Proiectul CNIV

Front page: http://www.cniv.ro     Web page: http://c3.cniv.ro

Forum ICVL CNIV:  Virtual Community (Facebook)

CNIV, ICVL 2011: Evaluare ANCS, punctaj clasa A (LINK, pdf); Fisier de tip .pdf ! contract-ANCS-2011

 

Sigla CNIV

CALCULATORUL şi noile tehnologii (echipamante şi produse software) oferă modalităţi şi instrumente de formare a unei noi viziuni asupra educaţiei, cercetării şi inovării (http://topub.unibuc.ro/).

 • Proiectul CNIV de la Universitatea din Bucureşti-învăţământ virtual, şi-a demonstrat modalităţile de inovare în educaţie şi cercetare.
 • Acest lucru s-a validat în contextul implicării şi colaborării dintre mediul universitar, mediul preuniversitar şi mediul IT.

Anul şcolar 2014/2015, Manuale digitale, provocări şi căutări – o premieră în România: http://www.manuale.edu.ro/ ;  platforma online "Clubul Dascălului Modern" - www.manualplusdigital.ro 

DETALII: http://c3.cniv.ro/?q=2014/digi2014

 • Astăzi, în anul 2014 se poate conchide că termenul de “învăţământ virtual” nu reprezentă înlocuirea învăţămantului tradiţional cu forme şi modalităţi de eliminare a rolului profesorului din procesul didactic, ci din contră trebuie să reprezinte forme şi modalităţi moderne pentru a atinge un nivel superior al procesului de predare-învăţare-evaluare prin instrumente TIC.
 • Conceptul manualului digital este rezultatul preocupărilor permanente ale diverşilor actori din procesul educaţional în vederea utilizării instrumentelor TIC în educaţie, după anul 2000, când prin cercetări şi activităţi de pionierat s-au realizat colaborări între profesori, specialişti în ştiinţele educaţiei şi specialişti IT de la diverse companii IT, pentru promovarea şi dezvoltarea noilor tehnologii în educaţie: e-Learning, Software educaţional, Virtual Reality şi Augmented Reality.

 

2012 - 10 ani de CNIV: REZULTATE, ARGUMENTE, DEMONSTRAŢII

TopUB: Proiectul educaţional CNIV – 10 ani de colaborare între mediul universitar, preuniversitar şi IT

 • Succesul de care se bucură CNIV se datorează faptului că acest proiect se adresează în egală măsură elevilor şi profesorilor, cercetătorilor, mediului academic şi corporaţiilor ca acţionari cu drepturi egale şi depline, dar şi responsabili ca beneficiari direcţi ai unui învăţământ modern.
 • Lucrările prezentate an de an, mai aplicate şi mai angrenate în realitatea practicii pedagogice, încearcă să demonstreze că TEHNOLOGIA este un mediator al unui demers educaţional de calitate, iar CALCULATORUL este un mijloc de formare a unei noi viziuni asupra educaţiei, cercetării şi inovării. Proiectul CNIV a demonstrat că aceste deziderate sunt valide în contextul implicării şi colaborării dintre mediul universitar, mediul preuniversitar şi mediul IT.
                 

Ref.: CNIV 2012, ediţia a X-a , 2-3 Nov., Universitatea "Transilvania" din Braşov (M. Vlada, Mesaj de deschidere - www.agora.ro)

Proiectele CNIV şi ICVL: “2010-Towards a Knowledge Society-2030"
http://c3.cniv.ro  |  http://c3.icvl.eu

Proiectele CNIV şi ICVL sprijină Digital Agenda 2020 şi eduVision2020:

 • CNIV şi ICVL sunt manifestări ştiinţifice ce promovează tehnologii şi metodologii inovative în educaţie, în cercetare şi în perfecţionarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar, cât şi în mediul de afaceri. Structurate şi organizate după principii europene şi standarde internaţionale, cele două proiecte promovează implementarea ideilor moderne în educaţia iniţială şi în formarea continuă, încurajează şi promovează lucrul la proiecte, activităţile colaborative, metodele şi experimentele ştiinţifice, gândirea creativă şi intuiţia, argumentaţia şi demonstraţia.

2012 - 10 ani de activităţi educaţionale ale proiectului CNIV:

 • CNIV se adresează în egală măsură atăt elevilor, căt şi profesorilor, prin toate demersurile educaţionale demonstrând că: ELEVII şi STUDENŢII trebuie să fie participanţi activi la propriul lor proces de învăţare; TEHNOLOGIA  este un mediator al unei educaţii de calitate; iar CALCULATORUL este un mijloc de formare a unei noi viziuni asupra educaţiei, cercetării şi inovării.  Proiectul CNIV a demonstrat că aceste deziderate sunt valide în contextul implicării şi colaborării dintre mediul universitar, mediul preuniversitar şi mediul IT.

 

http://topub.unibuc.ro: "Universitatea din Bucureşti, implicată în manifestări ştiinţifice strategice pentru Agenda Europa 2020".

"“CNIV şi ICVL sunt două dintre evenimentele științifice dedicate inovării și introducerii tehnologiilor în educație pe care le susținem cu mare încredere în progresele și tendinţele pe care le generează în mediile școlare și universitare, precum şi în mediul profesional din România. Sunt într-adevăr manifestări oportune şi necesare în contextul actual.” Olimpius Istrate, directorul Centrului pentru Inovare în Educație (Elearning.Romania, http://www.elearning.ro/). 

http://www.agora.ro: “Proiectul CNIV-ICVL reprezintă un exemplu de bună practică europeană prin consecvenţa demersurilor ştiinţifice, promovarea imaginii României în lume şi prin impactul pe care acest proiect îl are în procesul de informatizare educaţională” Irina Socol şi Radu Jugureanu, Siveco România SA (www.siveco.ro).

Vlada-diploma-EduVision 2020-Siveco

 

PREMIILE CNIV 2013: Fisier de tip .pdf ! Concurs   Fisier de tip .pdf ! Excelenta

http://top.unibuc.ro: Publicaţii de e-Learning la Editura Universităţii din Bucureşti – Rezultate recente în cadrul Proiectelor CNIV şi ICVL 2011: „2010-Către o Societate a Cunoaşterii-2030”, 10 octombrie 2011 | http://www.agora.ro: "Proiectele de e-Learning CNIV şi ICVL sprijină Iniţiativa eduVision 2020"

Workshop at ICVL 2011: "Haptic Feedback Systems in Educationworkshop-icvl2011 Fisier de tip .pdf ! contract-ANCS-2011  pag1- contract ANCS

Finantari ANCS(Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică) ale proiectelor CNIV si ICVL

NEW TECHNOLOGIES IN EDUCATION AND RESEARCH

Promovarea tehnologiilor moderne în educaţie şi cercetare

 2010 - Către o societate a învăţării şi a cunoaşterii - 2030

logo CNIV

Conferinţă Naţională de Învăţământ Virtual

C3VIP: "Consecvenţă-Competenţă-Claritate-Viziune-Inovare-Performanţă"

 

Virtual Environments for Education and Training, Software and Management for Education

Phase I - Period 2000-2010:  Research, Education and Training

Phase II - Period 2010-2020:  e-Skills for the 21st Century

CNIV and ICVL Project contributes to the development of both theory and practice in the field of Virtual Learning. An important project on Virtual Learning promoting the events ICVL and CNIV,  initiatives in using recent technologies in education and research, establishing links between people developing concepts, methodologies, standards, and products in Virtual Learning.

Proiectele CNIV şi ICVL tind să devină şcoli de cercetare şi formare, având ca obiective promovarea şi implementarea ideilor moderne în educaţia iniţială şi în formarea continuă, promovarea spiritului de lucru şi de cercetare în echipă, atragerea şi includerea tinerilor în programele de cercetare şi dezvoltare, promovarea şi implementarea tehnologiilor moderne în educaţie, cercetare şi în formarea continuă.

CNIV Project intends to explore and propose innovations in education in the perspective of the Knowledge Society. Obiective: Realizarea cadrului de manifestare a iniţiativelor profesionale şi de management ale comunităţii universitare şi preuniversitare; Intensificarea colaborării între elevi, studenţi, profesori, pedagogi, psihologi şi specialişti IT în activităţile de concepere, proiectare, elaborare şi testare a aplicaţiilor de software educaţional; Promovarea şi implementarea ideilor moderne în educaţia iniţială şi în formarea continuă, promovarea spiritului de lucru/cercetare în echipă, atragerea şi includerea tinerilor în programele de cercetare şi dezvoltare; Realizarea de activităţi concrete privind colaborarea cu firmele de profil pentru o pregătire adecvată a resurselor umane pentru piaţa muncii; Promovarea şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniile e-Learning, Software Educaţional şi Virtual Realit

Prima editie 2003: Facultatea de Matematica si Informatica in colaborare cu  Facultatea de Chimie - Universitatea din Bucuresti

Ref.: M. Vlada, CNIV 2003:  Fisier de tip .pdf ! Definitii-CNIV2003-vlada   Fisier de tip .pdf ! Gandire algoritmica 

Despre CNIV 2003

Proiectul CNIV: fondat 2003cop CNIV 2003

 

C3VIP: "Consistency-Competence-Clarity-Vision-Innovation-Performance"

Proiectele CNIV şi ICVL sunt manifestări ştiinţifice ce promovează tehnologii şi metodologii inovative în educaţie, în cercetare şi în perfecţionarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar, cât şi în mediul de afaceri. Structurate şi organizate după principii europene şi standarde internaţionale, cele două proiecte încurajează şi promovează lucrul la proiecte, activităţile colaborative, metodele şi experimentele ştiinţifice, gândirea creativă şi intuiţia, argumentaţia şi demonstraţia.

 

Tournament ICVL and CNIV

traseu CNIV ICVL

CNIV 2010 Tg. Mures

CNIV 2009 Iasi

CNIV 2008 Constanta

tv iasi 2009

ARGUMENTE SI MOTIVATII

 1. Implementarea şi utilizarea de tehnologii moderne în educaţie şi cercetare reclamă mobilizarea şi susţinerea diverselor iniţiative, programe şi proiecte ale instituţiilor publice, organizaţiilor profesionale sau individual ale specialiştilor din domeniul eLearning, cercetătorilor, profesorilor din învăţământul universitar şi preuniversitar, inspectorilor, consilierilor, pedagogilor, psihologilor, elevilor şi studenţilor.
 2. Iniţiată ca un proiect naţional, în anul 2003, Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual (CNIV) şi-a propus în educaţie şi cercetare, obiective privind noi tehnologii de e-learning şi software educaţional, promovarea şi implementarea ideilor moderne în educaţie şi cercetare în conformitate cu programele europene: procesul Bologna (1999) şi Strategia Lisabona (2000). Principalele obiective ale Conferinţei constau în promovarea şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniile e-Learning şi Software Educaţional, lansarea de programe pentru introducerea în procesul de învăţământ a tehnicilor de e-Learning, promovarea şi utilizarea Software Educaţional în învăţământul superior şi preuniversitar. Primele ediţii au demonstrat din partea specialiştilor, cercetătorilor, profesorilor, studenţilor şi elevilor, un interes deosebit privind utilizarea noilor tehnologii de e-Learning, promovarea de software educaţional şi metode moderne în procesul educaţional.
 3. Iniţiată ca un proiect internaţional, în anul 2006, Conferinţa Internaţională de Învăţământ Virtual (ICVL) - ca urmare a succeselor obtinute de proiectul CNIV, se adresează autorilor de produse e-Learning şi Software Educaţional, specialiştilor, profesorilor, studenţilor şi elevilor cu preocupări în domeniul tehnologiilor educaţionale susţinute de modele, metodologii şi soluţii software. Se are în vedere implementarea tehnologiilor societăţii informaţionale (IST/FP6/FP7) la nivelul exigenţelor Uniunii Europene. Se urmăreşte promovarea şi implementarea ideilor moderne în educaţia iniţială şi în formarea continuă, promovarea spiritului de lucru / cercetare în echipă, atragerea şi includerea tinerilor în programele de cercetare şi dezvoltare, promovarea şi implementarea tehnologiilor de tip IT&C în educaţie şi în formarea continuă.

SECŢIUNILE CNIV

Expozitia "Software Educaţional" - Produse software, tehnica de calcul si echipamente multimedia
Concursul "Software Educaţional" (criterii de evaluare) - Lucrari, proiecte, programe, produse software

A (Cercetare, dezvoltare) - Metodologii, Tehnologii Virtual Learning şi Virtual Reality - implementare şi aplicaţii

B (Proiecte şi aplicaţii) - Software Educaţional în învăţământul universitar

C (Proiecte şi aplicaţii) - Software Educaţional în învăţământul preuniversitar

D (Proiecte şi aplicaţii) - "Intel® Education" - Inovare în educaţie şi cercetare (propusă de Compania Intel)

E (Strategii, Obiective, Calitate) - Training si Management Educational

 

Aria tematică şi subiecte | Thematic Areas and Major Topics

 • MODELS & METHODOLOGIES:
  • Innovative Teaching and Learning Technologies
  • Web-based Methods and Tools in Traditional, Online Education and Training
  • Collaborative E-Learning, E-Pedagogy,
  • Design and Development of Online Courseware
  • Information and Knowledge Processing
  • Knowledge Representation and Ontologism
  • Cognitive Modelling and Intelligent systems
  • Algorithms and Programming for Modelling
 • TECHNOLOGIES:
  • Innovative Web-based Teaching and Learning Technologies
  • Advanced Distributed Learning (ADL) technologies
  • Web, Virtual Reality/AR and mixed technologies
  • Web-based Education (WBE), Web-based Training (WBT)
  • New technologies for e-Learning, e-Training and e-Skills
  • Educational Technology, Web-Lecturing Technology
  • Mobile E-Learning, Communication Technology Applications
  • Computer Graphics and Computational Geometry
  • Intelligent Virtual Environment
 • SOFTWARE SOLUTIONS:
  • New software environments for education & training
  • Software and management for education
  • Virtual Reality Applications in Web-based Education
  • Computer Graphics, Web, VR/AR and mixed-based applications for education & training, business, medicine, industry and other sciences
  • Multi-agent Technology Applications in WBE and WBT
  • Streaming Multimedia Applications in Learning
  • Scientific Web-based Laboratories and Virtual Labs
  • Software Computing in Virtual Reality and Artificial Intelligence
  • Avatars and Intelligent Agents
 • "Intel® Education" - Learning, Technology, Science [ Link | www.intel.com/education] (CNIV 2010):
  • Digital Curriculum, collaborative rich-media applications, student software, teacher software
  • Improved Learning Methods, interactive and collaborative methods to help teachers incorporate technology into their lesson plans and enable students to learn anytime, anywhere
  • Professional Development, readily available training to help teachers acquire the necessary ICT skills
  • Connectivity and Technology, group projects and improve communication among teachers, students, parents and administrators

Resurse şi Proiecte. Documentaţii şi Rapoarte: http://c3.cniv.ro/?q=2011/resurse

Volum de lucrari / Proceedings (Print and Online)

VOLUMUL cu lucrarile Conferintei (ISSN 1842-4708 Editura Universităţii din Bucureşti) si CD-ul corespunzator

Archive - Indexare volume CNIV, www.worldcat.org: http://c3.cniv.ro/?q=2015/news/13-iulie-2015

 

CNIV 2013 şi ICVL 2013, Volumele de lucrări CNIV şi ICVL | Scribd: CNIV , ICVL

CNIV 2012 şi ICVL 2012, Volumele de lucrări CNIV şi ICVL | Scribd: CNIV , ICVL

CNIV 2011 şi ICVL 2011, Volumele de lucrări CNIV şi ICVL | Scribd: CNIV , ICVL

CNIV 2010 şi ICVL 2010, Volumele de lucrări CNIV şi ICVL | Scribd: CNIV , ICVL

CNIV 2009 şi ICVL 2009, Volumele de lucrări CNIV şi ICVL | Scribd: CNIV , ICVL

CNIV 2008 Volume ( Cover , T.o.C.) | ICVL 2008 Volume ( Cover , T.o.C.)

CNIV 2007 Volume ( Cover , T.o.C.) | ICVL 2007 Volume ( Cover , T.o.C.)

CNIV 2006 Volume ( Cover , T.o.C.) | ICVL 2006 Volume ( Cover , T.o.C.)

CNIV 2005 ( Cover , T.o.C.). CNIV 2004  (Cover, T.o.C.). CNIV 2003  (Cover, T.o.C.)

 

cop CNIV

CNIV (2003-2013)National Conference on Virtual Learning 

Evolution of the number of papers published at CNIV (2003-2013): http://c3.cniv.ro

 

Order Number 

CNIV edition

CNIV Location

Received papers

Published papers

Awarded papers

1

2003

Bucharest

63

43

-

2

2004

Bucharest

103

62

33

3

2005

Bucharest

105

83

15

4

2006

Bucharest

76

53

17

5

2007

Constantza

80

66

13

6

2008

Constantza

71

58

12

7

2009

Iassy

99

71

10

8

2010

Targu-Mures

117

66

15

9

2011

Cluj-Napoca

87

54

8

10

2012

Brasov

81

46

8

11

2013

Bucuresti

101

57

8

De ce Invatamant Virtual ? TVRIasi CNIV2009 (video) | Complexitatea învăţării:CNIV 2011 (video-1, video-2)

TV Iasi CNIV 2009   CNIV 2011 - Cluj Napoca

cop CNIV 2008Virtual Learning-1 Virtual Learning-2

 

 

The triad "Learning-Knowledge-Development"

The relationship between Learning, Knowledge and Development (Vlada 2008, CNIV)

Learning-Knowledge-Development

 • Development - a process in which something passes by degrees to a different stage (especially a more advanced or mature stage); "the development of his ideas took many years"; "the evolution of Greek civilization"; "the slow development of her skill as a specialist or a person "; Sustainable development is maintaining a delicate balance between the human need to improve lifestyles and feeling of well-being on one hand, and preserving natural resources and ecosystems, on which we and future generations depend; This component is a physical environment; this treasure can store;
 • KnowledgeKnowledge is defined by the Oxford English Dictionary as (i) expertise, and skills acquired by a person through experience or education; the theoretical or practical understanding of a subject, (ii) what is known in a particular field or in total; facts and information or (iii) awareness or familiarity gained by experience of a fact or situation; the theoretical or; Knowledge acquisition involves complex cognitive processes: perception, learning, communication, association and reasoning. This component is a physical environment, but also a virtual environment; this treasure can store;
 • Learning - Learning is acquiring new knowledge, behaviors, skills, values, preferences or understanding, and may involve synthesizing different types of information. The ability to learn is possessed by humans, animals and some machines. Progress over time tends to follow learning curves. Human learning may occur as part of education or personal development. It may be goal-oriented and may be aided by motivation. The study of how learning occurs is part of neuropsychological, educational psychology, learning theory, and pedagogy; One way we use the cognitive processes in our daily lives is with learning. Learning is not just something we do in school or in formal settings. We learn every day. Sometimes our very survival depends on how well we can learn. That may mean unlearning our learned limitations and regaining confidence in our ability to direct our own learning. In today’s world, someone who doesn’t know how to learn is left behind (http://www.cognitiveprocesses.com, 8 functions). By exploring your own learning process and determining your natural learning style, you can find the best ways for you to learn. Then you, not the instructor or the situation, are in charge of your learning. Learning is broadly defined as change. The focus can be on what we learn (the product of learning) or on how we learn (the process). It is about how we change and how we adapt, grow, and develop. This adaptation, growth, and development occur from the inside out. This component is only a virtual environment; this treasure cannot store.

Results and performance obtained through the use of computers have boosted the development of all sciences. Man and the world interact continuously, reality is seen from multiple perspectives, the information we received through various channels so as to have an adequate response, the knowledge we have produced, not reproduced. Learning is individualized and cognitive and emotional development plan can not ignore the cultural, social, and technological. Computer inciting the ongoing reconfiguration of the image that we have about areas of knowledge by accessing different sources of information and provides another way to know and to produce knowledge. Learning is broadly defined as change. The focus can be on what we learn (the product of learning) or on how we learn (the process). It is about how we change and how we adapt, grow, and develop. This adaptation, growth, and development occur from the inside out. The 21st Century Skills are critically important to support the challenges of the modern work-place and the dynamic and rapidly changing knowledge society. Learning solutions focus on developing or enhancing the competencies and behaviors needed by individuals and teams in order to accomplish meaningful goals and create a positive work climate that encourages and values clarity, interaction, openness, diversity, community and results.

 

 

© Founder and Chairman of Project: Ph.D. Marin Vlada, University of Bucharest, Romania
Partners: Ph.D. Grigore Albeanu, Ph.D. Mircea Dorin Popovici, Prof. Radu Jugureanu, Prof. Olimpius Istrate
Institutions: University of Bucharest, National Authority for Scientific Research, SIVECO Romania, Intel Corporation
Drupal Programming and Web Design: Gabriel Dragomir - Drupal.org.ro, Powered by Drupal

 

 

 

 

Pagină actualizată la 16 Iulie 2015.