Învăţare, Limbaje şi Cunoaştere

LIMBAJE, SISTEME, ÎNVĂȚARE: piloni ai CUNOAȘTERII. REF.: http://c3.cniv.ro/ | http://www.agora.ro/

Stadiul dezvoltării științelor pentu cunoaștere arată faptul că ȘTIINȚELE sunt filozofii ale cunoașterii, acestea și-au construit edificiul teoriilor prin modele și reprezentări virtuale ce se bazează pe un LIMBAJ specific fiecărui domeniu al cunoașterii. La începutul societății omenești LIMBAJELE NATURALE s-au dezvoltat pentru COMUNICARE, nevoile de supraviețuire fiind cele care au impus dezvoltarea și îmbunătățirea comunicării între oameni, astfel un limbaj s-a supus procesului de adaptare și înoire, asemănător unui organism viu. Complexitatea şi multitudinea de limbaje arată de fapt, că aceste eforturi, experimente şi cercetări sunt realizate în scopul procesării informaţiilor şi cunoştinţelor. Astfel, se realizează dezvoltarea societății omenești. Prin studiul,  explorarea și dezvoltarea de limbaje artificiale s-a ajuns la apariția calculatorului și la afirmarea celei mai noi științe: INFORMTICA.

 

M. Vlada, Articole, Elearning.Romania: Fenomenul e-Learning, Laboratoare virtuale şi Multi-Touch, Etape şi invenţii în dezvoltarea tehnologiei – scurt istoric, Sisteme şi arhitecturi – progrese ale ştiinţei şi tehnologiei, Idei inovatoare şi pionierii Internetului, Către un învăţământ superior modern: Profesor vs. Student, Şcoala românească – încotro?, Manuale digitale şi resurse universitare digitale – întrebări şi definiţii, Etape şi invenţii în dezvoltarea tehnologiei – scurt istoric, ... - http://www.elearning.ro/author/marin_vlada articole- vlada

Motto: "Este mult mai greu să-i înveţi pe studenţi cum să înveţe decât să le predai." Henry Hallett Dale (1875-1968), Premiul Nobel in Psihologie si Medicina (1936)

Virtual Learning-1Virtual Learning-2

"Teaching is more than imparting knowledge, it is inspiring change. Learning is more than absorbing facts, it is acquiring understanding." William Arthur Ward

By learning you will teach, by teaching you will learn." Latin Proverb

"Learning never exhausts the mind."  Leonardo da Vinci

Known Universe: Cosmic Zoom

2012 Scale of Universe

Cadrele didactice şi cercetătorii din Universitate au următoarele responsabilităţi: ...

b) să-si îmbunătăţească activitatea didactică, având mereu în vedere evaluarea rezultatelor învăţării, autonomia studentului, capacitatea lui de gândire critică, de rezolvare a problemelor, de lucru în echipă, de integrare într-o organizaţie după absolvire; (Art. 40. Carta Universitară UB, sept. 2011)

Personalul didactic si de cercetare din Universitate se bucură de următoarele drepturi: ...
n) dreptul de a fi informat cu privire la deciziile curente ale Senatului, Consiliului Facultăţii şi Consiliului Departamentului; (Art. 39. Carta Universitară UB, sept. 2011)

DEFINITIE. Un curs universitar digital reprezinta un produs software ...

 

The power of  Learning - Ref.: http://mvlada.blogspot.com/ | Visitor Map

Locations of visitors to this page

Marin Vlada | Create Your Badge

2014 - 150 de ani (1864: se înfiinţează Universitatea din Bucureşti)

2013 - 150 de ani (1863: sunt înfiinţate Facultatea de Ştiinţe şi Facultatea de Litere), Ref.: http://mvlada.blogspot.ro

Universitatea din Bucuresti la 140 de ani (Aniversarea din anul 2004)

Complexitatea procesului de învăţare

Ce fac elevii şi studentii? Ce fac profesorii şi părinţii? Ce fac specialiştii? Ce fac guvernele ţărilor? read more: www.unibuc.ro/prof/vlada_m/  (The Power of Learning)

 

CONCURSUL DE SOFT EDUCATIONAL “CyberEducation”

diploma

  • 2002, Rectorat, Universitatea din Bucuresti

Limbaje şi Cunoaştere vs. Învăţare

Despe învăţare şi cunoaştere.

Learning is evolution of knowledge over time” Roger E. Bohn.

"Imagination is everything. Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand." Albert Eistein.

Despre ştiinţe.

Ştiinţele sunt modele şi reprezentări virtuale ale cunoaşterii.

Rolul limbajelor.

Mediile din natură sunt guvernate de Limbaje. Informatica şi Calculatorul utilizează Limbaje artificiale. Astfel se dovedeşte că limbajele există nu numai pentru comunicare, ci mai ales pentru Cunoaştere şi Procesare.

Pseudo-Ecuaţii.

ALGORITM = LOGICA + CONTROL ( R. Kowalski 1979 )

PROGRAM = ALGORITM + STRUCTURI DE DATE ( N. Wirth 1976 )

SISTEM EXPERT = CUNOAŞTERE + METAINTERPRETARE (Sterling 1984 )

MODELARE = CUNOAŞTERE + REPREZENTARE

LIMBAJE = PROCESARE + INTERPRETARE

 

Matematică vs. Informatică

Despre Matematică.

Dacă Matematica nu ar fi fost “nimic nu ar fi fost”: nici roata şi nici calculatorul, nici tiparul şi nici telefonul, nici Informatica şi nici Cibernetica. Dar, faţă de toate aceste entităţi materiale inventate de om, Matematica îl ajută pe om să gândească toată viaţa, să creeze şi să-şi imagineze, să iubească natura şi pe semenii săi, să fie emotiv şi curajos, să fie consecvent şi ordonat, să viseze şi să fie fericit.

Cuvântul "matematică" vine din grecescul μάθημα (máthema) care înseamnă "ştiinţă, cunoaştere sau învăţare"; μαθηματικός (mathematikós) înseamnă "cel care îndrăgeşte învăţarea".

Despre Informatică.

Informatica a devenit o stiinta deoarece utilizeaza metode, tehnici si instrumente proprii pentru investigarea obiectelor si proceselor pe care le defineste si cu care opereaza. Tezaurul stiintific al Informaticii este rezultatul unor simbioze de cunostinte si cercetari provenite si de la alte stiinte (matematica, cibernetica, microelectronica, fizica, chimia etc.) si care prin metode si tehnici proprii, si utilizand dispozitive speciale (sisteme de calcul-calculatoare) prelucreaza informatii si cunostinte pe care trebuie sa le interpreteze, sa le transforme si sa le comunice.

Informatica - Computer Science (America); Europa: Informatique (Fr), Informatics (Eng), Informatik (Danish, German, Swedish), Informatica (Naderland, Italian); Informatics: (computing) a branch of information science, and of computer science, that focuses on the study of information

Rolul profesorului de matematică / informati

 

Dezvoltarea informaticii în România

Grigore C. Moisil: Primul român care a primit (post-mortem) Computer Pioneer Award of IEEE Computer Society (IEEE – 1996; www.ieee.org)

Profesorul Gr. C. Moisil a avut contribuţii remarcabile la dezvoltarea informaticii în România şi la formarea primelor generaţii de informaticieni; deschizător de drumuri cu contribuţii inovatoare în matematică, informatică, automatică şi cibernetică;

Ref.: http://www.cniv.ro/2006/centenar-moisil/

- "10 ianuarie 1906, sa nu-l uitam pe Gr. C. Moisil", http://mvlada.blogspot.com/

Grigore C. Moisil- poza color: CNIV 2006

"În aceasta perioada trebuie sa menţionăm unele contribuţii importante în universităţi, pe domeniul informaticii. De exemplu, la Universitatea din Bucureşti în anul 1962, academicianul Gr. C. Moisil, unul dintre cei mai importanţi propovaduitori al informaticii, creatorul scolii de teoria algebrică a mecanismelor automate, înfiinţează în acest an primul Centru de Calcul din ţară, care are în dotare un calculator IBM-360." Gr. Moldovan

- M. Vlada, "Începuturile informaticii româneşti",  http://mvlada.blogspot.com/

- Gr. Moldovan, "Centrul de Calcul al Universităţii Babeş-Bolyai si scoala de informatica din Cluj-Napoca", http://cs.ubbcluj.ro/~moldovan/ (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 25 Februarie 2016.