prof. dr. Rodica Zafiu

 

LUCRĂRI PUBLICATE

Cărţi

- Poezia simbolistă românească, antologie, introducere, dosare critice, comentarii, note şi bibliografie, Bucureşti, Editura Humanitas, 1996, 335 p.

- Naraţiune şi poezie, Bucureşti, Editura All, 2000, 353 p. ISBN 973-571-302-0

- Diversitate stilistică în româna actuală, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2001, 327 p., ISBN 973-575-579-3

- Limbaj şi politică, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2007, 284 p., ISBN 978-973-737-307-6

- 101 cuvinte argotice, Bucureşti, Humanitas, 2010, 380 p., ISBN 978-973-50-2811-4

Editare / coordonare:

Camelia Stan, Rodica Zafiu, Alexandru Nicolae (eds), Studii lingvistice. Omagiu profesoarei Gabriela Pană Dindelegan, la aniversare, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2007, 492 p.

Rodica Zafiu, Blanca Croitor, Ana-Maria Mihail (eds), Studii  de gramatică. Omagiu Doamnei Profesoare Valeria Guţu Romalo, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2009, 305 p.

Rodica Zafiu, Gabriela Stoica, Mihaela N. Constantinescu(eds.), Limba română: teme actuale. Actele celui de-al 8-lea Colocviu al Catedrei de limba română, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2009, 794 p. - CUPRINS

Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Florentina Sâmihăian (eds.), Limba română. Controverse, delimitări, noi ipoteze. Actele celui de al 9-lea Colocviu al Catedrei de limba română, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2010, vol. I-III, 385 + 356 + 108 p.

Nedelcu, Isabela, Alexandru Nicolae, Alice Toma, Rodica Zafiu (editori), Studii de lingvistică. Omagiu doamnei profesoare Angela Bidu-Vrănceanu, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2011, 383 p.Limba română. Ipostaze ale variaţiei lingvistice, vol. I-II, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2011, 460 p. + 316 p. (în colaborare cu Camelia Uşurelu şi Helga Bogdan Oprea).

Chelaru-Murăruş, Oana, Maria Cvasnîi Cătănescu, Claudia Ene, Camelia Uşurelu, Rodica Zafiu (editori), Text şi discurs. Omagiu Mihaelei Mancaş, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2011, 582 p. ISBN: 978-606-16-0049-6.

Zafiu, Rodica, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Ariadna Ştefănescu (editori), Limba română. Direcții actuale în cercetarea lingvistică, I, II, București, Editura Universității din București, 2012.

Zafiu, Rodica, Ariadna Ştefănescu, Carmen Mîrzea Vasile, Raluca Brăescu (editori), Limba română: variaţie sincronică, variaţie diacronică, vol. I-II, București, Editura Universității din București, 2013.

Colaborare la:

Pană Dindelegan, Gabriela, The Grammar of Romanian (ed.), Oxford, Oxford University Press, 2013. Capitole: “Mood, Tense, and Aspect”, p. 24-64; “Comparative constructions”, 503-510; “Information Structure”, 568-575; “Modality and Evidentiality”, 575-584, “Anaphora”, 584-590.

Carmen Dobrovie-Sorin, Ion Giurgea (ed.), A Reference Grammar of Romanian: Volume 1: The noun phrase, Amsterdam, John Benjamins Publishing; în cap. 5 (Pronouns): 5.2 Politeness pronouns; The pronominal intensifier “însuşi” (p. 282–294); în cap. 9 (Adnominal non-finite constituents and complement clauses): 3.5. Gerund adnominal modifiers (autori: Elena Soare, Rodica Zafiu, p. 590–595) 

 

Articole în România literară: arhiva

Articole în Dilema veche: arhiva

Articole

2002

„«Evidenţialitatea» în limba română actuală", în Gabriela Pană Dindelegan (coord.), Aspecte ale dinamicii limbii române actuale, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2002, p. 127-144.

2003

«Tu» generic în limba română actuală”, în Gabriela Pană Dindelegan (coord.), Aspecte ale dinamicii limbii române actuale (II), Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2003, p. 233-256.

„Valori argumentative în conversaţia spontană”, în L. Dascălu Jinga, L. Pop (coord.), Dialogul în româna vorbită, Bucureşti, Oscar Print, 2003, 149-165.  

„Păsăreasca: atestări şi interpretări ale limbajelor ludice şi secrete”, în Limba română, nr. 5-6, 2003, p. 581-589.

2004

„Observaţii asupra anaforei în limba română actuală”, în Gabriela Pană Dindelegan (coord.), Tradiţie şi inovaţie în studiul limbii române, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2004, 239-252.

“Identità regionali romene e immagini del comportamento linguistico. Fra l'Europa centrale e i Balcani”, în Alberto Basciani, Angela Tarantino, L'Europa d'oltremare. Contributi italiani al IX Congresso Internazionale dell'AIESEE (Tirana, 30 agosto - 3 settembre 2004), Romània Orientale, vol. XVII (2004), pp. 163-179.

2006

„Observaţii asupra originii şi a evoluţiei adverbului modal «poate»”, în Marius Sala (coord.), Studii de gramatică şi de formare a cuvintelor, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, p. 478-490.

2007

„Criterii estetice în normarea limbii române”, în C. Stan, R. Zafiu, Al. Nicolae (coord.), Studii lingvistice. Omagiu profesoarei Gabriela Pană Dindelegan,la aniversare, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2007, p. 467-473.

„Evaluarea umorului verbal”, în G. Pană Dindelegan (coord.), Limba română – stadiul actual al cercetării, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2007, p. 497-505.

2009

„Effets changeants de relief dans le texte poétique”, în L’information grammaticale, 121, mars 2009, p. 28-33

„Avant-propos”, Revue roumaine de linguistique, LIV, 1, 2009 (Grammaticalization and Pragmaticalization), p. 3-6.

„Les variétés diastratiques et diaphasiques des langues romanes du point de vue historique: roumain”, in  G. Ernst et alii (eds.), Romanische Sprachgeschichte / Histoire linguistique de la Romania, Berlin/New York, Walter de Gruyter, 2009, p. 2319-2334.

“Evoluţia adverbelor de timp atunci, acum, apoi către statutul de mărci discursive”, în Rodica Zafiu, Gabriela Stoica, Mihaela N. Constantinescu (eds.), Limba română. Teme actuale. Actele celui de-al 8-lea Colocviu al Catedrei de limba română, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2009, p. 779-793.

“Dincolo de monotonie: coduri de lectură ale limbii de lemn”, în Ilie Rad (coord.), Limba de lemn în presă, Bucureşti, Tritonic, 2009, p. 151-163. Fisier de tip .doc ! preprint

“Utilizări actuale ale lui alde”, în G. Pană Dindelegan (coord.), Dinamica limbii române actuale – Aspecte gramaticale şi discursive, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009, p. 163-180. Fisier de tip .doc ! preprint

“Tendinţe morfosintactice ale limbii actuale manifestate în mass-media audiovizuală” (în colaborare), în G. Pană Dindelegan (coord.), Dinamica limbii române actuale – Aspecte gramaticale şi discursive, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009, p. 493-512.Fisier de tip .rtf ! preprint

“Interpretări gramaticale ale prezumtivului”, în R. Zafiu, B. Croitor, A.-M. Mihail (eds.), Studii de gramatică. Omagiu Doamnei Profesoare Valeria Guţu Romalo, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2009, p. 289-305. Fisier de tip .doc ! preprint

"Postmodernisme et language", în Euresis. Cahiers roumains d'études littéraires, 1-4, 2009, 136-144 [republicat din Euresis, 1995, 1-2, 231-238].

“Ideologie şi mit în lingvistica românească”, în Communication interculturelle et littérature, 2 (6), 2009 (Paradigma discursului ideologic), p. 313-324. Fisier de tip .doc ! preprint

2010

“L’évolution des connecteurs adversatifs du roumain en perspective romane”, în Maria Iliescu, Heidi Siller-Runggaldier, Paul Danler (eds.), Actes du XXVe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes (Innsbruck, 3–8 septembre 2007), VI, Berlin, Walter De Gruyter, 2010, p. 603-612.Fisier de tip .doc ! preprint

“Costruzione testuale del perturbante: l’instabilità del punto di vista narrativo nel romanzo fantastico Il serpente di Mircea Eliade”, in Gisèle Vanhese (ed.), Poetica dell’immaginario, Rende, Centro Editoriale e Libraio, 2010, 215-235 [ISBN 978-88-7458-106-1]

„Ethos, pathos şi logos în textul predicii”, în Al. Gafton, Sorin Guia şi Ioan Milică (ed.), Text şi discurs religios, II, Iaşi, Editura Universităţii “Al. I. Cuza”, 2010, p. 27-38.

„Evaluarea diminutivelor”, în Gheorghe Chivu, Oana Uţă Bărbulescu (ed.), Studii de limba română. Omagiu profesorului Grigore Brâncuş, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2010, p. 291-297.Fisier de tip .doc ! preprint

“Present-day tendencies in the Romanian language”, în Proceedings of the International Symposium “Research and Education in an Innovation Era", Arad, Editura Universităţii “Aurel Vlaicu”, 2010, p. 13-26.

2011

„Diminutivele în româna actuală: lexicalizare şi utilizare pragmatică”, în Isabela Nedelcu, Al. Nicolae, Alice Toma, Rodica Zafiu (ed.), Studii de lingvistică. Omagiu doamnei profesoare Angela Bidu-Vrănceanu, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2011, p. 373-382.Fisier de tip .doc ! preprint

2012

„Conectorii disjunctivi din perspectivă semantico-pragmatică: ipoteze asupra proceselor de gramaticalizare”,  Limba română, LXI, 3, 2012, p. 417-428. Fisier de tip .pdf ! Zafiu-Disjunctivi 2012 

“Argumentarea prin analogie: criterii de evaluare şi strategii de respingere”, în M. Constantinescu, G. Stoica, O. Uţă Bărbulescu (ed.), Modernitate şi interdisciplinaritate în cercetarea lingvistică. Omagiu doamnei profesor Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2012, p.  604–610. Fisier de tip .pdf ! Zafiu 2012-Analogie 

 
Pagină actualizată la 01 Noiembrie 2017.