Analiza discursului politic

FACULTATEA DE LITERE - Secţia: Studii europene

Anul universitar 2015-2016 - Semestrul I

Curs opţional - anul II

Obiective. Cursul îşi propune să dezvolte abilitatea studenţilor de a interpreta şi de a analiza discursul politic (românesc şi internaţional), din punctul de vedere al strategiilor sale comunicative, al raportului cu contextul politic şi cu modelele culturale şi conceptuale ale unei comunităţi discursive.

Conţinut - teme Sunt urmărite trăsăturile caracteristice ale discursului politic în genere - miză persuasivă, conţinut ideologic, strategii eufemistice, tendinţă spre clişeizare etc. - şi diversitatea realizărilor sale concrete (tipuri de discursuri, în funcţie de situaţie, scop, structură; performanţe şi stiluri individuale). Sunt discutate unele diferenţe interculturale în structurarea discursului politic. Sunt tratate următoarele teme: A) Strategii retorice şi modele argumentative. B) Specificul şi tipologia discursului politic. C) Discursul politic totalitar. Cazul „limbii de lemn”. D) Metode de analiză a discursului politic. E) Persuasiune şi manipulare. F) Limbaj şi ideologie.

           Seminarul prevede analize de text (şi context), pe diferite tipuri de discursuri politice româneşti şi străine, actuale sau istorice (parlamentar, prezidenţial, guvernamental, diplomatic, electoral, din activitatea internă a partidelor etc.). Se stabilesc comparaţii între discursuri similare din diferite ţări şi culturi europene.

Repartizarea orelor: Fiecare întâlnire presupune o oră de curs și una de seminar.

Evaluare. Participarea la examen este condiţionată de frecventarea cursului şi a seminarului (minimum 60% din întâlniri). La stabilirea notei finale se ţine cont şi de participarea activă la seminar. Examenul constă în elaborarea unui referat (5-7) de analiză de text politic (v. Indicaţii pentru redactarea lucrării) şi în susţinerea orală a referatului (discuţie pe baza acestuia).

Nota finală: 1 punct din activitatea de seminar + 6 puncte din lucrarea scrisă (cerinţe: originalitate, caracter sistematic, folosire corectă a bibliografiei, abilităţi analitice şi de interpretare) + 2 puncte din susţinere (şi 1 punct din oficiu). Plagiatul (indiferent de dimeniunile secvenţei copiate) are drept consecinţă notarea cu 1.

Prezentarea cursului Fisier de tip .doc ! Prezentare_optional_RZ-2014-15 

Bibliografie  Fisier de tip .doc ! Bibliografie_optional_RZ-2014-2015 

Indicaţii pentru redactarea lucrării Fisier de tip .doc ! Indicatii_pentru_lucrare_2014-2015    Sugestii de teme 2014-15 Fisier de tip .doc ! Sugestii_de_lucrari_2014-2015  

IMPORTANT:

Desfăşurarea cursului 

Studenţii care nu au numărul minim de prezenţe se pot prezenta la examen doar dacă pregătesc pentru susţinere, suplimentar, o prezentare scrisă şi orală a unei cărţi publicate într-o limbă străină sau două prezentări de cărți scrise în română, din bibliografia cursului.

 

1. (7.10.2015) Prezentarea cursului, a tematicii şi a bibliografiei


2. (14.10.2015) Curs (1): Limbajul politic – caracterizare generală. Tipologia discursului politic. Fisier de tip .ppt ! Curs 1-2015-ADP  Seminar (1): Discursul instituţional solemn; contextul istoric.

Text:  Barack Obama, Discurs inaugural, 21.01.2009. Fisier de tip .doc ! Discurs; Klaus Iohannis, discurs din 21 decembrie 2014 Fisier de tip .doc ! Discurs Iohannis 

Bibliografie: Zafiu, R., 2007: Limbaj şi politică, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, p. 14-23 Fisier de tip .doc ! Zafiu_2007Sălăvastru, Constantin, 1999: Discursul puterii, Iaşi, Institutul European, p. 31-65.


3. (21.10.2015) Curs (2): Metode de analiză a discursului politic: analiza de conţinut, analiza critică a discursului etc. Fisier de tip .ppt ! Curs_2-2015-Metode 

Seminar (2) Eşantioane istorice: discurs politic democratic (sfarsitul secolului al XIX-lea) 

Text: Titu Maiorescu, Discursuri parlamentare, I, Bucureşti, Albatros, 120-124; (ed. originală: 1897, p. 205-213).  Fisier de tip .pdf ! Discursuri parlamentare-1 

Bibliografie: Ruth Wodak (2006) ‘Critical Linguistics and Critical Discourse Analysis’, in J.-O. Östman and J. Verschueren (eds)Handbook of Pragmatics, pp. 1–24. Amsterdam: John Benjamins. http://www.ling.lancs.ac.uk/staff/wodak/papers/06hbprag.pdf Fisier de tip .pdf ! Wodak 2006 

Norman Fairclough, 2013, What is CDA? Language and Power Twenty-Five Years On" https://www.academia.edu/8429277/What_is_CDA_Language_and_Power_twenty-five_years_on Fisier de tip .doc ! What_is_CDA 

4. (28.10.2015Curs (3) Retorică şi argumentare. Persuasiune şi manipulare   Fisier de tip .ppt ! curs 4 2014-Retorica  

Seminar (3) Discurs de campanie electorală: sloganul. Texte: Fisier de tip .doc ! sloganuri 2015 

Bibliografie: Ionescu-Ruxăndoiu, Liliana, „Sugestii privind interpretarea pragma-retorică a discursului electoral”, în C. Stan, R. Zafiu, Al. Nicolae (coord.), Studii lingvistice. Omagiu profesoarei Gabriela Pană Dindelegan,la aniversare, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2007, p. 313-317 Fisier de tip .doc ! Ionescu Ruxandoiu 2007

Bibliografie suplimentară

Lu, Xing, 1999, "An Ideological/Cultural Analysis of Political Slogans in Communist China", Discourse & Society, Vol. 10, No. 4, 487-508. Fisier de tip .pdf ! Lu 1999 

Young, Sally, 2006, “Australian electoral slogans, 1949-2004: where political marketing meets political rhetoric”,  Australian Journal of Communication.  33:1-19 Fisier de tip .pdf ! Young 2006 

5. (4.11.2015) Curs (4) Ethosul politicianului. Identităţi multiple Fisier de tip .ppt ! Prezentare1 

Seminar (4) Discurs de campanie electorală: mesajele şi dezbaterea Texte: discursurile de după primul tur de scrutin Sarkozy-Royal 2007Fisier de tip .doc ! Sarkozy-Royal 2007Fisier de tip .doc !Sarkozy-Royal 2007-trad   Dezbaterea televizată dintre Sarkozy și Hollande dinainte de al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din Franţa. Fisier de tip .doc !Hollande-Sarkozy fragm-fr Fisier de tip .doc ! Hollande-Sarkozy fragm-ro 

Bibliografie

Roitman, Malin, 2014, “Presidential candidates’ ethos of credibility: The case of the presidential pronoun I in the 2012 Hollande–Sarkozy debate”, Discourse & Society, 25 (6), 741 - 765  Fisier de tip .pdf ! Roitman 2014 

Gheorghiţă, Andrei, 2006, “Discurs politic şi construcţia imaginii candidaţilor în alegerile prezidenţiale din 2000”,  Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Seria Politica, 1, 115-131 Fisier de tip .pdf ! Gheorghita 2006 

6. (11.11.2015) Curs (5) Strategii de adaptare la destinatar în discursul politic Fisier de tip .ppt ! Curs 6  

Seminar (5): Discurs diplomatic (relaţii internaţionale).

Texte: mesaje diplomatice: declaraţia ambasadorului SUA Fisier de tip .doc ! text; comunicat de presă al Ambasadei Federației Ruse Fisier de tip .doc ! COMUNICAT; discursul în relaţii internaţionale: Kennedy - "Ich bin ein Berliner", 1963: Fisier de tip .doc ! John Kennedy 1963 ; discurs MAE din 23.11.2010 Fisier de tip .doc ! DISCURS-90 

Bibliografie: Beciu, Camelia, 2002: Comunicare politică, Bucureşti, Comunicare.ro, p. 9-18.Fisier de tip .jpg ! p1 Fisier de tip .jpg ! p2Fisier de tip .jpg ! p3Fisier de tip .jpg ! p4Fisier de tip .jpg ! p5Fisier de tip .jpg !

 

 

7. [18.11.15] Curs (6) Pathosul în discursul politic. Evaluare şi emoţie Fisier de tip .ppt ! curs 7 2014-Pathosul 

Seminar (7) Discursul politic în mass-media: editorialul, articole pseudoinformative

Texte: două articole din Scânteia poporului, dec. 1989 Fisier de tip .jpg ! SP 1989 001 

Bibliografie: Plantin, Christian, 1999b, “La construction rhétorique des émotions, în E. Rigotti (éd.), Rhetoric and argumentation. Proceedings of the 1997 IADA International conference, Lugano, 22 avril 1997, 203-219. Plantin, Christian, 1998Arguing emotions, în van Eemeren F. & al., Proceedings of the Fourth International Conference of the International Society for the Study of Argumentation , 1998. 631-638. Plantin, Christian, 2004, “On the inseparability of emotion and reason in argumentation”, în Weigand, Edda (ed.) 2004, Emotions in Dialogic Interactions, Amsterdam, John Benjamins, p. 265-276.

 

8.  [25.11.2015] Curs (7) Limbaj şi ideologie. Discursul totalitar. Cazul „limbii de lemn”. Extinderea limbajului politic în spaţiul public. Fisier de tip .ppt ! Curs 3 totalitar 

Seminar  Eşantioane istorice: discurs totalitar.  A. Hitler (din 30.01.1940)Fisier de tip .doc ! 1940 en-germ şi B. Mussolini (din 23.02.1941)Fisier de tip .doc ! 1941 en; C.Z. Codreanu 1931 Fisier de tip .doc ! discurs Codreanu 1931 

Bibliografie: Thom, Françoise, 1993, Limba de lemn (trad. rom.), Bucureşti, Humanitas, 1993 (La langue de bois, Paris, Juillard, 1987), reeditare 2005. George Orwell, "Politics and the English Language", 1946


9. (2.12.2015) Curs (8) Agresivitatea în limbajul politic. Dialog cooperativ şi dialog conflictual. Abordări pragmalingvistice. Fisier de tip .ppt ! Curs-sem 7 2014

Seminar (8) Discursul politic în mass-media: talk-show-ul 

Text:  transcrierea unei emisiuni Fisier de tip .doc ! LOZ 2009 

Bibliografie: HOARŢĂ CĂRĂUŞU, Luminiţa, Dezbaterea politică televizată. Studiu de caz, în „Speech and Context”, 2013, 1 (V), p. 93-103. Fisier de tip .pdf ! Carausu 

Ionescu-Ruxăndoiu, Liliana, 2011, „Strategii ale impoliteţii în discursul parlamentar românesc (1866-1938), în Text şi discurs, Omagiu Mihaelei Mancaş, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2011, 283-291. Fisier de tip .pdf ! Ionescu-Ruxandoiu2011

Bibliografie suplimentară

Ilie, Cornelia, 2001, "Semi-institutional discourse: the case of talk-shows", Journal of Pragmatics, 33, 2, p. 209-254. Fisier de tip .pdf ! Ilie 

Radu, Carmen-Ioana, 2010, Aspecte ale comunicării conflictuale în româna actuală, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti.

 

10. (16.12.2015) Curs (9) Logosul politic. Argumentare şi pseudoargumentare Fisier de tip .ppt ! Curs 9 logos 

Seminar (9) Discurs parlamentar (I : PE) Fisier de tip .doc ! Dezbatere_PE_21_apr_2010 

Text: Strasbourg: Interdicţie privind utilizarea tehnologiilor de minerit folosind cianură (dezbatere) - 21 aprilie 2010 

Bibliografie: Ilie, Cornelia, 2006: „Parliamentary Discourses”, in Keith Brown (ed.) Encyclopedia of Language and Linguistics 2nd edition, vol. 9, Oxford, Elsevier, p. 188-197. Fisier de tip .doc ! Ilie 2006 

11. (6.01.2016) Curs/Seminar (11) Verbal şi non-verbal în comunicarea politică. Imagini oficiale, clipuri, afișe și sloganuri electorale. Fisier de tip .ppt ! Curs 11 nonverbal 

Bibliografie: Chelcea, Septimiu, Loredana Ivan, Adina Chelcea, 2008, Comunicarea nonverbală: gesturile şi postura, ed. a II-a, Bucureşti, Comunicare.ro, p. 143-173.

Alan Cienki, Cornelia Müller, “Metaphor, gesture, and thought”, in Raymond W. Gibbs, Jr., (ed.), The Cambridge Handbook of Metaphor and Thought, Cambridge University Press, 2009, pp. 483-501 [preprint] Fisier de tip .pdf ! Cienki_MullerMetaphor_Gesture

Bonnafous Simone, Tournier Maurice, “Discours et gestes télévisés : quelles méthodes ?”, Mots, décembre 2001, N°67. pp. 110-128. Fisier de tip .pdf ! article_mots_2001

12 (13.01.2016) Curs (11) Argumentarea prin exemplu şi prin analogie în discursul politic Fisier de tip .ppt ! Curs 10 analog 

Seminar (10): Discurs parlamentar (II parlamentul românesc) Fisier de tip .doc ! Alocutiuni - 26 de ani de la RD 1989 ; Fisier de tip .doc ! Text-exercitiu analogie 

Bibliografie: Zafiu, Rodica, “Argumentarea prin analogie: criterii de evaluare şi strategii de respingere”, în M. Constantinescu, G. Stoica, O. Uţă Bărbulescu (ed.), Modernitate şi interdisciplinaritate în cercetarea lingvistică. Omagiu doamnei profesor Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2012, p.  604–610.

Kienpointer, Manfred, 2012, “When Figurative Analogies Fail: Fallacious Uses of Arguments from Analogy”, in van Eemeren, Frans H., Garssen, Bart (Eds.), Topical Themes in Argumentation Theory, 111-126. Fisier de tip .pdf ! art 

 

Pagină actualizată la 11 Ianuarie 2016.