Analiza discursului public 2016-2017

FACULTATEA DE LITERE - Secţia: Studii europene

Anul universitar 2017-2018 - Semestrul I

Curs opţional - anul II

 

Obiective. Cursul îşi propune să dezvolte abilitatea studenţilor de a interpreta şi de a analiza discursul public (românesc şi internaţional) din punctul de vedere al strategiilor sale comunicative, al raportului cu contextul social şi politic şi cu modelele culturale şi conceptuale ale unei comunităţi discursive.

Conţinut – teme. Sunt analizate mai multe genuri discursive (din domeniul politic, publicistic, publicitar, al dezbaterilor civice etc.), urmărindu-se specificul comunicării şi relaţia cu contextul, conţinutul ideologic şi valorile transmise, construcţia identităţilor discursive, adaptarea la destinatar, strategiile persuasive. Se vor exersa metode de analiză calitativă a discursului, cu instrumente pragmalingvistice şi sociolingvistice.

Repartizarea orelor: Fiecare întâlnire presupune o oră de prezentare teoretică şi una de analiză de text.

Evaluare. Participarea la examen este condiţionată de frecventarea cursului şi a seminarului (minimum 60% din întâlniri). La stabilirea notei finale se ţine cont şi de participarea activă la seminar. Examenul constă în elaborarea unui referat (5-7 p.) de analiză de discurs din perioada martie 2016-ianuarie 2017 (v. Indicaţii pentru redactarea lucrării) şi în susţinerea orală a referatului (discuţie pe baza acestuia).

Nota finală: 7 puncte din lucrarea scrisă (cerinţe: originalitate, caracter sistematic, folosire corectă a bibliografiei, abilităţi analitice şi de interpretare) + 2 puncte din susţinere (şi 1 punct din oficiu). Plagiatul (indiferent de dimeniunile secvenţei copiate) are drept consecinţă notarea cu 1.

Fisier de tip .doc ! Analiza discursului public  

Fisier de tip .doc ! Bibliografie_optional_RZ-2017-2018

 

1. [11.10.2017]  Introducere. Prezentarea cursului și a bibliografiei.

Texte: (a) Comunicat al DGPMB Fisier de tip .doc ! Comunicat 22 Octombrie 2015 ; (b) frgment de interviu TV Fisier de tip .doc ! fragment Ciolos

2. [18.10.2017] Analiza discursului, metode şi discipline conexe. Analiza critică a discursului. Fisier de tip .ppt ! Curs 2 AD-CAD

Texte: Comentarii ale cititorilor. Reacţii faţă de anunţarea premiului Nobel pentru literatură 2016 - pe site-urile Hotnews, The Independent, Le Monde, Corriere della sera. Fisier de tip .doc ! Nobel 2016-19 reactii rom Fisier de tip .doc ! Nobel 2016-19 reactii en Fisier de tip .doc ! Nobel 2016 -10 reactii fr  Fisier de tip .doc ! Nobel 2016-10 reactii it 

Bibliografie

Ruth Wodak (2006): ‘Critical Linguistics and Critical Discourse Analysis’, in J.-O. Östman and J. Verschueren (eds), Handbook of Pragmatics, pp. 1–24. Amsterdam: John Benjamins. http://www.ling.lancs.ac.uk/staff/wodak/papers/06hbprag.pdf  Wodak 2006 

Norman Fairclough (2013): „What is CDA? Language and Power Twenty-Five Years On" https://www.academia.edu/8429277/What_is_CDA_Language_and_Power_twenty-five_years_on  What_is_CDA 

3. (25.10.2017) – Discursul public. Discursul politic: caracteristici, tipologie

Texte: Discurs politic solemn:

 (a) analiză aprofundată: discursul inaugural al lui Donald Trump Fisier de tip .doc ! Discursul de inaugurare Donald Trump ; video https://www.youtube.com/watch?v=sRBsJNdK1t0

- Carol I, Declaraţia solemnă din 10 mai 1866; Proclamaţie (1866); Către Adunarea Constituantă (1866), în Cuvântările Regelui Carol I, ed. C.C. Giurescu, Bucureşti, 1939, vol. I, p. 6-7, 15-17. Fisier de tip .pdf ! Carol I vol1

(b) lectură: Discurs politic solemn: discursul inaugural. Barack Obama, discurs  din 21.01.2009.  Discurs; Klaus Iohannis, discurs din 21 decembrie 2014  Discurs Iohannis

Bibliografie:

Zafiu, Rodica (2007): Limbaj şi politică, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, p. 14-23Zafiu_2007

Sălăvăstru, Constantin (1999): Discursul puterii, Iaşi, Institutul European, p. 31-65.

Bibliografie suplimentară: 

Lim, T. Elvin (2002), “Five Trends in Presidential Rhetoric: An Analysis of Rhetoric from George Washington to Bill Clinton”, Presidential Studies Quarterly 32, nr. 2, p. 328-348. Fisier de tip .pdf ! Lim-5Trends

4. (1.11.2017) – Discursul politic  (continuare).  

Material video:

http://www.e-democracy.md/elections/presidential/2016/maia-laguta/#bio

http://www.e-democracy.md/elections/presidential/2016/igor-dodon/

Bibliografie

 Beciu, Camelia, 2002: Comunicare politică, Bucureşti, Comunicare.ro, p. 9-18. p1  p2 p3 p4 p5

 

 

 

CURS 2016-2017

Fisier de tip .doc ! Bibliografie_optional_RZ-2016-2017 

Fisier de tip .doc ! Indicatii_pentru_lucrare_2016-2017 

Fisier de tip .doc ! Sugestii de lucrari 2016-2017 

IMPORTANT: lucrările vor fi predate în data de 4 februarie 2017, între orele 10 și 12, la Departamentul de Lingvistică (et. 1).

Susținerea va avea loc în 7 februarie 2017, începând cu ora 9, în sala 311. Studenții vor putea sta în sală de la început, pentru a asista la examinarea colegilor, dar e recomandabil să facă o listă de programare. În absența unei asemenea liste, vor fi examinați în ordine alfabetică.

 

1. [12.10.2016]  Introducere. Prezentarea cursului și a bibliografiei.

            Texte: (a) Comunicat al DGPMB Fisier de tip .doc ! Comunicat 22 Octombrie 2015 ; (b) Emisiune TV Fisier de tip .doc ! Numerologie 

2. (19.10.2016) – Analiza discursului, metode şi discipline conexe. Analiza critică a discursului. Fisier de tip .ppt ! Curs 2 AD-CAD 

Texte: Comentarii ale cititorilor. Reacţii faţă de anunţarea premiului Nobel pentru literatură 2016 - pe site-urile Hotnews, The Independent, Le Monde, Corriere della sera. Fisier de tip .doc ! Nobel 2016-19 reactii rom Fisier de tip .doc ! Nobel 2016-19 reactii en Fisier de tip .doc ! Nobel 2016 -10 reactii fr  Fisier de tip .doc ! Nobel 2016-10 reactii it 

Bibliografie

Ruth Wodak (2006): ‘Critical Linguistics and Critical Discourse Analysis’, in J.-O. Östman and J. Verschueren (eds), Handbook of Pragmatics, pp. 1–24. Amsterdam: John Benjamins. http://www.ling.lancs.ac.uk/staff/wodak/papers/06hbprag.pdf  Wodak 2006 

Norman Fairclough (2013): „What is CDA? Language and Power Twenty-Five Years On" https://www.academia.edu/8429277/What_is_CDA_Language_and_Power_twenty-five_years_on  What_is_CDA 

3. (26.10.2016) – Discursul public. Discursul politic: caracteristici, tipologie

Texte: Discurs politic solemn: discursul inaugural. Barack Obama, discurs  din 21.01.2009.  Discurs; Klaus Iohannis, discurs din 21 decembrie 2014  Discurs Iohannis

Bibliografie:

Zafiu, Rodica (2007): Limbaj şi politică, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, p. 14-23Zafiu_2007

Sălăvăstru, Constantin (1999): Discursul puterii, Iaşi, Institutul European, p. 31-65.

Bibliografie suplimentară: 

Lim, T. Elvin (2002), “Five Trends in Presidential Rhetoric: An Analysis of Rhetoric from George Washington to Bill Clinton”, Presidential Studies Quarterly 32, nr. 2, p. 328-348.

4. (2.11.2016) – Discursul politic  (continuare). Fisier de tip .ppt ! Curs 3-4-2016-ADP 

Material video:

http://www.e-democracy.md/elections/presidential/2016/maia-laguta/#bio

http://www.e-democracy.md/elections/presidential/2016/igor-dodon/

Bibliografie

 Beciu, Camelia, 2002: Comunicare politică, Bucureşti, Comunicare.ro, p. 9-18. p1  p2 p3 p4 p5

5. (9.11.2016). Discursul jurnalistic. Fisier de tip .ppt ! Curs 5 ADP-jurn  

Texte: Fisier de tip .doc ! Materiale jurn 

Bibliografie: Cvasnîi Cătănescu, Maria, 2006, Retorică publicistică. De la paratext la text, Bucureşti, EUB, p. 159-202.

Bibliografie suplimentară: Fowler, R. 1991: Language in the News. Discourse and Ideology in the Press, London and New York, Routledge.

 

6. (16.11.2016)  Discurs publicitar. Limbaj și discurs în internet Fisier de tip .ppt ! Curs 6 ADP-publ-internet 

Texte: Sloganuri politice în campania electorală Fisier de tip .ppt ! Seminar-slogan 

Bibliografie:

Lu, Xing, 1999, "An Ideological/Cultural Analysis of Political Slogans in Communist China", Discourse & Society, Vol. 10, No. 4, 487-508.  Fisier de tip .pdf ! Lu 1999 

Young, Sally, 2006, “Australian electoral slogans, 1949-2004: where political marketing meets political rhetoric”, Australian Journal of Communication. 33:1-19 Fisier de tip .pdf ! Young 2006 

7. (23.11.2016) Retorică şi argumentare în discursul public. Fisier de tip .ppt ! curs 7 2016-Retorica

Text: Fisier de tip .docx ! Text S_Ionita 

Bibliografie: Ionescu-Ruxăndoiu, Liliana, „Sugestii privind interpretarea pragma-retorică a discursului electoral”, în C. Stan, R. Zafiu, Al. Nicolae (coord.), Studii lingvistice. Omagiu profesoarei Gabriela Pană Dindelegan,la aniversare, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2007, p. 313-317 Fisier de tip .doc ! Ionescu Ruxandoiu 2007

8. (7.11.2016) Ethos și pathos Fisier de tip .ppt ! Ethos si Pathos 

Bibliografie:

Roitman, Malin, 2014, “Presidential candidates’ ethos of credibility: The case of the presidential pronoun I in the 2012 Hollande–Sarkozy debate”, Discourse & Society, 25 (6), 741 - 765   Roitman 2014 

Gheorghiţă, Andrei, 2006, “Discurs politic şi construcţia imaginii candidaţilor în alegerile prezidenţiale din 2000”,  Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Seria Politica, 1, 115-131  Gheorghita 2006 

Plantin, Christian, 2004, “On the inseparability of emotion and reason in argumentation”, în Weigand, Edda (ed.) 2004, Emotions in Dialogic Interactions, Amsterdam, John Benjamins, p. 265-276.

9. (14.11.2016) Logosul. Argumente și pseudoargumente Fisier de tip .ppt ! Curs_9_logos 2016  

Bibliografie: C. Sălăvăstru, Arta dezbaterilor publice, București, Tritonic, 2009, p. 338-365.

Bibliografie suplimentară: A. Marga, Argumentarea, Cluj-Napoca, EFSE, 2006, p. 314-350.Fisier de tip .jpg ! titluFisier de tip .jpg ! marga1Fisier de tip .jpg ! p2Fisier de tip .jpg ! p3Fisier de tip .jpg ! p4Fisier de tip .jpg ! p5

Tindale, Christopher, 2005. “Hearing is Believing: A Perspective-dependent Account of the Fallacies”, in Argumentation in Practice. Edited by Franz H. van Eemeren and Peter Houtlosser John Benjamins: 29-42  

Walton, Douglas, 2011, “Defeasible Reasoning and Informal Fallacies” ,
Synthese, 179(3), 2011, 377-407 

10. (21.11.2016) Verbal și nonverbal în comunicarea politică Fisier de tip .ppt ! Curs 10 nonverbal 

Material suplimentar Fisier de tip .ppt ! Limba de lemn 

Bibliografie: Chelcea, Septimiu, Loredana Ivan, Adina Chelcea, 2008, Comunicarea nonverbală: gesturile şi postura, ed. a II-a, Bucureşti, Comunicare.ro, p. 143-173.

Alan Cienki, Cornelia Müller, “Metaphor, gesture, and thought”, in Raymond W. Gibbs, Jr., (ed.), The Cambridge Handbook of Metaphor and Thought, Cambridge University Press, 2009, pp. 483-501 [preprint] Fisier de tip .pdf ! Cienki_MullerMetaphor_Gesture

Bonnafous Simone, Tournier Maurice, “Discours et gestes télévisés : quelles méthodes ?”, Mots, décembre 2001, N°67. pp. 110-128. Fisier de tip .pdf ! article_mots_2001

 

11. (ianuarie 2017) Material suplimentar (pentru cursul pierdut): Agresivitatea în limbajul politic. Dialog cooperativ şi dialog conflictual. Abordări pragmalingvistice. Discursul politic în mass-media: talk-show-ul Fisier de tip .ppt ! Curs 11 

Text:  transcrierea unei emisiuni Fisier de tip .doc ! LOZ 2009 

Bibliografie: HOARŢĂ CĂRĂUŞU, Luminiţa, Dezbaterea politică televizată. Studiu de caz, în „Speech and Context”, 2013, 1 (V), p. 93-103. Fisier de tip .pdf ! Carausu 

Ionescu-Ruxăndoiu, Liliana, 2011, „Strategii ale impoliteţii în discursul parlamentar românesc (1866-1938), în Text şi discurs, Omagiu Mihaelei Mancaş, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2011, 283-291. Fisier de tip .pdf ! Ionescu-Ruxandoiu2011

Bibliografie suplimentară

Ilie, Cornelia, 2001, "Semi-institutional discourse: the case of talk-shows", Journal of Pragmatics, 33, 2, p. 209-254. Fisier de tip .pdf ! Ilie 

Radu, Carmen-Ioana, 2010, Aspecte ale comunicării conflictuale în româna actuală, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti.

CONSULTAȚII pentru pregătirea lucrării: luni 23 ianuarie 2017, orele 14-16, la Departamentul de Lingvistică (etajul I).

Pagină actualizată la 01 Noiembrie 2017.