Learning from projects and practice

Motto: "Cel mai desăvârşit profesor este practica" - Herodot

„Thinking is evolution of learning over time” M.V., 2014  (Găndirea este evoluția învățării peste timp)

"Să nu concepi viața fără a învăța, fără a munci, prin învățare și prin muncă se dă un sens vieții" Solomon Marcus, 2015

"Raţiunea nu lucrează instinctiv, ci cere încercări, practică şi învăţare pentru a progresa treptat de la un nivel de înţelegere la celălalt." Immanuel Kant

"Cel care dobândeşte cunoaşterea, dar nu o pune în practică este ca acela care ară pământul, dar nu-l seamănă." Ralph Waldo Emerson

"Trebuie să învăţăm cât timp trăim. Nu pentru şcoală, ci pentru viaţă învăţăm. Ce nebunie să înveţi lucruri de prisos, când e atâta lipsă de timp!" Seneca

Learning is evolution of knowledge over time.”  Roger E. Bohn

"Learning is a treasure that will follow its owner everywhere." Chinese Proverb

"Learning never exhausts the mind."  Leonardo da Vinci

"Tell me and I forget. Show me and I remember. Involve me and I understand." Chinese proverb 

Iarna- Casuta pentru vrabiute
 • "Cea dintâi datorie a şcolii este de a forma buni cetăţeni şi cea dintâia condiţie pentru a fi cineva bun cetăţean este de a-şi iubi ţara, fără reservă şi de a avea o încredere nemărginită într’însa şi în viitorul ei”. 
 • Şcoala are ca obiective majore formarea tinerilor pentru o dezvoltare individuală, o dezvoltare ca buni cetăţeni şi o pregătire pentru găsirea locului de muncă în societate”.
          Spiru Haret (1851-1912), academician, matematician, pedagog şi ministru reformator al învăţământului românesc

IN CONSTRUCTIE ...  in practica apar cele mai complexe probleme de rezolvat

 

 

Calificările universitare și piaţa muncii - Registrul Naţional al Calificărilor - RNCIS

Registrului Naţional al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) este o aplicaţie informatică organizată sub forma unei baze de date naţionale ce cuprinde toate calificările acordate de instituţiile de învăţământ superior din România, constituind un instrument de lucru pentru universităţi, studenţi şi partenerii sociali.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice:
- Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC): http://www.anc.edu.ro
- Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS): http://www.rncis.ro/

REF.: http://c3.cniv.ro/?q=2015/rncis  , http://mvlada.blogspot.ro/

EQF - CADRUL EUROPEAN AL CALIFICARILOR

Nivelul EQF (Cadrul European al Calificărilor) Niveluri 1-8:
1 – educatie primara (clasele 1-4)
2 – studii secundare inferioare (gimnaziu, clasele 5-8)
3 - studii secundare superioare (liceu, clasele 9-12)
4 – studii profesionale (scoli profesionale si postliceale)
5 – sudii superioare de scurta durata (licenta, univ.)
6 - sudii superioare de lunga durata (licenta, ing., arh., med.)
7 – studii superioare de master (Sc. M)
8 – studii doctorale (Dr.)

 

"În şcoala noastră nu s-a aflat încă ce înseamnă a învăţa " - acad. Solomon Marcus
"Cu excepţiile de rigoare, în şcoala noastră nu s-a aflat încă ce înseamnă a învăţa. Credem că totul revine la a primi cunoştinţe, informaţii, a înmagazina date, nume, citate, procedee, formule, algoritmi, ecuaţii, a fi în stare să le reproduci când ţi se cere, pentru a fi evaluat, şi să le aplici în cazuri standard. Toate acestea iau forma generală a unor reţete, a unor indicaţii, care se folosesc pe bază repetitivă, de memorare. De la această formă superficială de învăţare, necesară uneori, dar departe de a fi suficientă, până la învăţarea reală este o distanţă mare. Învăţarea autentică pleacă de la educarea unei stări de întrebare, de mirare, a nevoii de a căuta un răspuns. Să parcurgi stări fundamentale ale fiinţei umane: nedumerirea, îndoiala, bănuiala, ipoteza, intuiţia, explicaţia, spiritul critic, dreptul şi libertatea de a fi sau nu de acord cu ceea ce ţi se livrează, toate sunt etape fireşti în procesul de înţelegere care trebuie să însoţească însuşirea de cunoştinţe; ele nu merg automat împreună. Oricine ştie din experienţă că noaptea şi ziua alternează; dar câţi pot să şi explice de ce? "            

Solomon Marcus, academician, matematician, prof. univ. dr.

 

Dezvoltarea ştiinţei se bazează pe două mari realizări: invenţia sistemului de logică formală (în geometria euclidiană) de către filozofii greci, şi posibilitatea de a descoperi relaţii cauzale prin experiment sistematic (în timpul Renaşterii)." Albert Einstein

"În teorie, teoria și practica sunt asemanatoare. În practică, acestea nu sunt la fel." ("In theory, theory and practice are the same. In practice, they are not.") - Albert Einstein

"“Învăţarea duce la obţinerea cunoştinţelor, dar observațiile și experimentele duc la consolidarea lor” - Ştefan Procopiu, fizician şi inventator român

**** Regulament de organizare si functionare a unei facultati (aprobat de Senatul UB): FSP-UB (2013)

"Este mult mai greu să-i înveţi pe studenţi cum să înveţe decât să le predai."Henry Hallett Dale (1875-1968), Premiul Nobel in Psihologie si Medicina (1936)

"Teaching is more than imparting knowledge, it is inspiring change. Learning is more than absorbing facts, it is acquiring understanding." William Arthur Ward

"Technology Changes Everything": "Our learning environments, correspondingly, will be structured such that students move through a curriculum at a pace determined by them and their abilities. Customizable learning is difficult to manage in traditional face-to-face courses, structured as they are by the clock and the calendar, and the assumption that cohorts move through the material together." David Staley, The Ohio State University, Ref.: www.evolllution.com/opinions/autonomous-learning-future-higher-education/

Certificare-curs postuniv. BLU

 

"Îndrăgoşte-te de problemă, nu de soluţie" Andrei Costescu, fondator&CEO Mready - http://mready.net/ (4 iulie 2013, Conferinţa "Programatica Mobile World" , http://www.agora.ro).

 

 

Best practice: Project Based Learning Laboratory (PBL Lab) at Stanford
Ref.: http://pbl.stanford.edu/ ; Dr. Renate Fruchter, Director of Project Based Learning Laboratory (PBL Lab)
"The mission of the Project Based Learning Laboratory (PBL Lab) at Stanford is to prepare the next generation of AEC professionals who know how to team up with professionals from other disciplines worldwide and leverage the advantages of innovative collaboration technologies to produce higher quality products, faster, more economical, and environmentally friendly." Dr. Renate Fruchter has received her Engineering Diploma from the Institute for Civil Engineering in Bucharest, Romania (1981), her MSc. (1986) and Ph.D. (1990) from Technion – Israel Institute of Technology. She has joined Stanford University in 1990.

 

În loc de Introducere: Best practices

 • Proiectul UNICO: UNIVERSITATEA COPIILOR (Children's University Romania, "We are the Future" - The European Children's Universities Network - EUCU.NET) - www.unico.org.ro. UNICO Intensiv Vară 2012 - un program de dezvoltare complex pentru copii - www.unibuc.ro
Exemple de activităţi practice. 2012: Atelierul - Informatică:  de la “Testul Turing” la Inteligenţa Artificială (28-29 iunie 2012, Laboratorul de Informatica, Facultatea de Chimie) - Video (min. 9,11): Unico-2012  Fisier de tip .pdf ! Vlada_UNICO-2012  Fisier de tip .pdf ! Teste-inteligenta
Cum invatam?
De la “Testul Turing” la Inteligenţa Artificială: Testul Turing  Cuprins  2012 Anul Turing  Testul Turing, Masina Turing  Turing vs. Apple  Intrebari - Invatare
DETALII: "A fost odată ca niciodată un informatician care s-a jucat de-a jurnalistul", http://unicoromania.wordpress.com/
 • Proiectul: PROGRAMUL EDUCAŢIONAL ŞI CONCURSUL NAŢIONAL "ŞCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE" - (Asociaţia „Şcoli pentru un viitor verde” şi MECTS), Sursa: http://scolipentruunviitorverde.ro

Exemple de activităţi practice.

"Cantina păsărelelor"- Activitate practica (Ionescu Emilia Licinia  - coordonator Echipa verde ,"Eco veveriţa”, 2010) - http://scolipentruunviitorverde.ro/jurnal/2010/02/22/cantina-pasarelelor-activitate-practica-1291/  

CANTINA PĂSĂRELELOR Activitate practică

Echipa "Talmaciu verde", în vizită la Arlechino (prof Stratulat Cezara - coordonator) - http://scolipentruunviitorverde.ro/jurnal/2010/02/25/echipa-talmaciu-verde-in-vizita-la-arlechino-1433/

Talmaciu verde in vizita la Arlechino


Elevii şi studenţii trebuie să desfăşoare activităţi practice pentru consolidarea cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor, spre a le aplica în concordanţă cu specializarea pentru care se instruiesc.  Unităţile de învăţământ şi cadrele didactice au sarcini specifice pentru organizarea eficientă a activităţilor practice şi pentru conţinutul acestor activităţi. Neglijarea şi formalismul activităţilor practice în procesul instructiv-educativ dăunează formarii abilităţilor corespunzătoare specializării elevilor şi studenţilor. Ref.: http://www.cnaic.ro

Laborator de Biologie-Focsani

Aplicație geofizică didactică și de cercetare științifică la Jurilovca, coordonată de Facultatea de Geologie şi Geofizică. În perioada 29 iulie – 7 august 2011, Bucharest Student Chapter (BSC), asociaţie studențească din cadrul Facultății de Geologie și Geofizică a Universităţii din București, a organizat, sub auspiciile Facultății de Geologie și Geofizică, a societăţii Prospecțiuni S.A. şi a asociaţiilor Society of Exploration Geophysicists (SEG) și European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE), o aplicație geofizică la situl arheologic Orgame/Argamum de lângă Jurilovca, România. Ref.:http://topub.unibuc.ro

Laborator de Biologie-Focsani

 

Procesul învăţării - Principiile constructiviste ale învăţării

 1. Învăţarea este un proces activ în care cel care învaţă foloseşte inputul senzorial şi construieşte sensuri cu ajutorul acestuia;
 2. Oamenii învaţă cum să înveţe pe măsură ce învaţă;
 3.  Acţiunea crucială de construire a sensului este una mentală;
 4.  Învăţarea implică limbajul: limbajul pe care îl folosim influenţează învăţarea;
 5. Învăţarea este o activitate socială: este în mod intim asociată cu legătura noastră cu alte fiinţe umane cum ar fi profesorii, colegii, familia;
 6. Învăţarea este contextuala: noi nu învăţăm fapte si teorii izolate într-un ţinut abstract din mintea noastră, ci în relaţie cu ceea ce ştim deja, cu ceea ce credem, cu prejudecăţile şi temerile noastre;
 7. Este nevoie de cunoaştere pentru a învăţa: nu este posibil sa asimilam noi cunoştinţe fără sa avem o anume structura dezvoltată pornind de la cunoştinţele anterioare. Cu cât ştim mai multe, cu atât putem învăţa mai multe;
 8. Motivaţia este un concept cheie în învăţare. 
 Referinte: Woolfolk Anita E., Educational Psychology, Allyn and Bacon, Boston, London Toronto, Sydney, Tokyo, Singapore, 1998, p. 280 (apud Valeria Neagovan, Psihologia învăţării, Forme, strategii şi stil, Editura universitară, ed. a III-a, rev., 2013)
Ref.:  Prof. univ. dr. IOAN NEACŞU, ÎNVĂŢAREA ACADEMICĂ INDEPENDENTĂ. GHID METODOLOGIC, Editura Universităţii din  Bucureşti, 2006 (Online, pdf), UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI, FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

"Societăţile informaţionale nu pot face abstracţie de ceea ce se întâmplă în zona elementelor de bază ce acţionează în configurarea pieţei forţei de muncă: formare, inovare, comunicare, fluxuri şi reţele de informare virtuală, indicatori de performanţă devenită informanţă." (Y. F. Le Coadic, 2004). Yves-F. Le Coadic, Stiinta informarii, Ed. SIGMA, 2004, ISBN: 973-649-155-2 (Traducător: Elena Tiziman)

"Învăţătura este frumuseţea cea mai aleasă a omului, avere ascunsă şi tăinuită; învăţătura procură plăceri; ea dă glorie şi bucurie; învăţătura este învăţătorul învăţătorilor." Bhartrhari

"Este esenţial ca studentul să dobândească o înţelegere şi un sentiment viu al valorilor. El trebuie să aibă un simţ puternic al lucrurilor frumoase şi bune din punct de vedere moral, în caz contrar, şi posedând o cunoaştere specializată, el va semăna mai degrabă cu un câine bine dresat decât cu o persoană dezvoltată armonios." Albert Einstein

"Nu poţi să înveţi pe nimeni nimic, tot ce poţi face este să-l ajuţi să îl găsească înăuntrul sufletului său."  Galileo Galilei

"A fi părinte nu este o abilitate naturală, cu care ne naştem. Este un proces de învăţare continuă care presupune timp, răbdare şi dezvoltarea continuă a abilităţilor." Charles Scahfer

"În procesul de transmitere a culturii umane, oamenii întotdeauna încearcă să duplice, să dea mai departe generaţiei următoare deprinderile şi valorile părinţilor dar această încercare eşuează pentru că procesul de transmitere a culturii se face prin învăţare, nu prin genetică." Gregory Bateson

 

Source: Kenneth R. Koedinger Albert T. Corbett Charles Perfetti, The Knowledge-Learning-Instruction (KLI) Framework: Toward Bridging the Science-Practice Chasm to Enhance Robust Student Learning, 2010 (Human-Computer Interaction Institute  School of Computer Science,  Carnegie Mellon University Pittsburgh)

- http://www.learnlab.org/documents/KLI-Framework-Tech-Report.pdf  (.pdf): This work is supported by the National Science Foundation under grant SBE0836012 and the Pittsburgh Science of Learning Center.

Learning Events, Instructional Events, Assessment Events
"Central to analysis with the KLI framework is a set of observable and unobservable events: learning events, instructional events, and assessment events, which decompose the temporal progression of learning. Figure 1 represents the relationships among the three events. Instructional and assessment events are observable changes to the instructional environment controlled by instructional designer or instructor. Instructional events are intended to produce learning (they evoke learning events)."

Figure 1. Understanding learning at the event level: Knowledge is acquired or modified during unobservable learning events inside students’ minds. These learning events are influenced by instructional events, in which the student’s learning environment is modified, and assessment events, in which student knowledge is inferred from performance either at the time of the event or later.

Learning Events, Instructional Events, Assessment Events

 

Learning theories in practice/Project-Based Language Learning

Project-Based Language Learning (PjBL)

PjBL is an instructional method that engages learners in learning through inquiry activities in which they work autonomously and collaboratively over a period of time around complex tasks, resulting in realistic products.

- http://en.wikiversity.org/wiki/Learning_theories_in_practice/Project-Based_Language_Learning
- John W. Thomas, Ph.D March, A REVIEW OF RESEARCH ON PROJECT-BASED LEARNING, 2000, http://www.bobpearlman.org/ (.pdf)

Projects in Practice:  http://illinoispip.org/http://www.virtualprojectconsulting.com/

- http://www2.warwick.ac.uk/ (.pdf), Organizational Learning and Knowledge, 5th International Conference, 2003

 

Teaching and Learning

 

"Tell me and I forget. Show me and I remember. Involve me and I understand." Chinese proverb 

"Learning is not so much an additive process, with new learning simply piling up on top of existing knowledge, as it is an active, dynamic process in which the connections are constantly changing and the structure reformatted."  K. Patricia Cross

"The educator must above all understand how to wait; to reckon all effects in the light of the future, not of the present." (Ellen Key, 1911) 

"Education is the ability to think clearly, act well in the world of work and to appreciate life." Brigham Young

http://www.ntlf.com/html/lib/quotes.htm (The National Teaching and Learning Forum  by  Dr. James Rhem )

 

 

Professional Mentoring - City University London

As a mentee you would be assigned a mentor for a six month period who would support, advice and guide you towards professional development. This is a great way to compliment your studies whilst learning, amongst other skills, how to successfully job search and write an application.

Source: www.city.ac.uk/careers/for-students-and-recent-graduates/professional-mentoring

Career and Skills Development Service - http://www.city.ac.uk/careers

The Career and Skills Development Service provides a professional, high quality careers and information service for students and recent graduates of City, in collaboration with employers and other University academic and service departments. Our aim is to support and develop our students by providing the tools they need to enhance their employability.

 

http://www.princeton.edu/main/news/archive/S15/88/68K64/?section=featured

 

http://osp.mit.edu/sites/osp/files/u8/bestpractices.pdf

http://sloanreview.mit.edu/the-magazine/2010-summer/51416/best-practices-for-industry-university-collaboration/

http://www.annauniv.edu/UICCentre/compy.php#08

Professional Mentoring

 

 

 

 

Pagină actualizată la 22 Martie 2015.