Medii Virtuale pentru Învăţare şi Comunicare

EDUCAŢIA, CULTURA ŞI TEHNOLOGIA TRANSFORMĂ GÂNDIREA ŞI ATITUDINEA OAMENILOR. Neînţelegerea conceptelor şi termenilor conduce la o învăţare superficială.

- "Şcoala are ca obiective majore formarea tinerilor pentru o dezvoltare individuală, o dezvoltare ca buni cetăţeni şi o pregătire pentru găsirea locului de muncă în societate. Școala cea mai bună este aceea în care înveți, înainte de toate, CUM să înveți!" N. Iorga

aforism L. Blaga http://www.citatepedia.ro


***** 2010: Google Maps și Google Street View în România - http://www.agora.ro/ (Ex.: Martie 2015- Cursul Dunării, de la Bratislava la Cernavodă, este publicat pe Google Street Viewș Iunie 2015- Primele imagini subterane din România pe Google Street View: Salina Turda).

 

***** Platforma digitală Google Cultural Institute -https://www.google.com/culturalinstitute | Google Cultural Institute: Google has partnered with hundreds of museums, cultural institutions, and archives to host the world’s cultural treasures online. EXEMPLE: Versailles 3D (video, 3D models) 3d versailles, Romania, Palatul Brukenthal brukenthal, Documentar: Biserici ; Al doilea Razboi Mondial

eLearning: "snake oil or salvation? Changes in the world are forcing corporations to rethink how people adapt to their environment. How do people learn? Why? What’s eLearning? Does it work?", Jay Cross (is the Founder of Internet Time Group, Berkeley,California), An informal history of eLearning (On the Horizon, Volume 12 · Number 3 · 2004 · pp. 103-110) -  http://www.internettime.com (pdf).
M. Vlada, Articole, Elearning.Romania: Fenomenul e-Learning, Laboratoare virtuale şi Multi-Touch, Etape şi invenţii în dezvoltarea tehnologiei – scurt istoric, Sisteme şi arhitecturi – progrese ale ştiinţei şi tehnologiei, Idei inovatoare şi pionierii Internetului, Către un învăţământ superior modern: Profesor vs. Student, Şcoala românească – încotro?, Manuale digitale şi resurse universitare digitale – întrebări şi definiţii, Etape şi invenţii în dezvoltarea tehnologiei – scurt istoric, ... - http://www.elearning.ro/author/marin_vlada
"Imaginaţia este sursa tuturor realizărilor umane." Sir Ken Robinson http://sirkenrobinson.com

Book: Out of Our Minds: Learning to be Creative (Wiley/Capstone) By Sir Ken Robinson

A Conversation with Sir Ken Robinson: How is Technology Transforming Education? http://blogs.adobe.com

Book by Sir ken Robinson

Blended Learning - model

 • "După pâine, educaţia este prima nevoie a poporului" Danton (13 august 1793)
 • "Orice lucru trebuie explicat în cel mai simplu mod posibil, dar nu mai simplu decât atât"  A. Einstein
 • "Cel mai important lucru în comunicare este să auzi ce nu se spune" Peter Drucker
 • "Fiecare comunicare este o şansă de a împuternici pe cineva. Învaţă când să fii tăios, când să fii agreabil şi cînd să menţii o poziţie echivocă" Bruce Hyland
 • "The less people speak of their greatness, the more we think of it" Sir Francis Bacon
 • "The first ingredient in conversation is truth: the next good sense; the third, good humor; and the fourth wit" Sir William Temple
Procesul invatarii
 • Despre termenul "VIRTUAL" (o abordare): - Monica-Mihaela Rizea, "Virtual: Noi sensuri în presa actuală", în Limba Româna, Ipostaze ale variaţiei lingvistice, Editori: Rodica Zafiu, Camelia Uşurelu, Helga Bogdan Oprea, Editura Universităţii din Bucureşti, 2011, pag. 329-338 [Online: Fisier de tip .pdf ! VIRTUAL-M-Rizea]
 • "Cine vrea să explice „totul” prin cuvinte, ajunge curând să nu poată explica nimic! Eroarea începe din clipa când vrem să identificăm cuvântul cu spiritul. Sufletul n-are nevoie de cuvinte pentru a înţelege." Liviu Rebreanu (27 noiembrie 1885 - 1 septembrie 1944)

 

Cursuri precedente/corelate

Cursurile din ciclul de licenta, cunostinte si deprinderi in utilizarea calculatorului; cunostinte generale privind TIC (Tehnologiile informatiei si comunicatiilor).

Scopul cursului

Cunoaşterea si utilizarea TIC in invatare, in formarea continua si in comunicare. Deprinderi practice in utilizarea tehnologiilor moderne oferite de calculator privind prelucrarea informatiilor si a cunostintelor. Utilizarea resurselor si tehnologiilor Web. Utilizarea tehnologiilor e-Learning. Promovarea lucrului la proiecte si in echipa.

Obiective

Înţelegerea, cunoasterea si utilizarea sistemelor, programelor, tehnologiilor, serviciilor si resurselor oferite de calculator in activitatea de prelucrare a informatiilor si cunostintelor; acumularea de cunoştinţe si deprinderi necesare utilizarii calculatorului in activitati de: tehnoredactare computerizata, prelucrare a textelor si imaginilor, organizare a informatiilor, utilizare a serviciilor Web, elaborare de pagini Web, utilizare si elaborare a unui blog, utilizare wiki, elaborare si utilizare prezentari electronice Powerpoint sau Prezi.

 • Sistemul Internet: programe de comunicatii, servicii E-mail, servicii Web, pagini Web, e-Learning, tehnologii multimedia 
 • Tehnologii Web 2.0: elaborare, modificare continut pagini web, elaborare si actualizare blog, utilizare wiki,  concepere si elaborare continut tematic.

1 – ASPECTE GENERALE DESPRE E-LEARNING: Definiţii, termeni, argumente; E-Learning – paradigmă a instruirii asistate de calculator; Arhitectura unui sistem e-Learning; Avantaje şi dezavantaje ale platformelor de e-Learning; Soluţii de e-Learning; Managementul proceselor de e-Learning
2 – PLATFORME DE E-LEARNING:Generalităţi; Standarde internaţionale; Arhitectura standard a unei platforme de e-Learning; Organizarea unei platforme de e-Learning; Paradigma Free/Open Source Software (FOSS); Platforme de e-Learning Open Source
3 – E-LEARNING ÎN ROMÂNIA: Prezentare generală; Portaluri educaţionale româneşti; AEL – platformă autohtonă, integrată, de instruire asistată de calculator; Oferte de cursuri online în România; Proiecte româneşti din domeniul e-Learning
4 – E-LEARNING PE PLAN MONDIAL: Cursuri şi materiale Web; Învăţământul la distanţă; Programe educaţionale

 

Bibiografie

 1. M. Vlada, Metodologia conceperii, elaborării si redactării lucrărilor stiintifice, Lucrarile celei de-a VII-a Conferinta de Invatamant Virtual, Editura Universitatii din Bucuresti, ISSN 1842-4708, 47-53, 2009 (LINK) , http://www.unibuc.ro/prof/vlada_m/resurse.php
 2. CNIV Romania, eLearning Fundamente , http://www.c3.cniv.ro/?q=2014/fundamente-proiecte
 3. Marin Vlada, Constantin Cucoş, Adrian Adăscăliţei, Ioan Rusu, Ionuţ Nica, “Utilizarea Mediilor Virtuale de Instruire în Universităţi”, a XII-a Conferinţă Naţională de Învăţământ Virtual, Tehnologii moderne în educaţie şi cercetare, Virtual Learning - Virtual Reality, Editura Universitatii din Bucuresti, 2014 (LINK, online )
 4. M. Vlada, Informatica aplicata. Modele de aproximare, software, aplicatii (cap. 5), Editura universitatii din Bucuresti, 2012
 5. M. Vlada, e-learning şi software educaţional, on-line, http://www.unibuc.ro/prof/vlada_m/Software_Educational.php, 2011
 6. M. Vlada, curs on-line – http://ebooks.unibuc.ro/informatica/Birotica/ , 2002
 7. M. Vlada, curs on-line – http://ebooks.unibuc.ro/informatica/Seiso, 2002
 8. M. Vlada, Tehnologii, http://www.unibuc.ro/prof/vlada-m/, on-line, 2011
 9. M. Vlada, Birotica.Tehnologii multimedia, Editura Universitatii din Bucuresti, 2004
 10. Daniel Willingham: Science and Education Blog - http://www.danielwillingham.com/

Ref.: Silvia Făt, Marin Vlada -Universitatea din Bucureşti,  "Impactul programelor educaționale asupra culturii sociale a școlii în sistemul educațional din România", CNIV 2012, Print & online, (LINK), http://www.icvl.eu/2012/disc/cniv/documente/pdf/sectiuneaA/sectiuneaA_lucrarea5.pdf

 • Vlada M. , New Technologies in Education and Research. Models and Methodologies, Technologies and Software Solutions, LAMBERT Academic Publishing, ISBN   978-3-8433-6391-4, 260 pag., 2010
 • Vlada M., E-Learning şi software educaţional, Noi tehnologii de e-learning, Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, Software educaţional, Editura Universităţii din Bucureşti, 2003
 • Adăscăliţei, A., Instruire asistată de calculator: didactică informatică, Polirom, 2007.

Evaluare - pe baza de proiecte

Conceperea, elaborarea, implementarea si prezentarea ("face to face") la alegere intre A sau B:

1. var. A - pe baza temei (subiectului), continutul digital in format .ppt (20-30 slide-uri) sau format Prezi, care sa descrie studii, comparatii, argumente si demonstratii, metode si metodologii, concluzii si perspective, solutii;

2. var. B - pe baza unei teme de cercetare sau studiu, continutul digital in format .doc ( 8-10 pag.) sa reprezinta o lucrare stiintifica destinata publicarii intr-o revista de specialitate si care sa respecte cerintele academice privind conceperea, structura, continutul si redactarea.

OBSERVATIE: Continutul digital al proiectului se va descarca prin e-mail la laborator. Optional se poate utiliza format CD, dar se interzice utilizarea memory/flash stick.

- Power Point, M. Vlada, 2014, Ideea si nevoia de concepte - CNIV 2014, Fisier de tip .pps ! CNIV2014 Fisier de tip .rar ! Vlada-ppt (slides-JPG)

- Prezi, M. Vlada: Comportamentul studentului , Comportamentul profesorului, Informatica la UB

Procesul învăţării - Principiile constructiviste ale învăţării

 1. Învăţarea este un proces activ în care cel care învaţă foloseşte inputul senzorial şi construieşte sensuri cu ajutorul acestuia;
 2. Oamenii învaţă cum să înveţe pe măsură ce învaţă;
 3.  Acţiunea crucială de construire a sensului este una mentală;
 4.  Învăţarea implică limbajul: limbajul pe care îl folosim influenţează învăţarea;
 5. Învăţarea este o activitate socială: este în mod intim asociată cu legătura noastră cu alte fiinţe umane cum ar fi profesorii, colegii, familia;
 6. Învăţarea este contextuala: noi nu învăţăm fapte si teorii izolate într-un ţinut abstract din mintea noastră, ci în relaţie cu ceea ce ştim deja, cu ceea ce credem, cu prejudecăţile şi temerile noastre;
 7. Este nevoie de cunoaştere pentru a învăţa: nu este posibil sa asimilam noi cunoştinţe fără sa avem o anume structura dezvoltată pornind de la cunoştinţele anterioare. Cu cât ştim mai multe, cu atât putem învăţa mai multe;
 8. Motivaţia este un concept cheie în învăţare. 
 Referinte: Woolfolk Anita E., Educational Psychology, Allyn and Bacon, Boston, London Toronto, Sydney, Tokyo, Singapore, 1998, p. 280 (apud Valeria Neagovan, Psihologia învăţării, Forme, strategii şi stil, Editura universitară, ed. a III-a, rev., 2013)
Complexitatea procesului de învăţare
De-a lungul vremii, în toate domeniile ştiinţifice se schimbă teoriile, metodele şi tehnicile de investigare, de aceea dinamica cunoaşterii umane influenţează dezvoltarea generală a societăţii umane. Pentru a obţine evoluţie şi eficienţă în viaţa sa, omul trebuie să se adapteze continuu la aceste schimbări ale cunoaşterii. În domeniul educaţiei, şi în special al învăţării şi perfecţionării, apariţia de noi tehnologii ale informaţiei şi comunicării (TIC), îmbunătăţirea teoriilor pedagogice şi psihologice, obligă pe elevi/studenţi, profesori, părinţi şi pe specialişti, să se adapteze la aceste schimbări.
Ce fac elevii şi studentii? Ce fac profesorii şi părinţii? Ce fac specialiştii? Ce fac guvernele ţărilor? read more: www.unibuc.ro/prof/vlada_m/  (The Power of Learning)

Societatea cognitivă "Cunoaşterea nu mai este formatoare, nu mai construieşte caracterul individului, ci se produce şi se consumă ca un bun. Ea construieşte ceea ce denumim azi societatea cognitivă. Societatea cognitivă este, în acelaşi timp, o societate de tip individualizat. O idee majoră asociată utilizării TIC este chiar aceea a pedagogiei individualizării, întrucât prin introducerea TIC în educaţie vorbim, de fapt, despre instituirea unei noi logici culturale. Profesionalizarea cadrelor didactice este un decupaj al activităţii sociale şi creează un spaţiu rezervat exercitării competenţelor specializate, inclusiv al celor digitale. Cunoaşterea profesională capătă astfel un caracter şi o dimensiune interactivă ce desemnează existenţa unui sistem de acţiune caracteristic practicii profesionale în general." Lect. dr. Silvia Făt, Universitatea din Bucureşti (CNIV 2012)

Cultura şcolii: "Tehnologia pentru educaţie nu presupune doar  redefinirea unor competenţe prin strategii instrucţionale aplicative şi materiale-suport. Ea apare ca un fenomen de civilizare şi presupune construcţia de noi identităţi şi comunităţi în interiorul şcolii.  Vorbim despre un fenomen social ale cărei caracterstici, dimensiuni şi dinamici corespund viziunii societăţii globale. Cultura şcolii este un concept relativ nou ce reflectă sistemul de cosensuri culturale sau ansamblul integrat de valori ce aparţin cadrelor didactice, elevilor, şcolii ca entitate socială. " Lect. dr. Silvia Făt, Universitatea din Bucureşti (CNIV 2012)

Virtual Learning-1 Virtual Learning-2 Virtual Learning-3

© M. Vlada, CNIV 2012

Definiţie. E-learning înglobează metode şi tehnici tradiţionale sau moderne şi folosind tehnologii IT&C (procesare multimedia şi comunicare asincronă sau sincronă) conduce subiectul care îl utilizează, la obţinerea unei experienţe în înţelegerea şi stăpânirea de cunoştinţe şi îndemânări într-un domeniu al cunoaşterii.

 Definiţie. Software Educaţional reprezintă orice produs software în orice format (exe sau nu) ce poate fi utilizat pe orice calculator şi care reprezintă un subiect, o temă, un experiment. o lecţie, un curs, etc., fiind o alternativă sau unica soluţie faţă de metodele educaţionale tradiţionale (tabla, creta, etc.).

 În esenţă, e-Learning oferă accesul comod şi eficient la informaţiile şi cunoştinţele cele mai noi, metode noi şi eficiente de instruire (predare), învăţare şi evaluare a cunoştinţelor, instruire şi formare permanentă. În acest sens, e-learning este şi o alternativă la educaţia permanentă în societatea informatizată de azi sau de mâine: societatea cunoasterii.

e-Learning=Learning: "Continutul educational trebuie sa-l determine pe elev sa isi creeze propria cunoastere prin experiment si nu prin invatarea pe dinafara a unui text" Radu Jugureanu

Professionalism in the Education System Today

curriculum-components

The scheme should be brought into attention of developers and instructional  designers, but as well

to the attention of course authors and support

personnel involved in the elearning activities.

Categories of competences

Main categories of competences necessary for dealing with the elearning situations are four:
- academic – knowledge, abilities and attitudes specific to the study domain;
- pedagogical – knowledge and capacities to design, develop and evaluate a learning situation;
- managerial – skills necessary to organise learners, resources, time and tasks;
- technical – ICT/ digital skills

"Professionalism in the Education System Today" by Olimpius Istrate and Simona Velea, ICVL 2011 (Online: LINK)

The paper tries to reveal some of these aspects of the continuous professional development in the actual context, being centred on the curriculum habilitation and on the added value brought by the the ICTs, as the up-front elements of the education practitioners’ development path.

 

 

 
DEFINIŢIE. Din punct de vedere tehnic/informatic, manualul digital este independent de platformele e-Learning şi reprezintă un produs software (aplicaţie) ce poate fi folosit online dar şi offline, pe orice tip de tehnologie (desktop, laptop, tabletă, telefon), pe orice sistem de operare şi pe orice browser, iar din punct de vedere fizic există stocat pe un CD ce însoţeşte manualul tipărit. Din punct de vedere al conţinutului, manualul digital cuprinde integral conţinutul manualului tipărit (ce are reprezentări statice), având complementar (în locul ilustraţiilor, tabelelor, exerciţiilor, etc. de pe hârtie) elemente specifice precum: exerciţii interactive, jocuri educaţionale, animaţii, filme şi simulări care, prin utilizare, aduc un plus de profit cognitiv. Manualele trebuie să îmbogăţească procesul de predare-învăţare-evaluare cu activităţi multimedia interactive, iar cel mai important element de noutate adus de manualele digitale este reprezentat de activităţile multimedia interactive de învăţare (AMII) ce pot avea următoarele clase de complexitate şi care oferă o continuitate a acumulărilor/competenţelor dobândite de elev pe întreaga durată de utilizare (atât individuală, cât şi în activităţi de grup): static, animat, interactiv, complex (aplicaţii software complexe). Astfel, prin manualul digital se atinge un nivel superior al procesului de predare-învăţare-evaluare prin atributul de imersiune (virtual reality şi augmented reality) pe care un eveniment de învăţare continuu (manual digital) îl conferă procesului didactic, faţă de un eveniment de tip discret (RLO, Reusable Learning Objects) şi faţă de experienţa acumulată de elevi sau cadrele didactice în utilizarea de software educaţional (lecţii interactive) prin laboratoarele virtuale pentru fizică, chimie, biologie, etc. (M. Vlada , CNIV Romania, 2014)

 

Platforme CMS (Content Management Systems): WordPress (pagini web, blog), Joomla! (pagini web), Drupal (pagini web), Moodle (LMS, e-learning), Magento (pagini web, e-commerce)
- List of content management systems: http://en.wikipedia.org/

 

 

 

 

Pagină actualizată la 18 Octombrie 2016.