice): ISIS Draw , Symyx Draw (free software), ChemDraw
OBIECTIVE: ÎNVĂŢARE PROFUNDĂ - Conţinutul şi competenţele urmărite a fi căpătate trebuie să-i ajute pe studenţi să înţeleagă conceptele şi conţinutul celorlalte cursuri din programul de studii pentru chimie.
 **** TUTORIALE (Curs & Laborator):Fisier de tip .pps ! Info (pps) Fisier de tip .pdf ! C1-C2-Info Fisier de tip .pdf ! C3-C5-Info Fisier de tip .pdf ! C6-C8-Info  Fisier de tip .pdf ! C9-C10-Info 

 **** TEME LABORATOR: Fisier de tip .pdf ! TEME-Laborator | Laborator 2 (Aplicatii): Fisier de tip .doc ! App-demo-2 Fisier de tip .xls ! App-demo-2

**** APLICATII:Laborator 3-Fisier de tip .doc ! App-Demo-1Fisier de tip .xlsx ! App-Demo-1(xlsx)Fisier de tip .xls ! App-Demo-1(xls) | Laborator 4- Model logaritmic(JPG)Model exponential (JPG)

**** Software: Scientific Computer - http://web2.0calc.com ; WolframAlpha (comp. knowlwdge engine)- http://www.wolframalpha.com/examples/ ;  Interactive Software - 2012 Scale of Universe by Cary and Michael Huang: http://scaleofuniverse.com/

ARTOCOL STIINTIFIC: Solvent effect on the absorption and fluorescence spectra of 7-acetoxy-6-(2,3-dibromopropyl)-4,8-dimethylcoumarin: Determination of ground and excited state dipole moments by  Yadigar Gülseven Sıdır, Isa Sıdır, Bitlis Eren University, Department of Physics, Bitlis, Turkey  / Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 102 (2013) 286–296

- journal: www.elsevier.com/locate/saa | Fisier de tip .pdf ! Articol-elsevier-2013

spectrochimie

**** DEMO Prezi: De la teoriile lui Gauss la teoria inteligentelor multiple a lui Gardner

 1. Symyx Draw, ISIS Draw - An Introductory Guide, http://bbruner.org/obc/symyx.htmhttp://bbruner.org/obc/isis.htm  Tutorial ISIS, http://www.ccl.net/cca/software/MS-WIN3/ISIS/isis_tut.pdf
 2. ChemDraw is the drawing tool (chemical structures and reactions) for chemists - http://www.cambridgesoft.com/
 3. A Javascript Chemical/Biological Structure Editor, Free - JSDraw™, http://www.olncloud.com/oln/jsdraw/Demo.htm, http://www.scilligence.com/web/jsdrawapis.aspx
 4. PLOT 2D/3D: Graphing Calculator 3D -http://calculator.runiter.com/graphing-calculator/download-free-graphing-calculator.htm ; Online 3-D Function Grapher - http://www.livephysics.com/ptools/online-3d-function-grapher.php
 5. Platforma educaţională Chemgeneration (Concursul de Ştiinţe "Chain Reaction"): http://www.chemgeneration.com/  (2013)
Evaluarea (Fisier de tip .jpg ! Image:Sinteza) | Exemplu Pr-Fisier de tip .zip ! Proiect  , Prezi: 2014, an.I Adrian Apostol (Link), Andreea Vasile (LINK)

Laborator: Conţinutul activităţilor aplicative

 1. Algoritmi si fluxul de calcul in utilizarea programului Excel.  Funcţii matematice şi calcule statistice, Rezolvarea de probleme:
  - indicatori statistici (corelaţia, covarianţa, deviaţia standard)
  - Calculul puterilor mari folosind Web 2.0 scientific calculator (http://web2.0calc.com)
 2. Reprezentări grafice şi rezolvarea problemelor (matematică, fizică, chimie); algoritmizarea şi fluxul de calcul:
  -  grafice de funcţii folosind tabelarea funcţiei (programul Excel) şi Web 2.0 scientific calculator
  -  rezolvarea problemei lui Gauss; rezolvarea problemei celor n vase cu azot
 3. Analiza datelor experimentale-procedeul de modelare implementat cu programul Excel. Corelaţii între măsurători (coeficientul de corelaţie Pearson). Modele de regresii si Calitatea fitării (coeficientul de determinare R2):
  - pasul 1- asocierea datelor, reprezentarea norului de puncte
  - pasul 2 – determinarea şi reprezentarea modelului (ecuaţia şi R2)
  - comparaţii între modele şi alegerea celui mai bun
 4. Analiza datelor experimentale- modele de aproximare neliniare (Regresia neliniară. Evaluarea calităţii fitării). Determinarea coeficienţilor a şi b folosind programul Excel şi direct, din formulele de calcul:
  - modelul logaritmic
  - modelul exponenţial
 5. Software stiintific. Utilizarea programului Excel:
  - operaţii matriceale şi rezolvarea matriceală a sistemelor liniare
  - rezolvarea ecuaţiilor (liniare sau neliniare) folosind Goal Seek-Solver
 6. Software stiintific. Editarea moleculelor, formulelor şi reacţiilor chimice
  Utilizarea produsele software: ISIS / Symyx / JSDraw / ChemSketh / Chem Draw
  - exemple de molecule şi formule chimice
  - exemple de reacţii chimice
 7. Structura, elaborarea şi redactarea lucrărilor ştiinţifice. Utilizarea Word pentru formatarea textelor: Table of Content, Document Map, Letters and Mail Merge
 8. Motoare de căutare pentru documentare ştiinţifica. Tehnologii e-Learning şi Software educaţional. Elaborarea şi prezentarea unei lucrări în Prezi sau PowerPoint

**** TEME LABORATORFisier de tip .pdf ! TEME-Laborator


EVOLUȚIA CURSULUI: 1992 - "Programarea calculatoarelor" (cunoștințe despre utilizarea calculatoarelor, sisteme de calcul, sisteme de operare, limbaje de programare; calculatoare IBM PC, sistemul de operare MS-DOS, limbajul de programare Pascal) ; 1998 - "Informatică" (cunoștințe despre utilizarea calculatoarelor, sisteme de calcul, sisteme de operare; calculatoare IBM PC, sistemul de operare Windows, sistemul de rezolvare Eureka); 2002 - "Informatică" (cunoștințe despre utilizarea calculatoarelor, sisteme de calcul, sisteme de operare; PC, sistemul de operare Windows, sistemul Internet, programele Word si Excel); 2012 - "Informatică" (conținutul actual).

 


Aplicatie suplimentara: Tutorial pentru studenţi, profesori, cercetători, specialişti; Google Drive – crearea formularelor şi chestionarelor - Fisier de tip .pdf ! Google Drive | LINK | Produsul software (serviciul) Google Drive este destinat pentru crearea, stocarea şi utilizarea diverselor documente: word (.doc), prezentări (.ppt), foi de calcul (.xls), newsletter, formulare şi chestionare, etc. Aplicaţia Google Drive este disponibilă pentru PC/Mac, Chrome OS, iphone/iPad, şi pentru dispozitive sub sistemul de operare Android OS.

 

Bibliografie / resurse software

M. Vlada, Informatică aplicată. Modele de aproximare, software şi aplicaţii, Editura Universităţii din Bucureşti, PRINT, ISBN 778-606-16-0190-5, 257 pag., 2012,(topub.unibuc),  www.librariaeminescu.ro

Cartea destinată studenţilor de la "Ştiinţe" nu este un curs de Matematică, de Statistică sau de Analiză numerică, şi nici curs de Chimie, Fizică sau Biologie. Conţinutul şi competenţele urmărite a fi căpătate trebuie să-i ajute pe studenţi să înţeleagă conţinutul celorlalte cursuri din programul de studii pentru "Ştiinţe". (Descriere topub.unibuc | Detalii www.agora.ro )

2012 M. Vlada Informatica aplicata

Calculatorul: mijloc de formare a unei noi viziuni asupra educaţiei, cercetării şi inovării. Mediile din natură sunt guvernate de limbaje. Omul a inventat calculatorul, limbajele şi ştiinţele pentru cunoaştere. Prin intermediul calculatorului se prelucrează informaţiile şi cunoştinţele. Pentru reprezentarea şi prelucrarea informaţiilor calculatorul utilizează limbajele artificiale. Acest fapt dovedeşte că limbajele au fost inventate nu numai pentru comunicarea informaţiilor, ci mai ales pentru prelucrarea informaţiilor. (Prefaţă la carte, Marin Vlada)

Marin Vlada, New Technologies in Education and Research. Models and Methodologies, Technologies and Software Solutions,

Publishing house: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2010, ISBN 978-3-8433-6391-4

Category: Informatics, IT

Ref.: https://www.morebooks.de, http://topub.unibuc.ro/

vlada Book 2010
 1. M. Vlada, Informatică aplicată. Modele de aproximare, software şi aplicaţii, Editura Universităţii din Bucureşti, print, 2012
 2. M. Vlada, Birotică.Tehnologii multimedia, Ed. Universităţii din Bucureşti, print, 2004
 3. M. Vlada, A.Nica, T. Spircu, Al. Colojoară, M. Joiţa, Proiectul DEMODEF, http://www.unibuc.ro/prof/vlada_m/resurse.php, on-line+print, 2007
 4. M. Vlada, New Technologies in Education and Research. Models and Methodologies, Technologies and Software Solutions, LAMBERT Academic Publishing, ISBN 978-3-8433-6391-4, 2010, http://www.amazon.cahttp://www.amazon.co.uk 
 5. V. Mitrana, Bioinformatica - Unde se întâlnesc Biologia, Informatica şi Matematica?, Editura L&S Infomat, 2010
 6. M. Vlada, curs on-line – http://ebooks.unibuc.ro/informatica/Birotica/ , 2002
 7. M. Vlada, Tehnologii, http://www.unibuc.ro/prof/vlada-m/, on-line, 2011
 8. M. Vlada, Metodologia conceperii, elaborării si redactării lucrărilor ştiinţifice, Lucrarile celei de-a VII-a Conferinta de Învăţământ Virtual (Editura Universităţii din Bucureşti), ISSN 1842-4708, 47-53, http://www.unibuc.ro/prof/vlada_m/resurse.php, 2009
 9. M. Vlada, A. Adăscăliţei, Case Study: Using Drupal Platform for eContent Management, Computer Science for Future Education, International Journal of Computer Science Research and Application (IJCSRA), Vol. 2/1, print and on-line, http://www.ijcsra.org/current-issue/v2i1, 2012
 10. M. Vlada, e-learning şi software educaţional, on-line, http://www.unibuc.ro/prof/vlada_m/Software_Educational.php, 2011,
 11. M.V.Putz, Chemical Modeling, http://www.mvputz.iqstorm.ro/d2.php, on-line
 12. Greg Pearce, Symyx Draw, ISIS Draw - An Introductory Guide, http://bbruner.org/obc/symyx.htmhttp://bbruner.org/obc/isis.htm, on-line
 13. Tutorial ISIS, http://www.ccl.net/cca/software/MS-WIN3/ISIS/isis_tut.pdf
 14. A Javascript Chemical/Biological Structure Editor, Free - JSDraw™, http://www.olncloud.com/oln/jsdraw/Demo.htm, http://www.scilligence.com/web/jsdrawapis.aspx
 15. PLOT 2D/3D: Graphing Calculator 3D -http://calculator.runiter.com/graphing-calculator/download-free-graphing-calculator.htm ; Online 3-D Function Grapher - http://www.livephysics.com/ptools/online-3d-function-grapher.php

200 ani de la nasterea chimistului Robert Bunsen

© Google 2011 - Robert Wilhelm Bunsen: Chemist and Inventor

 

Teme suplimentare (avansate - pentru cercurile studenţeşti)

1. Aplicatii demonstrative privind software stiintific: Calcule stiintifice si reprezentari grafice, prelucrarea si interpretarea datelor exprimentale, rezolvarea problemelor de matematica, fizica, chimie
2. Aplicatii pentru prelucrarea datelor si calcule stiintifice: aplicatii si rezolvarea problemelor de matematica, fizica, chimie
3. Aplicatii cu Google Drive – crearea formularelor şi chestionarelor (LINK)
4. Aplicatii privind tehnologii Web:
HTML, JavaScript, platforme web 2.0, programe de comunicatii, servicii Web, pagini Web, e-Learning, tehnologii multimedia

Exemple: Activităţi aplicative  (Arhiva)

1.APLICAŢIE-1. Generarea şi fuzionarea documentelor tip scrisoare – Letters and Mail Merge: Fisier de tip .pdf ! Aplicatie   Fisier de tip .doc ! Aplicatie

2. APLICATIE-2. Calculul  voturilor si punctelor – Concursul anual CNIV (www.cniv.ro) - Fisier de tip .pdf ! Rezultate-Concurs

3. APLICATIE-3. Google Drive – crearea formularelor şi chestionarelor - Fisier de tip .pdf ! Google Drive | LINK


Teme Laborator : Fisier de tip .pdf ! Teme-laborator-Excel Proiecte - EXCEL (probleme CH-Fz): Fisier de tip .pdf ! Proiect-Excel  Fisier de tip .pdf ! Proiect-Excel Fisier de tip .pdf ! Proiect-1 Fisier de tip .pdf ! Proiect-2 Fisier de tip .pdf ! Proiect-3

Bibliografie

1. V. Meltzer, D. Bala, G. Cristescu, Termodinamica chimica. Lucrari practice de laborator, Ed. Universitatii din Bucuresti, 2010

2. P.W. Atkins, C.A. Trapp, Exercitii si probleme de Chimie Fizica, Ed. Tehnica, 1997 (traducere,1994, Oxford University Press, 717 pag.)

3. M. Vlada, Birotica.Tehnologii multimedia, Editura Universitatii din Bucuresti, 2004
4. M. Vlada, curs on-line – http://ebooks.unibuc.ro/informatica/Birotica/ , 2002
5. M. Vlada, curs on-line – http://ebooks.unibuc.ro/informatica/Seiso, 2002
6. M. Vlada, curs on-line – http://ebooks.unibuc.ro/informatica/eureka, 2003

 
Definiţie. Un produs software este un rezultat/produs obţinut în urma unui proces creativ uman, fiind un obiect/istrument utilitar, distinct şi identificabil individual ca element virtual/logic şi care fizic există în format electronic pe un suport de memorie magnetică/optică de tip FD (floppy disk), HD (hard disk), CD (compact disk) sau Memory Stick. Formatul electronic al produsului poate reprezenta: un program ce rezolvă anumite probleme, un sistem de operare, un compilator, un interpretor, un program convertor, un program utilitar, un mediu de operare, un mediu de programare, un mediu de rezolvare, o platformă, o procedură, un program editor, un generator de programe, un program ativirus, un document HTML/PHP/ASP, un program de e-mail, un browser etc.

Dezvoltarea informaticii

 © M. Vlada

Rezolvarea Problemelor

© M. Vlada

 

Utilizarea programului Excel

- operaţii matriceale şi rezolvarea matriceală a sistemelor liniare

- rezolvarea ecuaţiilor (liniare sau neliniare) folosind Goal Seek-Solver
Google - Maria Gaetana Agnesi's 296th Birthday - http://www.google.com/doodles/maria-gaetana-agnesis-296th-birthday (*** Bucla Mariei Agnesi: x=2a cos(t), y=a[1-cos(2t)], t variaza intre 0 si pi; http://ro.math.wikia.com/wiki/Bucla_lui_Agnesi) ; Maria Gaetana Agnesi (1718-1799).

 

M. Vlada, Articole, Elearning.Romania: Fenomenul e-Learning, Laboratoare virtuale şi Multi-Touch, Etape şi invenţii în dezvoltarea tehnologiei – scurt istoric, Sisteme şi arhitecturi – progrese ale ştiinţei şi tehnologiei, Idei inovatoare şi pionierii Internetului, Către un învăţământ superior modern: Profesor vs. Student, Şcoala românească – încotro?, Manuale digitale şi resurse universitare digitale – întrebări şi definiţii, Etape şi invenţii în dezvoltarea tehnologiei – scurt istoric, ... - http://www.elearning.ro/author/marin_vlada articole- vlada

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 21 Februarie 2017.