Conferenţiar univ. Dr. Marin Vlada

poza vlada

Informatii

E-mail: vlada[at]fmi.unibuc.ro, marin .vlada[at]g.unibuc.ro, marinvlada[at]gmail.com, marinvlada[at]yahoo.com
Web page instituţie: http://www.unibuc.ro, http://www.chimie.unibuc.ro, http://www.fmi.unibuc.ro
Web page personală: http://marinvlada.googlepages.com
Blog: http://mvlada.blogspot.com
Communităţi profesionale: http://www.ad-astra.ro/marinvlada, http://unibuc.academia.edu/MarinVlada, http://scholar.google.rohttp://c3vip.wordpress.com
Motto: Calculatorul - mijloc de formare a unei noi viziuni asupra educaţiei, cercetării şi inovării. Dacă Matematica nu ar fi fost “nimic nu ar fi fost”: nici zero şi nici fizica, chimia sau arhitectura, nici roata şi nici calculatorul, nici tiparul şi nici telefonul, nici Informatica şi nici Cibernetica. Dar, faţă de toate aceste entităţi materiale inventate de om, şi faţă de universul cunoştinţelor acumulate, Cunoaşterea îl ajută pe om să gândească toată viaţa, să creeze şi să-şi imagineze, să iubească natura şi pe semenii săi, să fie emotiv şi curajos, să fie consecvent şi ordonat, să viseze şi să fie fericit. (M.V., 31.01.2010); „Thinking is evolution of learning over time” M.V., 2014 ;
“Knowledge is evolution of thinking and languages over time” M. Vlada, 2015. More:01 02
SCHIMBĂRI: Se schimbă lumea, se schimbă mintea noastră, mintea copiilor noştri se schimbă şi ea, se schimbă ştiinţele, teoriile, metodele şi tehnicile de investigare, educaţia noastră se schimbă mereu, profesiile şi locurile de muncă ale oamenilor sunt într-o continuă schimbare, se schimbă mentalităţi, religii şi filosofii, se schimbă mijloacele de transport şi de comunicaţii, se schimbă infrastructura şi natura, se schimbă OMUL. E bine sau e rău? (M.V. - 2011, Math GP)
"Calculatoarele sunt incredibil de rapide, precise şi neinteligente. Fiinţele umane sunt incredibil de lente, inexacte şi inteligente. Împreună, puterea lor depăşeşte orice imaginabilă limită." Albert Einstein

New:Ghid în 4 paşi- platforma UB Fisier de tip .pdf ! InfoUB | UB-Concursul "Didactica-Nova" | Informatica | 10 ani de CNIV |   Fisier de tip .pdf ! CV_Vlada_2012    Fisier de tip .pdf ! List-2012  | Reg. FSP-UB

- M. Vlada, Informatica aplicata. Modele de aproximare, software si aplicatii, Editura Universitatii din Bucuresti, 2012, ISBN 778 - 606 - 16 - 0190 - 5 ( topub.unibuc) | www.librariaeminescu.ro

coperta-carte Vlada 2012

vlada Book 2010

- Marin Vlada, New Technologies in Education and Research. Models and Methodologies, Technologies and Software Solutions,LAMBERT Academic Publishing, ISBN   978-3-8433-6391-4, 260 pag., 2010 - http://www.amazon.ca, http://topub.unibuc.ro/

EDUCAŢIA, CULTURA ŞI TEHNOLOGIA TRANSFORMĂ GÂNDIREA ŞI ATITUDINEA OAMENILOR. Neînţelegerea conceptelor şi termenilor conduce la o învăţare superficială: www.elearning.ro , www.agora.ro

Procesul invatarii
Omul este rezultatul propriilor eforturi pentru cunoaştere/învăţare şi al influenţelor societătii (fenomene, procese, decizii, etc) asupra sa. (MV, 21sept. 2013)
TopUB.unibuc.ro: "Universitatea din Bucureşti, implicată în manifestări ştiinţifice strategice pentru Agenda Europa 2020". (Proiectele CNIV şi ICVL), EduVision 2020

Învăţare, Limbaje şi Cunoaştere - DETALII

Şcoala are ca obiective majore formarea tinerilor pentru o dezvoltare individuală, o dezvoltare ca buni cetăţeni şi o pregătire pentru găsirea locului de muncă în societate”. Spiru Haret (1851-1912), academician, matematician, pedagog şi ministru reformator al învăţământului românesc

DOMENII DE COMPETENŢĂ

 • Computer Graphics & Virtual Reality (software algorithms, object modeling, fractals)
 • Artificial Intelligence (logic programming, knowledge based systems, deductive databases, information and knowledge processing)
 • Web Programming and Web Technologies (HTML, JavaScript, XML, SVG)
 • Educational Technology and Virtual Learning (New technologies for e-Learning, e-Training, e-Skills)

CURSURI / TUTORIALE

 • Grafică pe calculator, Geometrie computaţională, Sisteme de prelucrări grafice
 • Inteligenţa artificială, Programare logică, Programare declarativă
 • Sisteme de operare, Arhitectura calculatoarelor, Tehnici de programare
 • Programare procedurală, Programarea calculatoarelor, Programare Web
 • Birotică şi tehnici multimedia, Metodica predării informaticii, Tehnici e-comunicare
 • Informatică, Analiza şi prelucrarea datelor experimentale, Tehnologii e-Learning

 

COMUNITATEA INTERNAŢIONALĂ

 • Biografia inclusă în  “Enciclopedia Personalităţilor din România” , pag. 1400, http://www.whoiswho-verlag.ro), 2008
 • Biografia inclusă în “Who’s Who in the World 2001-2005"
 • “2000 Outstanding intellectuals of the 21st century, first Ed.” Cambridge, Englan
 • Open Education Europe - The gateway to European innovative learning - www.openeducationeuropa.eu/

who is who vlada 2008 Vlada - Open Educatioa Europe

 

EDITOR ŞI COORDONATOR, COMITETE ŞTIINŢIFICE, REFERENT ŞTIINŢIFIC

 • Founder and Chairman of International Conference on Virtual Learning (ICVL), Romania, www.icvl.eu:  “2010 - Towards a Learning and Knowledge Society – 2030”  (from 2006)
 • Founder and Chairman of National Conference on Virtual Learning (CNIV), Romania, www.cniv.ro : ”New Technologies in Education and Research” (from 2003)
 • eContent Manager and Coordinator for ICVL and CNIV Projects: http://www.icvl.eu and http://www.cniv.ro  (from 2003)
 • Reviewer - International Program Committee of ICAART (“International Conference on Agents and Artificial Intelligence”): 2014, 2015 2016http://www.icaart.org/
 • Committee Member: International Conference on ICT in Education Research (ICTER) - http://www.icredu.org/icter16 ; International Conference on New Frontiers in Engineering Education (IFED-16) - http://www.icredu.org/infed16
 • Committee Member: IADIS Multi Conference on Computer Science and Information Systems - http://www.mccsis.org/, IADIS Collaborative Technologies: http://www.collaborativetech-conf.org/committees.asp
 • Editor for Proceedings of the International Conference on Virtual Learning (with Gr. Albeanu, D.M. Popovici), ISSN 1844-8933 , from 2006
 • Editor for Proceedings of the National Conference on Virtual Learning (with Gr. Albeanu, D.M. Popovici), ISSN 1842-4708, from 2003
 • Editor for International Journal of Computer Science Research and Application (IJCSRA)  - http://www.ijcsra.org/
 • Member of the Scientific Committees of the International Scientific Conference eLSE "eLearning and Software for Education", "Carol I" National Defense University, http://adlunap.ro (from 2005)
 • Member of the Editorial Board: BMIF - Mathematics, Informatics, Physics Series ISSN 1224-4899, EISSN 2067-242X  - Bulletin of PG University of Ploiesti – http://bulletin-mif.unde.ro/
 • Membru in Comitetul stiintific international: Conferinţa Naţională cu participare internaţională “Matematici aplicate şi fundamentale“ Ediţia a II-a, 5 – 7 Noiembrie 2010, Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi - http://math.etc.tuiasi.ro/conferinte.html
 • CeRVA member- Virtual and Augmented Reality Research Laboratory, http://www.cerva.ro
 • Member of the Scientific Committees/ program committees of the International Workshop, European Technology Platform “Services and Software Architectures, infrastructures and engineering for enhancing EU Citize’s Quality of Life”, Romanian Academy, 2007, Networked and Electronic Media  - www.nem-pt.ro, http://www.nem-initiative.org
 • Member of the Scientific Committees/ program committes of the International Workshop on Virtual Reality in Rehabilitation Medicine, University of Medicine and Pharmacy "Carol Davila" Bucharest, Romania (www.icvl.eu/2007/vrrm), 2007
 • Marin Vlada created the professional network (Education, Research, Training) on Wordpress (www.wordpress.com)“Learning - Knowledge – Development”: Virtual Learning - Virtual Reality: Models, Technologies and Software Solution, http://c3vip.wordpress.com
    

 

ORGANIZARE DE CONFERINŢE ŞI SIMPOZIOANE

 •  General Chair, International Conference on Virtual Learning - ICVL – din anul 2006 (http://www.icvl.eu) – International Conference on Virtual Learning - http://c3.icvl.eu
 • Presedinte CNIV, CNIV Coordinator, National Conference on Virtual Learning - CNIV – din anul 2003  (http://www.cniv.ro) – Conferinta Nationala de Invatamant Virtual - http://c3.cniv.ro
 • eContent Manager for ICVL and CNIV Projects , http://www.icvl.eu and http://www.cniv.ro
     

 

COMISII DE CONCURS / DOCTORAT

 • Comisia de doctorat de la Universitatea Naţionala de Apărare “Carol I” pentru sustinerea tezei d-lui CĂTĂLIN RADU, “Arhitectura operaţională a sistemului integrat pentru învăţământ distribuit avansat la distanţă. Aplicaţii în sistemul militar de instruire şi educare.”, 2013
 • Comisia de doctorat de la Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba-Iulia pentru sustinerea tezei d-lui Răzvan Sîrghie ”Sisteme informaţionale pentru arheologie. Aplicaţiile  tehnologiilor  geospaţiale  în arheologie. Baze de date distribuite”, 2012
 • Comisia de doctorat de la Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba-Iulia pentru sustinerea tezei d-lui Sabin Sîrghie ”Aplicaţiile  practice ale tehnologiilor spaţiale în arheologie.  Modele predictive”, 2012
 • Comisia de doctorat de la Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba-Iulia pentru sustinerea tezei d-lui Ovidiu Domşa ”Contribuţii privind cercetări teoretice şi implementare software a hărţilor virtuale în arheologia sistemică ”, 2010
 • Comisia de doctorat de la Universitatea "Petrol-Gaze" Ploieşti pentru sustinerea tezei d-nei Gabriela Moise „Sistem software pentru instruirea online cu aplicatie in invatamantul universitar de informatica”, 2007
 • Comisia de doctorat Universitatea „Politehnica” Bucuresti (PUB) pentru sustinerea tezei d-lui Mircea D. Popovici “Modelarea spatiului in universuri virtuale”, 2004
 • Preşedinte al Comisiei de Bacalaureat: Grupul Scolar “Ion Podaru”, Ovidiu, Constanta (2010); Colegiul Economic“Virgil Magearu”, Ploiesti (2009);Colegiul “Al. Vlahuta”, Ramnicu Sarat (2008); Colegiul “Al. Odobescu”, Piteşti (2007), Campina (2001), Gr. Scolar “Toma Socolescu”, Ploiesti (2002), Colegiul “Al. Odobescu”, Piteşti (1998), Gr. Scolar “Petrol”
 • Preşedinte al Centrului Zonal de Evaluare (Bacalaureat): CZ100 “Voievodul Mircea" , Târgoviste, 2006
 • Concursul Naţional de Informatică (faza municipală, 1993-1996)
 • Juriul Internaţional al Concursului de Informatică al  Ţărilor din Europa Centrală şi de Est (Cluj-Napoca, 1994)
 • Concursul organizat de M.E.N. pentru ocuparea catedrelor vacante de informatică (1993)
 • Juriul Internaţional al Balcaniadei de Informatică (Constanţa, 1993)                     
 • Concursul Naţional Studenţesc de  Informatică (Craiova-1988, Iaşi-1989)

 

Ref

Certificare-curs postuniv. BLU

M. Vlada else 2014

Vlada-diploma-EduVision 2020-Siveco

   IJCSRA - vol. 2 / no 1 2012 M. Vlada (ed.) 2015 ICAART vlada

Computer - Means of training a new vision of education, research and innovation.

Ref. : Marin Vlada, New Technologies in Education and Research. Models and Methodologies, Technologies and Software Solutions,LAMBERT Academic Publishing, ISBN   978-3-8433-6391-4, 260 pag., 2010 - https://www.morebooks.de, http://topub.unibuc.ro/

 

 

    Do not forget to be creative! This is an option and a way to happiness.           

200 ani de la nasterea chimistului Robert Bunsen

© Google 2011 - Robert Wilhelm Bunsen: Chemist and Inventor

© Google 2011 - Thomas Alva Edison: American inventor, scientist

Read more: http://mvlada.blogspot.com Ref.: GOOGLE

© Google 2012: A New World for Learning - http://www.google.com/edu/

 

Contact

Adresa: Research Center for Computer Science, Faculty of Mathematics and Computer Science
Tel/Fax: +04 021.315.92.49
Email: vlada [at] fmi.unibuc.ro
web: www.ad-astra.ro

membru al departamentului:
Chimie Fizică.

departament din:
Facultatea de Chimie.

Curriculum Vitae

Fisier de tip .pdf ! cv-vlada-2011

Resurse online

Resurse
Pagină actualizată la 20 Februarie 2017.