Despre Informatica. What is Informatics ? (Computer Science ≠ Informatics)

 

Development of Science

"Development of Western science is based on two great achievements: the invention of the formal logical system (in Euclidean geometry) by the Greek philosophers, and the discovery of the possibility to find out causal relationships by systematic experiment (during Renaissance)." Albert Einstein (1953)

Motto: Dacă Matematica nu ar fi fost “nimic nu ar fi fost”: nici roata şi nici calculatorul, nici tiparul şi nici telefonul, nici Informatica şi nici Cibernetica. Dar, faţă de toate aceste entităţi materiale inventate de om, Matematica îl ajută pe om să gândească toată viaţa, să creeze şi să-şi imagineze, să iubească natura şi pe semenii săi, să fie emotiv şi curajos, să fie consecvent şi ordonat, să viseze şi să fie fericit. (M.V., 31.01.2010)

Informatica a devenit o ştiinţă deoarece utilizeaza metode, tehnici şi instrumente proprii pentru investigarea obiectelor şi proceselor pe care le defineşte şi cu care operează. Tezaurul ştiinţific al Informaticii este rezultatul unor simbioze de cunoştinţe şi cercetări provenite şi de la alte ştiinţe (matematică, cibernetică, microelectronică, fizică, chimie etc.) şi care prin metode şi tehnici proprii, şi utilizînd dispozitive speciale (sisteme de calcul-calculatoare) prelucrează informaţii şi cunoştinţe pe care trebuie să le interpreteze, să le transforme şi să le comunice.

Informatica - Computer Science (America); Europa: Informatique (Fr), Informatics (Eng), Informatik (Danish, German, Swedish), Informatica (Naderland, Italian); Informatics: (computing) a branch of information science, and of computer science, that focuses on the study of information.

Google - Maria Gaetana Agnesi's 296th Birthday - http://www.google.com/doodles/maria-gaetana-agnesis-296th-birthday (*** Bucla Mariei Agnesi: x=2a cos(t), y=a[1-cos(2t)], t variaza intre 0 si pi; http://ro.math.wikia.com/wiki/Bucla_lui_Agnesi) ; Maria Gaetana Agnesi (1718-1799).
Bucla Maria Agnesi

 

prezentare prezi

Informatica la Universitatea din Bucureşti: 1960-1974-2004-2014 - Articolul original: www.unibuc.ro/prof/vlada_m (pdf) | http://mvlada.blogspot.ro (html)| Public (Prezi) | http://topub.unibuc.ro |   http://c3.cniv.ro

Grigore C. Moisil (1906-1973), academician, profesor la Facultatea de Matematică din Bucureşti, Computer Pioneer Award of IEEE Computer Society (IEEE – 1996), părintele informaticii româneşti.
Moisil in sala calculatorului IBM 360

 

M. Vlada, Articole, Elearning.Romania: Fenomenul e-Learning, Laboratoare virtuale şi Multi-Touch, Etape şi invenţii în dezvoltarea tehnologiei – scurt istoric, Sisteme şi arhitecturi – progrese ale ştiinţei şi tehnologiei, Idei inovatoare şi pionierii Internetului, Către un învăţământ superior modern: Profesor vs. Student, Şcoala românească – încotro?, Manuale digitale şi resurse universitare digitale – întrebări şi definiţii, Etape şi invenţii în dezvoltarea tehnologiei – scurt istoric, ... - http://www.elearning.ro/author/marin_vlada articole- vlada


 "Informatica a evoluat ca o stiinta de sine statatoare, care face legatura intre Matematica si Stiinta Calculatoarelor, acoperind un spectru care pleaca de la elaborarea de teorii si modele, utilizand instrumente matematice, pana la implementarea de solutii computationale performante si sigure." Informatica Universitaria, www.informatica-universitaria.ro/

All Fields of Study - http://academic.research.microsoft.com

Computer Science - http://academic.research.microsoft.com/?SearchDomain=2&entitytype=2
• Algorithms & Theory • Artificial Intelligence • Bioinformatics & Computational Biology • Computer Education • Computer Vision • Data Mining • Databases • Distributed & Parallel Computing • Graphics • Hardware & Architecture • Human-Computer Interaction • Information Retrieval • Machine Learning & Pattern Recognition • Multimedia • Natural Language & Speech • Networks & Communications • Operating Systems • Programming Languages • Real-Time & Embedded Systems • Scientific Computing • Security & Privacy • Simulation • Software Engineering • World Wide Web


SCHIMBĂRI: Se schimbă lumea, se schimbă mintea noastră, mintea copiilor noştri se schimbă şi ea, se schimbă ştiinţele, teoriile, metodele şi tehnicile de investigare, educaţia noastră se schimbă mereu, profesiile şi locurile de muncă ale oamenilor sunt într-o continuă schimbare, se schimbă mentalităţi, religii şi filosofii, se schimbă mijloacele de transport şi de comunicaţii, se schimbă infrastructura şi uneori chiar relieful, se schimbă OMUL. E bine sau e rău?


What is Informatics ? (Computer Science ≠ Informatics)

"Informatics studies the application of information technology to practically any field, while considering its impact on individuals, organizations, and society. It uses computation as a universal tool to solve problems in other fields, to communicate, and to express ideas." by Judith Tolliver, Illinois Informatics Institute, University of Illinois - https://www.informatics.illinois.edu/ | read more: http://mvlada.blogspot.com/

Computer Science ≠ Informatics ≠ Information Technology (IT)

Computer Science and Informatics were considered identical terms. Today, the terms are different. The general public sometimes confuses Computer Science with Informatics or Information Technology (IT). Computing (information and knowledge processing) has changed the world and continues to influence nearly every aspect of our lives, including medicine and health care, business and finance, education and training, science and technology, politics and government, and entertainment.

Computer - Stiinte- Domenii - Aplicatii

 

1990 vs. 2010 -  NU exista, dar acum, există / There was, but now there are:

www, web technologies, web programming, web server, router, proxy, spider, e-mail, HTML, XML, PHP, URL, My SQL, DNS, DHCP, cookie, .com, .edu, .ro, .eu, link, Google, Facebook, Yahoo, Mozilla, Chrome, chat, skype, Yahoo! messenger, twitter, SMS, RSS, BBS, CSS, SSL, SSH, Firewall, Page rank algorithm, e-learning, educational software, virtual learning, e-commerce, e-training, iPhone, iPad, SmartPhone, Tablet PC, Android OS, BlackBerry, Cloud computing, Touch technology, interactive table, online journal, online courses, digital library, open source, Flash, PDF, CMS, Moodle, Drupal, Joomla!, Wikipediea, wiki, blog, Java, JavaScript, Windows OS, Linux, Azure platform.

 

New: Marin Vlada, New Technologies in Education and Research. Models and Methodologies, Technologies and Software Solutions, LAMBERT Academic Publishing, ISBN   978-3-8433-6391-4, 260 pag., 2010 - https://www.morebooks.de, http://topub.unibuc.ro/

Algoritmi, Proiecte si Limbaje de programare (Detalii)

Concepte ce au revolutionat stiinte si au avut impact deosebit in planificarea, organizarea, executia si controlul activitatilor umane si nu numai.  La baza obţinerii produselor software se află evoluţia şi dezvoltarea limbajelor de programare.
În general, la baza evoluţiei societăţii omeneşti se află evoluţia şi dezvoltatea cunoaşterii umane. Cunoaşterea este dependentă de limbajele cunoaşterii (M. Vlada, CNIV 2005-2009).

 Paradigme ale Limbajelor

Limbaje de programare (Programming Languages).

 Evolutia si utilizarea conceptelor de Algoritm si Proiect au contribuit la inventarea, conceperea, elaborarea, implementarea si utilizarea limbajelor de programare ce sunt limbaje artificiale. Limbajele sunt instrumente ale gandirii.

Ref.: M. Vlada, "Limbaje si Cunoastere vs Modelare si Procesare", CNIV 2005, http://marinvlada.googlepages.com/Modelare_vlada.pdf.

Este vorba de peste 2500 de limbaje de programare vechi si noi:
- Complexitatea si varietatea este data de schema ce reprezinta evolutia limbajelor de programare (arborele genealogic). A History of Programming Languages (Programming paradigm)
- Dictionary of Programming Languages (Dictionary and script maintained by Neal Ziring)

Sursa: A Chronology of Influential Languages, Maintained by Bill Kinnersley, University of Kansas)

Definitie. Un limbaj de cunoaştere este sistemul virtual/logic
L = ( V, Sin, Sem, O, C, T, Tc) , unde

V = vocabular/alfabet, Sin = sintaxa (reguli), Sem = semantica (reguli), O = obiecte, C = concepte / termeni, T = teorii / metode / tehnici de rezolvare, Tc = tezaurul cunoaşterii (baza de cunoştinţe).

Detalii: Conceptele de Algoritm si Proiect, http://mvlada.blogspot.com/

Languages of the World (Wide Web)

by Daniel Ford and Josh Batson

Ref.: Research Blog (News on Google Research), http://googleresearch.blogspot.com/2011/07/languages-of-world-wide-web.html

"The web is vast and infinite. Its pages link together in a complex network, containing remarkable structures and patterns. Some of the clearest patterns relate to language. Most web pages link to other pages on the same web site, and the few off-site links they have are almost always to other pages in the same language. It's as if each language has its own web which is loosely linked to the webs of other languages. However, there are a small but significant number of off-site links between languages. These give tantalizing hints of the world beyond the virtual."

Looking at the language web in 2008, we see a surprisingly clear map of Europe and Asia. The language linkages invite explanations around geopolitics, linguistics, and historical associations. (Figure 1: Language links on the web)

 Language links on the web

 

 

Gândirea algoritmică

Complexitatea problemelor care necesită descrierea mai multor procese de calcul complexe a determinat folosirea noţiunii de algoritm în activitatea de rezolvare a problemelor. Multe procese naturale, multe activităţi umane, pot fi descrise într-o formă algoritmică prin definirea unor informaţii şi acţiuni clare şi precise, eliminându-se ambiguităţile în interpretare şi în operaţii. Algoritmizarea este o cerinţă fundamentală în rezolvarea oricărei probleme cu ajutorul calculatorului. Experienţa a demonstrat că nu orice problemă poate fi rezolvată prin algoritmizarea rezolvării, adică prin descrierea unui algoritm de rezolvare. Aşa s-a delimitat clasa problemelor decidabile (o problema este decidabilă dacă există un algoritm pentru rezolvarea ei) de clasa problemelor nedecidabile (o problema este nedecidabilă dacă nu există un algoritm pentru rezolvarea ei). Un algoritm implementează diverse metode şi tehnici de rezolvare care au fost descoperite sau definitivate într-un anumit moment în evoluţia ştiinţifică a domeniului respectiv. Există algoritmi ce urmează metode dezvoltate înainte de apariţia calculatoarelor, dar cele mai multe probleme cer abordări noi.

Abordarea  modernă a conceptului de algoritm

- New definition of algorithm

(Ref.: M. Vlada,  Fisier de tip .pdf ! Concept_algoritmi-CNIV-2004)

Detalii: M. Vlada, Conceptul de ALGORITM - abordare MODERNĂ, Gazeta de Informatica, 2003 ( P-I , P-II, P-III, P-IV) , http://www.ginfo.ro/revista/anul2003.shtml

 

Computational Thinking

Computational Thinking is the skill of the 21st century

What is Computational Thinking?

1. Logical Thinking
2. Algorithmic Thinking
3. Efficient Solutions
4. Scientific Thinking
5. Innovative Thinking

 

Impactworld.org.uk: http://www.impactworld.org.uk/index.php

CASE STUDIES: http://www.impactworld.org.uk/casestudies.php

Lessons and Examples: http://www.google.com/edu/computational-thinking/lessons.html

“So what is Computational Thinking? Well it is a collection of diverse skills to do with problem solving that result from studying the nature of computation. It includes some obviously important skills that most subjects help develop, like creativity, ability to explain and team work. It also consists of some very specific problem solving skills such as the ability to think logically, algorithmically and recursively. Computer Science is unique in the way it brings all these diverse skills together.”  Source: http://www.cs4fn.org/computationalthinking/

Computer science for Fun  (cs4fn) / Exploring Computational Thinking (Google)

Note: cs4fn was created and is written and edited by Paul Curzon, Peter McOwan and Jonathan Black of the School of Electronic Engineering and Computer Science of Queen Mary, University of London with the aim of sharing our passion about all things to do with Computer Science.


One of the exciting things about learning Computer science is that you learn a new and fundamental way of thinking and problem solving; a way of thinking that is critical in the 21st Century. It is called "Computational Thinking" and the idea that this is one of the big advantages of studying computer science, whatever your ultimate career, is causing a big stir. Some are even claiming it should be added to reading, writing and arithmetic as a core ability that every person should learn. http://www.cs4fn.org/computationalthinking/

Ref:
http://www.cs4fn.org/computationalthinking/
http://googleresearch.blogspot.com/2010/10/exploring-computational-thinking.html
http://www.google.com/edu/computational-thinking/resources.html#ct

The story of Sissa and Moore

 

"According to the legend, the game of chess was invented by the Brahmin Sissa to amuse and teach his king. Asked by the grateful monarch what he wanted in return, the wise man requested that the king place one grain of rice in the rst square of the chessboard, two in the second, four in the third, and so on, doubling the amount of rice up to the 64th square. The king agreed on the spot, and as a result he was the rst person to learn the valuable-albeit humbling-lesson of exponential growth. Sissa's request amounted to

264-1 = 18,446,744,073,709,551,615

grains of rice, enough rice to pave all of India several times over!  …"

 

tabla si puterile lui 2

 

Source: Algorithms (2007 McGraw-Hill Higher Education) by Sanjoy Dasgupta, Christos Papadimitriou, Umesh Vazirani- http://cseweb.ucsd.edu/~dasgupta/book/index.html

Read more ... http://mvlada.blogspot.com/

Major contributions to the field of Computer Science:

Donald Knuth, John McCarthyZohar Manna

 

tabla sah si puterile lui 2 ...

http://ebooks.unibuc.ro/informatica/Birotica/

Solutions 21st Century Skills    BETT 2009- Londra: Siveco&Sanako

 Predicting the Future of Computing: "Readers are invited to make predictions and collaboratively edit this timeline, which is divided into three sections: a sampling of past advances, future predictions that you can push forward or backward in time (but not, of course, into the past), and a form for making and voting on predictions." The New York Times

Propose the following (Vlada 2005):

  • MODELING = KNOWLEDGE +  REPRESENTATION               
  • LANGUAGES =  PROCESSING  + INTERPRETATION
News 2012 - University of Sussex: "Anthropomimetic" Robot (Robotul antropomimetic) - LINK-video.
University of Sussex-Robotul antropomimetic

Tehnologia secolului 21

IBM PureSystems - sistemele de calcul noi de tip „sisteme expert integrate”.

- Design „Scale-In”: Integrează servere, sisteme de stocare şi reţele de calculatoare.
- Modele de expertiză: IBM încorporează expertiză tehnologică şi industrială prin intermediul aplicaţiilor software.
- Integrare cu mediul „Cloud”: Sistemele din familia PureSystems sunt create pentru mediul „Cloud Computing”.
Detalii:
http://www.agora.ro/stire/ibm-lanseaza-o-noua-era-a-sistemelor-de-calcul
http://www-03.ibm.com/press/us/en/presskit/37378.wss

 

NEW

Marin Vlada, New Technologies in Education and Research. Models and Methodologies, Technologies and Software Solutions,

Publishing house: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2010, ISBN 978-3-8433-6391-4

Category: Informatics, IT

Ref.: https://www.morebooks.de, http://topub.unibuc.ro/

Computer - Means of training a new vision of education, research and innovation.


Scientific research, technological development and innovation, together with the educational system and Information and Communication Technologies (ICTs), is the basis of knowledge-based development society. The book is a monograph that addresses the first time a rigorous systematization of technologies offered by computers in education, research and innovation. The present book systematically deals with the role of languages and technologies in the process of gaining knowledge and offers justification  in the spirit of the recent developments and trends. It starts from the idea that the computer offers powerful tools for learning, knowledge and development. With examples and case studies, the book presents clearly demonstrable implementations and experiences on e-learning technologies. The author has a proven expertise in subject matter and promotes interdisciplinarity in research.  Rigor, argument and demonstration of the presented material in this book is a milestone in the scientific domain. “Human society development is achieved by knowledge and learning.”  (Vlada and Ţugui).  “Learning is power” (MV).

 

CONTENTS

vlada Book 2010

 

Introduction and Motivation 

- Languages and Technologies

- Computer - a new vision of education, research and innovation

- Computer and Knowledge

- Teaching and Learning

- The 21st Century School

 

1. From Information Society Technologies to Knowledge Society

2. E-Learning Technologies – Achievements and Perspectives

3. Scientific Knowledge and Solving Problems: Modelling, Representation, and Processing 

4. SVG (Scalable Vector Graphics) Language for 2D Graphics  in XML and Applications 

5. Case study: Educational Projects and Experience of Implementation

6. CNIV and ICVL Projects-New Technologies in Education and Research 

7. Case study: Educational Software in the World

8. 2010: Year of Mathematics in Romania. Mathematical Gazette at 115 anniversary

9. Using statistical software in analyzing information

10. The Potential of Collaborative Augmented Reality in Education

11. ABBYY recognition technologies – ideal alternative to manual data entry. Automating processing of exam tests

Annex

A)   Online EDUCA Berlin

B)   BETT London - Modern technologies for education and research development

C)   ICL: Interactive Conference on Computer Aided Learning - Austria

D)   Resource - Fundamentals of Virtual Learning, Technological Knowledge

Acknowledgements

The author would like to express their gratitude to Prof. Grigore Albeanu, Prof. Radu Jugureanu, Prof. Mircea  Popovici, Prof. Ion Roceanu, Prof. Adrian Adăscăliţei, Prof. Olimpius Istrate, Prof. Cătălin Radu, and Prof. Adriana Sarah Nica.

 


PROFESORUL: comportament activ in procesul de educatie si formare

CALCULATORUL:  mijloc de formare a unei noi viziuni asupra educaţiei, cercetării şi inovării

TEHNOLOGIA:  mediator al unei Educaţii de calitate

ELEVII ŞI STUDENŢII:  participanţi activi la propriul proces de învăţare

Ref.:  http://www.intime.uni.edu/, University Northern Iowa, USA |   Bloom's Revised Taxonomy - (LINK-1, LINK-2) [Remembering, Understanding, Applying, Analyzing, Evaluating, Creating] 

intime project-usa

C3 VIP - Learning

 

Limbaje şi Cunoaştere vs. Învăţare

Despe învăţare şi cunoaştere.

Learning is evolution of knowledge over time” Roger E. Bohn.

"Imagination is everything. Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand." Albert Eistein.

 

Despre ştiinţe.

Ştiinţele sunt modele şi reprezentări virtuale ale cunoaşterii.

 

Rolul limbajelor.

Mediile din natură sunt guvernate de Limbaje. Informatica şi Calculatorul utilizează Limbaje artificiale. Astfel se dovedeşte că limbajele există nu numai pentru comunicare, ci mai ales pentru Cunoaştere şi Procesare.

 

Pseudo-Ecuaţii.

ALGORITM = LOGICA + CONTROL ( R. Kowalski 1979 )

PROGRAM = ALGORITM + STRUCTURI DE DATE ( N. Wirth 1976 )

SISTEM EXPERT = CUNOAŞTERE + METAINTERPRETARE (Sterling 1984 )

MODELARE = CUNOAŞTERE + REPREZENTARE

LIMBAJE = PROCESARE + INTERPRETARE

 

 

Matematică vs. Informatică

Despre Matematică.

Dacă Matematica nu ar fi fost “nimic nu ar fi fost”: nici roata şi nici calculatorul, nici tiparul şi nici telefonul, nici Informatica şi nici Cibernetica. Dar, faţă de toate aceste entităţi materiale inventate de om, Matematica îl ajută pe om să gândească toată viaţa, să creeze şi să-şi imagineze, să iubească natura şi pe semenii săi, să fie emotiv şi curajos, să fie consecvent şi ordonat, să viseze şi să fie fericit.

Cuvântul "matematică" vine din grecescul μάθημα (máthema) care înseamnă "ştiinţă, cunoaştere sau învăţare"; μαθηματικός (mathematikós) înseamnă "cel care îndrăgeşte învăţarea".


Despre Informatică.

Informatica a devenit o stiinta deoarece utilizeaza metode, tehnici si instrumente proprii pentru investigarea obiectelor si proceselor pe care le defineste si cu care opereaza. Tezaurul stiintific al Informaticii este rezultatul unor simbioze de cunostinte si cercetari provenite si de la alte stiinte (matematica, cibernetica, microelectronica, fizica, chimia etc.) si care prin metode si tehnici proprii, si utilizand dispozitive speciale (sisteme de calcul-calculatoare) prelucreaza informatii si cunostinte pe care trebuie sa le interpreteze, sa le transforme si sa le comunice.

Informatica - Computer Science (America); Europa: Informatique (Fr), Informatics (Eng), Informatik (Danish, German, Swedish), Informatica (Naderland, Italian); Informatics: (computing) a branch of information science, and of computer science, that focuses on the study of information

Rolul profesorului de matematică / informati

Un rol promordial în promovarea matematicii şi informaticii în rândul tinerilor îl are profesorul. Acesta trebuie să îşi îndeplinească menirea de dascăl prin folosirea metodelor didactice şi pedagogice cele mai adecvate descoperirii studierii matematice de către câţi mai mulţi elevi şi studenţi.  Dascălul trebuie să vadă în elevii săi nu “elevi buni” şi “elevi slabi”, ci “elevi” ce trebuie să fie îndrumaţi să-şi descopere aptitudinile către domeniile cunoaşterii şi să fie încurajaţi să parcurgă “step by step” tainele învăţării şi descoperirii cunoaşterii ştiinţifice. Astăzi, profesorul de matematică trebuie să se adapteze la noile condiţii impuse de noua dezvoltare a societăţii româneşti. Se spune de către elevi, studenţi şi părinţi că “Matematica este grea, că este aridă şi că este mult prea abstractă şi teoretică”. Ministerul de resort, asociaţiile profesionale, comisiile de specialitate şi în general profesorii de matematică trebuie să pornească de la această situaţie în analiza şi definirea programelor de reforma a sistemului educaţional.

Dezvoltarea informaticii în România

Grigore C. Moisil: Primul român care a primit (post-mortem) Computer Pioneer Award of IEEE Computer Society (IEEE – 1996; www.ieee.org)

Profesorul Gr. C. Moisil a avut contribuţii remarcabile la dezvoltarea informaticii în România şi la formarea primelor generaţii de informaticieni; deschizător de drumuri cu contribuţii inovatoare în matematică, informatică, automatică şi cibernetică;

Ref.: http://www.cniv.ro/2006/centenar-moisil/

- "10 ianuarie 1906, sa nu-l uitam pe Gr. C. Moisil", http://mvlada.blogspot.com/

Grigore C. Moisil- poza color: CNIV 2006

S-a preocupat ca în anul 1969, Centrul de calcul al Universităţii din Bucureşti să primească un calculator american IBM 360/30 (în acea vreme , după 4 ani de la apariţie, acesta costa 500.000 $). Cu acest calculator s-au instruit multe generaţii de studenţii (până în anul 1975, când a apărut calculatorul românesc Felix C-256). Sub conducerea lui Gr. C. Moisil, Centrul de Calcul al Universităţii din Bucureşti a organizat cursuri, cicluri de lecţii şi conferinţe pentru matematicieni, ingineri şi economişti, iar ulterior pentru istorici, lingvişti, arheologi, artişti plastici, muzicieni. Prin apariţia calculatorului, şi-a dat seama de aplicaţiile matematicii în economie, în ştiinţele umaniste, în istorie, arhehologie, muzică, în grafică, în medicină şi biologie. Entuziasmul din acei ani privind utilizarea calculatorului în multe domenii de activitate, s-a regăsit după anul 1990 când au apărut şi s-au dezvoltat tehnologiile informaţiei şi comunicaţiei şi au apărut sistemul Internet şi tehnologiile Web.

"În aceasta perioada trebuie sa menţionăm unele contribuţii importante în universităţi, pe domeniul informaticii. De exemplu, la Universitatea din Bucureşti în anul 1962, academicianul Gr. C. Moisil, unul dintre cei mai importanţi propovaduitori al informaticii, creatorul scolii de teoria algebrică a mecanismelor automate, înfiinţează în acest an primul Centru de Calcul din ţară, care are în dotare un calculator IBM-360." Gr. Moldovan

- M. Vlada, "Începuturile informaticii româneşti",  http://mvlada.blogspot.com/

- Gr. Moldovan, "Centrul de Calcul al Universităţii Babeş-Bolyai si scoala de informatica din Cluj-Napoca", http://cs.ubbcluj.ro/~moldovan/ (pdf)

 

Ref.: Walter Zorn's Famous Web Sripts, http://mvlada.blogspot.com/ 

 

 

cod program sigla CNIV

 © M. Vlada

sigla CNIV

© M. Vlada

 

 

Despre primele calculatoare electronice

 

Primele in lume

- 1946: primul calculator electronic pe scara larga, de uz general, complet operational, ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator), finantat de armata SUA, utilizat la calculul tabelelor balistice de artilerie, proiectarea bombei cu hidrogen etc.; La 30 iunie 1945 se publica celebrul raport al lui John von Neumann intitulat First Draft of a Report on the EDVAC (EDVAC – Electronic Discrete Variable Automatic Computer), Moore School of Electrical Engineering, care continea 43 de pagini. John von Neumann – stralucit matematician – este atras inca din anul 1944 la proiectul ENIAC.

John von Neumann Page at Brown University

Ref.: http://www.brown.edu/Research/Istrail_Lab/pages/von_neumann.html

John Von Neumann: The Scientific Genius Who Pioneered the Modern Computer, Game Theory, Nuclear Deterrence, and Much More.

John von Neumann is widely regarded as the greatest scientist of the 20th century after Einstein. Born in Budapest in 1903, John von Neumann grew up in one of the most extraordinary of scientific communities.

John von Neumann Page - Brown University

- 1949: calculatorul EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Computer) primul calculator electronic complet echipat, operational, cu programe memorate

- 1951: calculatorul UNIVAC I, primul calculator electronic comercial de mare succes, derivat din BINAC. Costa 250 000 $, s-au construit 48 de sisteme!

- 1952: primul calculator comercial IBM 701 Electronic Data Processing Machines

 

Primele in Romania

- 1957: CIFA 1 primul calculator romanesc, de la Bucuresti, realizat la Institutul de Fizica al Academiei, Magurele (ing. Victor Toma); Romania este a 8-a tara din lume care construieste un asemenea calculator si a doua dintre fostele tari socialiste, dupa fosta URSS [Draganescu]. Au urmat: CIFA-2 cu 800 de tuburi electronice (1959), CIFA-3 pentru Centrul de calcul al Universitatii din Bucuresti (1961), CIFA-4 (1962).

- 1961: calculatorul MECIPT - Masina Electronica de Calcul a Institutului Politehnic Timisoara; Aplicatii (calcule pentru rezistenta) realizate pe MECIPT-1 [Farcas] in perioada 1961-1964: proiectarea cupolei pavilionului expozitional Bucuresti, actual Romexpo (acad. D. Mateescu, programator ing. V. Baltac); proiectarea barajului Vidraru de pe Arges (18 zile in loc de 9 luni manual)

- 1963: DACICC calculator realizat de Institutului de Calcul al Academiei, Filiala Cluj-Napoca  

Ref.: MAESTRI AI INGINERIEI CALCULATOARELOR (Lucian N. Vintan ), Universul ingineresc nr. 16/2007 - http://www.agir.ro

 

TextBook vs. Tablet PC

The "Smart education" Project: 2015

S. Korea to digitise school books  | Coreea de Sud schimbă manualele cu Tablete PC

The South Korean government has said it plans to digitise all textbooks for elementary, middle and high school students by 2015. This plan for "smart education" is aimed at helping students create their own study pattern, and lighten their backpacks. Source: http://www.channelnewsasia.com/

"Ministerul Educaţiei, Ştiinţei şi Tehnologiei din Corea de Sud a anunţat un plan pentru migrarea de la manualele şcolare clasice, pe suport de hârtie, la manuale în format electronic. Ministerul a alocat proiectului suma de aproximativ două miliarde de dolari, iar tranziţia urmează să se finalizeze în 2015, când se estimează că toţi elevii din învăţământul primar vor beneficia de noile manuale, precum şi de dispozitive hardware corespunzătoare, tablet PC-uri sau telefoane smart. În următorii ani autorităţile trebuie să se asigure că toate materialele didactice vor fi digitalizate. Toţi elevii sud coreeni vor primi gratuit tabletele digitale, iar manualele vor fi disponibile pentru descărcare de pe serverele ministerului, prin intermediul reţelelor WiFi locale." Sursa: http://portal.edu.ro/index.php/articles/11512

Tablet PC – calculator portabil al cărui ecran (de regulă cu o diagonală de 12 inchi) îndeplineşte o funcţie dublă: cea de afişare a informaţiei şi interfaţă de manipulare a calculatorului (de obicei prin intermediul unui stylus -unealtă de scris sub forma unei mini-baghete din material plastic sau metal având la vârf o bobiţă din plastic, folosită pentru interacţiunea cu ecranele tactile rezistive, sau folosind degetele - touch). Primul tablet a fost lansat în 2001 de către Microsoft şi folosea Windows XP Tablet PC Edition.

Tablet PC,  iPad, Surface

Tipuri de Tablet PC: a) tip broşură ; b) tip placă; c) tip decapotabil; d) tip hibrid.                     e) UltraBook Intel

  Tablet-slate-form  Booklet form  Medical tablet  convertible laptop tablet pc  hybrid tablet pc  Intel-Ultrabook

Sursa: http://www.it4fans.ro/ 

Multi -Touch Technology & Transdisciplinarity

1. Multi-Touch Technology 2. Transdisciplinarity 3. Romanian Project

1. Multi-Touch Technology Multi-touch technologies have a long history (Ref: Bill Buxton). What is Multi-touch? Ref.: http://solutions.3m.com (Touch Terminology) Example. 2011: Surface 2.0 (Microsoft & Samsung) - www.microsoft.com/surface/ Ideas main. About Microsoft Surface:

  • 2001: Microsoft researchers Steve Bathiche and Andy Wilson developed idea of interactive table that could understand the manipulation of physical pieces.
  • 2007: Final structure finalised,interactive tabletop device was built that seamlessly brings both the physical and virtual worlds into one.
  • Direct interaction: Users can actually “grab” digital information with their hands and interact with content by touch and gesture, without the use of a mouse or keyboard.
  • Multi-touch contact: Surface computing recognizes many points of contact simultaneously, not just from one finger, as with a typical touch screen, but up to dozens and dozens of items at once.

Surface 2.0 Microsoft BETT Londra 2009 

2. Transdisciplinarity "A NEW VISION OF THE WORLD - TRANSDISCIPLINARITY" by Basarab Nicolescu (Basarab Nicolescu is a major advocate of the transdisciplinary reconciliation between science and the humanities. He has published many articles on the role of science in contemporary culture in journals in France, Romania, Italy, United Kingdom, Brazil, Argentina, Japan and in the USA) Who is Basarab Nicolescu ? Ref.: The International Center for Transdisciplinary Research (CIRET) - http://basarab.nicolescu.perso.sfr.fr/ciret/ro/visionro.htm  

3. Romanian Project Multi - Touch project: "Educational process optimized in vision of knowledge society skills" Project 2009-2012. Integrated curriculum, inter-and transdisciplinary "Learning in the Knowledge Society" Ref.: http://transdisciplinar.pmu.ro "Societatea cunoaşterii presupune nu numai o extindere şi aprofundare a cunoaşterii umane, dar mai ales managementul cunoaşterii şi o diseminare fără precedent a cunoaşterii, către toţi cetăţenii, prin mijloace noi." Mihai Drăgănescu (1929-2010)

(in romanian) Strategia de postaderare UE 2007-2013. Proiect Multi - Touch „Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii” (Curriculumului integrat, inter- şi transdisciplinar "Învăţare în societatea cunoaşterii"), cofinanţat din Fondul Social European (FSE) si implementat de Unitatea de management al proiectelor cu finanţare externă, din cadrul MECTS, în parteneriat cu SIVECO România şi Universitatea Naţională de Apărare "CAROL I" (Departamentul ADL).  

Recunoaştere internaţională:   the Project World Championship: IPMA International Project Excellence Award 2013. Update: 2 oct.2013, Gold Award:
http://ipma.ch/award-news/ipma-announces-the-pe-award-finalists-2013/): the 27th IPMA World Congress 2013 - http://www.ipma2013.hr/

Activitati principale: DEZVOLTAREA DE CURRICULUM TRANSDISCIPLINAR; DEZVOLTAREA DE MATERIALE DIDACTICE AFERENTE CURRICULUMULUI TRANSDISCIPLINAR; IMPLEMENTAREA DE CURRICULUM SI MATERIALE DIDACTICE TRANSDISCIPLINARE-FORMARE; DEZVOLTAREA DE PROIECTE TRANSDISCIPLINARE PE BAZA TEHNOLOGIEI MULTI-TOUCH

Concluzii Utilizarea tehnologiei multi-touch implementează:  învăţarea activă prin explorareînvăţarea prin acţiune; învăţarea colaborativă; învăţarea bazată pe proiect; • învăţarea în context.

Ref.: http://transdisciplinar.pmu.ro/resurse  |  Read more: http://mvlada.blogspot.com/

 

BETT Londra 2009    BETT Londra 2009

Radu Jugureanu, PROJECT BASED LEARNING ON MULTI -TOUCH SYSTEMS, In the 6th International Scientific Conference eLearning and Software for Education Conference, Advanced Distributed Learning Department - UNAP, 2010 (Fisier de tip .pdf ! Multi-Touch)

 

Pagină actualizată la 25 Noiembrie 2015.