RETORICĂ ŞI ARGUMENTARE

 STUDII AVANSATE ÎN LINGVISTICĂ-STRUCTURA ŞI FUNCŢIONAREA LIMBII ROMÂNE – anul I

Anul universitar 2016-2017 - Semestrul II

RETORICĂ ŞI ARGUMENTARE

Rodica Zafiu

             Cursul îşi propune să integreze o serie de teorii sintactico-pragmatice într-un model operaţional de analiză a discursului argumentativ, oferind o grilă de interpretare lingvistică a argumentării. Se urmăreşte punerea în evidenţă a unor concepte teoretice şi a unor arii de interes în care participanţii la curs îşi pot plasa cercetări proprii.

             Se vor prezenta mai multe modele clasice şi mai recente de analiză a argumentării (Toulmin, Perelman-Olbrechts-Tyteca, Ducrot-Anscombre, Eemeren-Grootendorst, Lo Cascio, Stati), comparându-le şi evaluând componentele lor lingvistico-pragmatice. Se propune o caracterizare prototipică a argumentării şi a discursului argumentativ. Este urmărită detaliat funcţia argumentativă a unor mecanisme lingvistice: selecţia lexicală, organizarea informaţională a enunţului (temă-remă), orientarea deictică, structura presupoziţională, implicaţiile şi implicaturile, articularea discursului (conectorii pragmatici), vagul, modalizarea şi evidenţialitatea. Se pun în evidenţă strategiile de construcţie a imaginii locutorului şi strategiile globale ale evaluării, raportarea la destinatar şi la adversar, operaţiile de gestionare a discursului, mişcările argumentative şi articularea lor.

            Discuţia teoretică este susţinută prin analize de texte argumentative: discursuri oratorice (Maiorescu, Iorga etc.) şi eseuri publicistice (P. Zarifopol, Al. Paleologu, A.Pleşu, A. Cornea, L. Ornea, V. Mihăilescu etc.).

Forma de evaluare: stabilirea notei finale se va face în funcţie de participarea activă la discuţii şi pe baza unei lucrări prezentate în scris şi susţinute oral.

Retorica-Argumentare Fisier de tip .doc ! Prezentare_curs_Retorica-Argumentare_SAL 2016 

Cerinţe pentru evaluarea finală Fisier de tip .doc ! teme_LA 

 Desfăşurarea cursului

1. (21.02.2017) Prezentarea cursului, a tematicii şi a bibliografiei.  Exercițiu de interpretare de text argumentativ. 

2. (28.02.2017) Modele, şcoli, direcţii în studiul textului argumentativ. Perspectivă logică, filosofică, lingvistică, pragmastilistică. Retorică vs. argumentare.Tradiţia retoricii clasice (Aristotel, Quintilian). Modelul argumentării (Toulmin). Dezvoltări şi aplicaţii în analiza discursului. Textul argumentativ .“Noua retorică” (Perelman–Olbrechts-Tyteca). Topoi şi tipuri de argumente.

Text: T. Maiorescu, “La adresă. Lipsă de principii liberale. Viziriatul. Disidenţa” (1886), în Discursuri parlamentare, III,  Bucureşti, Albatros, 2003, p. 255-264 / ed.I: Bucuresti, Socec, 1899, p. 424-440. Fisier de tip .pdf ! Discursuri parlamentare-3 

Bibliografie: Constantin Sălăvăstru, Teoria şi practica argumentării, Iaşi, Polirom, 2003, p. 71-85.

C. Perelman, L. Olbrechts-Tyteca, Tratat de argumentare, trad. rom., Iaşi, EU, 2012, p. 87-145.  

Bibliografie suplimentară: Stephen E. Toulmin, The Uses of Argument, Cambridge, Cambridge University Press, 2003 [1958], p. 87-105.Fisier de tip .pdf ! fragmToulmin 2003 

Aristotel, Retorica, 1, 1-3. Rhetoric I, 1-3 


3. (7.03.2017)  Pragmadialectica argumentării (Şcoala olandeză: Eemeren–Grootendorst).

Text din Luminița Hoarță Cărăușu (coordonator), Corpus de limbă română vorbită actuală nedialectală, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2013, V.4.9. TVR 1, emisiunea Între bine şi rău Fisier de tip .doc ! fragm Intre bine si rau 

Bibliografie: Constantin Sălăvăstru, Teoria şi practica argumentării, Iaşi, Polirom, 2003, p. 393-401.  Fisier de tip .pdf ! Salav / Fisier de tip .jpg !  19-03-2012 9.39.00 Fisier de tip .jpg ! p2 Fisier de tip .jpg ! p3 Fisier de tip .jpg ! p4 Fisier de tip .jpg ! p5 Fisier de tip .jpg ! p6 Fisier de tip .jpg ! p7 Fisier de tip .jpg ! p8 Fisier de tip .jpg ! p9  Bibliografie suplimentarăFrans H. van Eemeren, “Argumentation: an overview of theoretical approaches and research themes”, în ARGUMENTATION, INTERPRETATION, RHETORIC, Online Journal, 2, 2002Fisier de tip .doc ! text

4. (14.03.2017) Ethosul. Construcţia strategică a imaginii locutorului

Text: două predici ale lui Antim Ivireanul  

Bibliografie: Andra Vasilescu, "Construcția identității parlamentare. Cadrul teoretic", în R. Zafiu Camelia Uşurelu şi Helga Bogdan Oprea (ed.), Limba română. Ipostaze ale variaţiei lingvistice, vol. II, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2011, 3-5-315. Vasilescu 2011preprint

Bibliografie suplimentară: Ruth Amossy, „L’éthos et ses doubles contemporains. Perspectives disciplinaires”, în Langage et société, 149 (3), 2014, p. 13-30. Fisier de tip .pdf ! Amossy-ethos langage et societe 2014 

Barbara Johnstone, “Stance, Style, and the Linguistic Individual”, în Alexandra Jaffe (ed.), StanceSociolinguistic perspectives, Oxford, OUP, 2009, pp. 29-52.

5. (21.03.2017) Pathosul. Retorica emoţiilor. Evaluativele (Walton, C. Plantin)

Text: predică tradusă din Ioan Gură de Aur, Mărgăritare, 1691, ed. R. Popescu, Bucureşti, Libra, 2001. Fisier de tip .doc ! Cuvant al 35 Zlatoust 

Bibliografie: Gabriela Stoica, Afect şi afectivitate. Conceptualizare şi lexicalizare în româna veche, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2012, p. 53-91.

Rodica Zafiu, „Ethos, pathos şi logos în textul predicii”, în Al. Gafton, Sorin Guia şi Ioan Milică (ed.),Text şi discurs religios, II, Iaşi, Editura Universităţii “Al. I. Cuza”, 2010, p. 27-38, http://www.unibuc.ro/prof/zafiu_r/docs/res/2011febc2009a03.pdf

Bibliografie suplimentară

Macagno, Fabrizio, Douglas Walton, 2010, "What we hide in words: Emotive words and persuasive definitions", Journal of Pragmatics, 42, 1997-2013.

Plantin, Christian, 1999b, “La construction rhétorique des émotions”, în E. Rigotti (éd.), Rhetoric and argumentation. Proceedings of the 1997 IADA International conference, Lugano, 22 avril 1997, 203-219. Plantin, Christian, 1998, Arguing emotions, în van Eemeren F. & al., Proceedings of the Fourth International Conference of the International Society for the Study of Argumentation , 1998. 631-638. Plantin, Christian, 2004, “On the inseparability of emotion and reason in argumentation”, în Weigand, Edda (ed.) 2004, Emotions in Dialogic Interactions, Amsterdam, John Benjamins, p. 265-276.

6. (28.03.2017) Logosul. Erori de argumentare. Tipuri de (pseudo)argumente.

Text: (a)  Fisier de tip .doc ! Fragm VARLAAM ; (b) Fisier de tip .doc ! Golea 2013 ; (c) Fisier de tip .doc ! Discurs CD-9 martie 2016 

Bibliografie: C. Sălăvăstru, Arta dezbaterilor publice, București, Tritonic, 2009, p. 365-401 Fisier de tip .pdf ! Salavastru-1 Fisier de tip .pdf ! Salavastru_2 Fisier de tip .pdf ! Salavastru_3 

Bibliografie suplimentară: A. Marga, Argumentarea, Cluj-Napoca, EFSE, 2006, p. 314-350. Fisier de tip .jpg ! titlu Fisier de tip .jpg ! p1Fisier de tip .jpg ! p2Fisier de tip .jpg ! p3 Fisier de tip .jpg ! p4Fisier de tip .jpg ! p5  

Tindale, Christopher, 2005. “Hearing is Believing: A Perspective-dependent Account of the Fallacies”, in Argumentation in Practice. Edited by Franz H. van Eemeren and Peter Houtlosser John Benjamins: 29-42  

Walton, Douglas, 2011, “Defeasible Reasoning and Informal Fallacies” ,
Synthese, 179(3), 2011, 377-407.

7. (4.04.2017) Argumentarea prin analogie            

Text de analizat: fragment din Cantemir, Istoria ieroglifică  Fisier de tip .pdf ! CANTEMIR, O 

Bibliografie: Zafiu, Rodica, “Argumentarea prin analogie: criterii de evaluare şi strategii de respingere”, în M. Constantinescu, G. Stoica, O. Uţă Bărbulescu (ed.), Modernitate şi interdisciplinaritate în cercetarea lingvistică. Omagiu doamnei profesor Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2012, p.  604–610.

Maria Cvasnîi Cătănescu, Analogia – stereotip argumentativ în Anonimul Cantacuzinesc, în Mihaela Constantinescu, Gabriela Stoica, Oana Uţă Bărbulescu (ed.), Modernitate şi interdisciplinaritate în cercetarea lingvistică. Omagiu doamnie profesor Liliana Ionescu Ruxăndoiu, Bucureşti, EUB, p. 203-208.

Claudia ENE, Analogia in textul publicistic de opinie, în Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae (eds.), Limba română. Controverse, delimitări, noi ipoteze. Actele celui de al 9-lea Colocviu al Catedrei de limba română, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2010, p. 61-68. Fisier de tip .doc ! Ene 2010 

Bibliografie suplimentară

Kienpointer, Manfred, 2012, “When Figurative Analogies Fail: Fallacious Uses of Arguments from Analogy”, in van Eemeren, Frans H., Garssen, Bart (Eds.), Topical Themes in Argumentation Theory, 111-126.Fisier de tip .pdf ! Kienpointner_ 2012 

8. (11.04.2017) Argumentare şi modalizare (epistemică şi deontică). Adverbele de certitudine 

Text: Cantemir - fragment din Hronicul...Fisier de tip .pdf ! CANTEMIR, H

Bibliografie: R. Zafiu, „Modalizarea”, în GALR, 2005/2008 MODALIZAREA ian 06 

Bibliografie suplimentară: Rocci, Andrea, 2012, “Modality and argumentative discourse relations: a study of the Italian necessity modal dovere", Journal of Pragmatics 44:15, 2129-2149. Rocci_2010

Pietrandrea, Paola, 2008, "Certamente and Sicuramente. Encoding dynamic and discursive aspects of commitment in Italian", Belgian Journal of Linguistics 22, 221–246. Fisier de tip .pdf ! Pietrandrea_BJL 

Simon-Vandenbergen, Anne-Marie, Aijmer, Karin, 2007. The semantic field of modal certainty. A corpus-based study of English adverbs. Mouton de Gruyter, Berlin / New-York, p. 80-104. Fisier de tip .pdf ! Simon Vandenbergen-Aijmer 2007cap6 

9.  (25.04.2017) Evidențialitate și argumentare.

Bibliografie: Zafiu, Rodica, „Evidenţialitatea» în limba română actuală", în Gabriela Pană Dindelegan (coord.), Aspecte ale dinamicii limbii române actuale, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2002, p. 127-144.

Bibliografie suplimentară: Squartini, Mario, 2008. Lexical vs. grammatical evidentiality in French and Italian. Linguistics 46, 917–947.

10. (2.05.2017) Conectori argumentativi

Texte: (1) fragment din M. Kogălniceanu  Fisier de tip .pdf ! Kogalniceanu - universitatea ; (2) Liviu Ornea, “Universitatea ca un castron de spaghetti” Fisier de tip .doc ! text-Liviu Ornea 

Bibliografie: Nedelcu, Isabela, 2008, "Conectori frastici și transfrastici", în GALR 2008, II, 767-777. 

Bibliografie suplimentară: Taboada, Maite, 2006, "Discourse markers as signals (or not) of rhetorical relations", Journal of Pragmatics, 38, 567-592.  recomandat pentru prezentare

Rossari, Corinne (2008). « Le fonctionnement dialogique de quelques connecteurs argumentatifs » In L'énonciation dans tous ses états. Mélanges offerts à Henning Nølke à l'occasion de ses soixante ans (pp. 361-375). Bern: Peter Lang. Rossari 2008

Craig, R.T. and Sanusi, E. (2000) '“I'm Just Saying”: Discourse Markers of Standpoint Continuity', Argumentation 14(4): 425–445Fisier de tip .pdf ! Craig-Sanusi

11. (9.05.2017) Conectori argumentativi - tipologie

Bibliografie suplimentară: Lenker, Ursula, Argument and Rhetoric – Adverbial Connectors in the History of English, Topics in English Linguistics 64, Berlin: Mouton de Gruyter, 2010, p. 233-250. Fisier de tip .pdf ! Lenker- 2010cap 

Rossari, Corinne & Jayez, Jacques (1999), “Par exemple : une procédure d'exemplification par la preuve”Fisier de tip .pdf ! Rossari-Jayez ;

12. (16.05.2017) Figuri retorice şi strategii pragmatice (preteriţia, interogaţia retorică) Analiză de texte argumentative – aplicaţii.

Texte: se vor furniza la curs; (facultativ) Dezbarerea televizată de dinainte de al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale din Franţa - 2012 Fisier de tip .doc ! fragm-fr Fisier de tip .doc ! fragm-ro

Bibliografie: L. Ionescu Ruxăndoiu, “Sintaxă şi funcţionare discursivă: preteriţia în discursul politic”, în R. Zafiu, B. Croitor, Ana-Maria Mihail (eds.) Studii de gramatică. Omagiu doamnei profesoare Valeria Guţu Romalo, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2009.Fisier de tip .doc ! L_Ionescu-Ruxandoiu_rev

13. (23.05.2017) Analiza discursului argumentativ. Aplicații

Texte: Catargiu p. 69-89; Brătianu p. 137-148

Bibliografie: Fisier de tip .pdf ! Ionescu-Ruxandoiu; Fisier de tip .pdf ! Uta Barbulescu, Roibu

Bibliografie suplimentară: Fisier de tip .pdf ! RRLart02Ilie-2010 Fisier de tip .pdf ! RRLart03Ionescu-Ruxandoiu-2010 Fisier de tip .pdf ! RRL 4 2010 art04Roibu

Pagină actualizată la 16 Mai 2017.