Variaţia normei gramaticale

FACULTATEA DE LITERE

STUDII AVANSATE ÎN LINGVISTICĂ – STRUCTURA ŞI FUNCŢIONAREA LIMBII ROMÂNE, anul II

Anul universitar 2017-2018 - Semestrul I

Cursul îşi propune să prezinte aspecte şi teorii fundamentale asupra variaţiei istorice a normei gramaticale, aplicându-le la descrierea diacronică a morfosintaxei limbii române. În introducerea cursului se va discuta despre raportul dintre normă şi uz şi despre caracterul istoric şi contextual al procesului prescriptiv, ţinând cont de evaluarea limbii de către vorbitori, de atitudinile şi ideologiile care determină criteriile de judecată dominante şi deciziile normative dintr-un moment istoric dat. În continuare, cursul se va focaliza asupra teoriilor actuale ale gramaticalizării (transformarea elementelor lexicale în categorii funcţionale) şi ale pragmaticalizării (constituirea mărcilor pragmatice) şi asupra modului în care acestea pot explica numeroase tipuri de schimbare lingvistică, în baza unor regularităţi cognitive şi a unor principii generale ale evoluţiei limbii. Vor fi urmăriţi şi alţi factori ai schimbării lingvistice, în primul rând contactul între limbi şi analogia. Ultima parte a cursului urmăreşte câteva cazuri semnificative de schimbare lingvistică în limba română, manifestate în sistemul temporal-aspectual-modal (TAM), în ordinea cuvintelor şi în inventarul de conectori şi marcatori discursivi.

Forma de evaluare: stabilirea notei finale se va face în funcţie de participarea activă la discuţii şi pe baza unei lucrări prezentate în scris şi susţinute oral.

Evaluarea finală este condiţionată de o prezenţă la 75% din cursuri (9 participări) şi de susţinerea unei scurte expuneri orale, pe parcursul semestrului, în care masterandul va prezenta un articol sau o carte din bibliografia suplimentară. Lucrarea finală (de 5-7 p.) va urmări un caz concret de schimbare gramaticală (pe baza unui studiu de corpus). Masteranzii vor primi o listă cu sugestii de teme şi vor discuta cu profesorul, din timp, temele alese. 

Fisier de tip .doc ! Prezentare_curs_Variatia_normei_2017-2018 Fisier de tip .doc ! Bibliografie_2017-18

1. [11.10.2017] Prezentarea cursului; tematică, planificare, bibliografie, surse 
2. [18.10.2017] Lingvistică descriptivă / prescriptivă. Ideologii lingvistice. Criteriile normării. „Evaluarea lingvistică”: atitudini faţă de limbă. “Folklinguistics”; mituri lingvistice. Conflictul criteriilor. Criterii raţionaliste, etimologice, tradiţionaliste, estetice.

Bibliografie  - Pinker, Steven, 1994: The Language Instinct, New York, HarperCollins, cap.   XII ("The Language Mavens").Fisier de tip .doc ! text

Bibliografie suplimentară

- Preston, Dennis R., 2006, “Folk linguistics”, in Keith Brown (ed.) The encyclopedia of language and linguistics, 2nd edn, Oxford, UK: Elsevier, p. 258–265 Fisier de tip .pdf ! FL1-2 .Fisier de tip .pdf ! FL3 Fisier de tip .pdf ! FL4 Fisier de tip .pdf ! FL5 Fisier de tip .pdf ! FL6 Fisier de tip .pdf ! FL7 Fisier de tip .pdf ! FL8 Fisier de tip .pdf ! FL9 Fisier de tip .pdf ! FL10 Fisier de tip .pdf ! FL11 Fisier de tip .pdf !FL12 Fisier de tip .pdf ! FL13

- Preston, D. R., “Qu’est-ce que la linguistique populaire ? Une question d’importance”, Pratiques, 2008, 139-140. Fisier de tip .pdf ! Preston fr

- Milroy, James, 2007, „The ideology of the standard language”, in C. Llamas, L. Mullany, P. Stockwell (eds.), The Routledge Companion to sociolinguistics, London, New York, Routledge, pp. 133-139.

 - Nils Langer, 2007 'Finding Standard German - Thoughts on Linguistic Codification.' In: Fandrych, Christian & Salverda, Reinier (eds.). Standard, Variation und Sprachwandel in germanischen Sprachen, Tuebingen, Narr, pp. 217-241.Fisier de tip .pdf !langer2007

- Zafiu, R., 2007: “Criterii estetice în normarea limbii române” în C. Stan, R. Zafiu, Al. Nicolae (coord.), Studii lingvistice. Omagiu profesoarei Gabriela Pană Dindelegan, la aniversare, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2007, p. 467-473. text

Deumert, Ana & Wim Vandenbussche, 2003, “Research directions in the study of language standardization”, in Deumert, Ana & Wim Vandenbussche (eds.), 2003, Germanic Standardizations, Amsterdam: John Benjamins, 455–469.Fisier de tip .pdf !deumertvandenbussche2

3. [25.10.2017] Gramaticalizarea: definire, limite, grade. Gramaticalizare – pragmaticalizare – lexicalizare. Ireversibilitate, recursivitate.

Bibliografie

 - Hopper, Paul J., Elizabeth Traugott, 2003: Grammaticalization, Cambridge, Cambridge University Press, p.1-38.

- Marchello-Nizia, Christine, 2006: Grammaticalisation et changement linguistique, Bruxelles, De Boeck, p. 13-59.Fisier de tip .pdf !MARCHELLO-NIZIA fragm 

- Zafiu, Rodica, 2008: “Gramaticalizare şi pragmaticalizare”, în G. Pană Dindelegan (coord.), Limba română. Dinamica limbii, dinamica interpretării, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2008, p. 187-194. Fisier de tip .doc ! Zafiu 2008 

Bibliografie suplimentară

- Haspelmath, Martin, 1999: "Why is grammaticalization irreversible?", în Linguistics, 37, 6, 1043-1068. Fisier de tip .pdf ! Haspelmath 1999 

- De Mulder, Walter, 2001: “La linguistique diachronique, les études sur la grammaticalisation et la sémantique du prototype : présentation”, Langue française, 130, 1, p. 8 – 32.

[pentru prezentare] Lehmann, Christian, 2002, “New reflections on grammaticalization and lexicalization”. Wischer, Ilse & Diewald, Gabriele (eds.), New reflections on grammaticalization. Amsterdam & Philadelphia: J. Benjamins (TSL, 49); 1-18. Fisier de tip .pdf ! Lehmann 2002 New_reflections_on_grammaticalization_and_lexicalization

4. [1.11.2017] Gramaticalizare și reanaliză. Gramaticalizarea articolului.

Bibliografie: Lehmann, C. 2002Thoughts on grammaticalization, p. 8-14

Hopper, Paul J., Elizabeth Traugott, 2003: Grammaticalization, Cambridge, Cambridge University Press, p. 39-70.

Bibliografie suplimentară:

- Carlier, Anne, Walter de Mulder, 2010, “The emergence of the definite article in Late Latin  ille in competition with ipse”, in: H. Cuykens,K. Davidse, L. Van de Lanotte (ed.), “Subjectification, intersubjectification and grammaticalization” , The Hague: Mouton De Gruyter, p. 241–275. Fisier de tip .pdf ! Carlier & De Mulder-2010 

- Nicolae, Alexandru, 2012, “Gramaticalizarea articolului hotărât românesc. Noi rezultate”, Limbă şi literatură, LIV (1-2), 7-19.

 - Stan, Camelia, 2017, „Aspecte ale gramaticalizării articolului definit în limba română”, în Adina Chirilă (ed.), Omul de cuvînt. In honorem Gheorghe Chivu, Iaşi, Editur Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, p. 514-521.

5. [8.11.2017] “Subiectificare” şi pragmaticalizare. Constituirea marcatorilor discursivi 

Bibliografie- Traugott, E. C., 1995, „The role of the development of discourse markers in a theory of grammaticalization”, Paper presented at ICEHL XII, Manchester 1995,          http://www.stanford.edu/~traugott/papers/discourse.pdf

- Mîrzea Vasile, Carmen, 2009, „Unele aspecte ale polifuncţionalităţii adverbelor în limba română”, Rodica Zafiu, Gabriela Stoica, Mihaela N. Constantinescu (eds), Limba română: teme actuale. Actele celui de al 8-lea Colocviu al Catedrei de limba română (Bucureşti, 5-6 decembrie 2008), Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2009, p. 143–152. Mirzea Vasile 2009

-  Zafiu, Rodica, 2009, “Evoluţia adverbelor de timp atunci, acum, apoi către statutul de mărci discursive”, în Rodica Zafiu, Gabriela Stoica, Mihaela N. Constantinescu (eds.), Limba română. Teme actuale. Actele celui de-al 8-lea Colocviu al Catedrei de limba română, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2009, p. 779-793.  Zafiu-Evolutia adv de timp1

Bibliografie suplimentară:

- Kristin Davidse, Lieven Vandelanotte, and Hubert Cuyckens, eds., 2010, Subjectification, Intersubjectification and Grammaticalization, Berlin: De Gruyter Mouton:

 Bertin, A. (2001): Maintenant: un cas de grammaticalisation? – Langue française, 130, p. 42-64.  Bertin 2001-LF130

- Rossari Corinne, 2006, “Grammaticalization and persistence phenomena in two hybrid discourse markers – la preuve and regarde”, Acta linguistica Hafniensia, 2006  Rossari

 

 

 

 

 

 

CURS 2016-2017

1. [11.10.2016] Prezentarea cursului; tematică, planificare, bibliografie, surse 


2. [18.10.2016] Lingvistică descriptivă / prescriptivă. Ideologii lingvistice. Criteriile normării. „Evaluarea lingvistică”: atitudini faţă de limbă. “Folklinguistics”; mituri lingvistice. Conflictul criteriilor. Criterii raţionaliste, etimologice, tradiţionaliste, estetice. Fisier de tip .doc ! VNG Curs2-Fisa 1-2016 

Bibliografie  - Pinker, Steven, 1994: The Language Instinct, New York, HarperCollins, cap.   XII ("The Language Mavens").Fisier de tip .doc ! text

Bibliografie suplimentară

- Preston, Dennis R., 2006, “Folk linguistics”, in Keith Brown (ed.) The encyclopedia of language and linguistics, 2nd edn, Oxford, UK: Elsevier, p. 258–265 Fisier de tip .pdf ! FL1-2 .Fisier de tip .pdf ! FL3 Fisier de tip .pdf ! FL4 Fisier de tip .pdf ! FL5 Fisier de tip .pdf ! FL6 Fisier de tip .pdf ! FL7 Fisier de tip .pdf ! FL8 Fisier de tip .pdf ! FL9 Fisier de tip .pdf ! FL10 Fisier de tip .pdf ! FL11 Fisier de tip .pdf ! FL12 Fisier de tip .pdf ! FL13

- Preston, D. R., “Qu’est-ce que la linguistique populaire ? Une question d’importance”, Pratiques, 2008, 139-140. Fisier de tip .pdf ! Preston fr

- Milroy, James, 2007, „The ideology of the standard language”, in C. Llamas, L. Mullany, P. Stockwell (eds.), The Routledge Companion to sociolinguistics, London, New York, Routledge, pp. 133-139.

 - Nils Langer, 2007 'Finding Standard German - Thoughts on Linguistic Codification.' In: Fandrych, Christian & Salverda, Reinier (eds.). Standard, Variation und Sprachwandel in germanischen Sprachen, Tuebingen, Narr, pp. 217-241.Fisier de tip .pdf ! langer2007

- Zafiu, R., 2007: “Criterii estetice în normarea limbii române” în C. Stan, R. Zafiu, Al. Nicolae (coord.), Studii lingvistice. Omagiu profesoarei Gabriela Pană Dindelegan, la aniversare, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2007, p. 467-473. text

Deumert, Ana & Wim Vandenbussche, 2003, “Research directions in the study of language standardization”, in Deumert, Ana & Wim Vandenbussche (eds.), 2003, Germanic Standardizations, Amsterdam: John Benjamins, 455–469.Fisier de tip .pdf !deumertvandenbussche2

 

3. [25.10.2016] Gramaticalizarea: definire, limite, grade. Gramaticalizare – pragmaticalizare – lexicalizare. Ireversibilitate, recursivitate. Fisier de tip .doc ! VNG Curs 3-Fisa2-2016-gramaticalizarea 

Bibliografie: - Hopper, Paul J., Elizabeth Traugott, 2003: Grammaticalization, Cambridge,CambridgeUniversityPressp.1-38.

- Marchello-Nizia, Christine, 2006: Grammaticalisation et changement linguistique, Bruxelles, De Boeck, p. 13-59.Fisier de tip .pdf ! MARCHELLO-NIZIA fragm 

- Zafiu, Rodica, 2008: “Gramaticalizare şi pragmaticalizare”, în G. Pană Dindelegan (coord.), Limba română. Dinamica limbii, dinamica interpretării, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2008, p. 187-194. Fisier de tip .doc ! Zafiu 2008 

Bibliografie suplimentară

- Haspelmath, Martin, 1999: "Why is grammaticalization irreversible?", în Linguistics, 37, 6, 1043-1068. Fisier de tip .pdf ! Haspelmath 1999 

- De Mulder, Walter, 2001: “La linguistique diachronique, les études sur la grammaticalisation et la sémantique du prototype : présentation”, Langue française, 130, 1, p. 8 – 32.

 

4. [1.11.2016] Gramaticalizare și reanaliză. Gramaticalizarea articolului.

Bibliografie: Lehmann, C. 2002Thoughts on grammaticalization, p. 8-14

Hopper, Paul J., Elizabeth Traugott, 2003: Grammaticalization, Cambridge, Cambridge University Press, p. 39-70  cap3 

Bibliografie suplimentară:

Carlier, Anne, Walter de Mulder, 2010, “The emergence of the definite article in Late Latin  ille in competition with ipse”, in: H. Cuykens,K. Davidse, L. Van de Lanotte (ed.), “Subjectification, intersubjectification and grammaticalization” , The Hague: Mouton De Gruyter, p. 241–275. Fisier de tip .pdf ! Carlier & De Mulder-2010 

Trăsături generale ale limbii sînt exploatate în scopul creaţiei: 

 

 

5. [8.11.2016] “Subiectificare” şi pragmaticalizare. Constituirea marcatorilor discursivi 

Bibliografie- Traugott, E. C., 1995, „The role of the development of discourse markers in a theory of grammaticalization”, Paper presented at ICEHL XII, Manchester 1995,          http://www.stanford.edu/~traugott/papers/discourse.pdf

- Mîrzea Vasile, Carmen, 2009, „Unele aspecte ale polifuncţionalităţii adverbelor în limba română”, Rodica Zafiu, Gabriela Stoica, Mihaela N. Constantinescu (eds), Limba română: teme actuale. Actele celui de al 8-lea Colocviu al Catedrei de limba română (Bucureşti, 5-6 decembrie 2008), Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2009, p. 143–152. Mirzea Vasile 2009

-  Zafiu, Rodica, 2009, “Evoluţia adverbelor de timp atunci, acum, apoi către statutul de mărci discursive”, în Rodica Zafiu, Gabriela Stoica, Mihaela N. Constantinescu (eds.), Limba română. Teme actuale. Actele celui de-al 8-lea Colocviu al Catedrei de limba română, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2009, p. 779-793.  Zafiu-Evolutia adv de timp1

Bibliografie suplimentară:

- Kristin Davidse, Lieven Vandelanotte, and Hubert Cuyckens, eds., 2010, Subjectification, Intersubjectification and Grammaticalization, Berlin: De Gruyter Mouton.

            cap. E. Closs Traugott, “(Inter)subjectivity and (inter)subjectification: A reassessment”, p.   29-70

            cap. Anne Wichmann, Anne-Marie Simon-Vandenbergen and Karin Aijmer, "How prosody reflects semantic change:A synchronic case study of of course", p. 103-154.  Wichmann-Simon Vandenbergen-Aijmer 2010 

 Bertin, A. (2001): Maintenant: un cas de grammaticalisation? – Langue française, 130, p. 42-64.  Bertin 2001-LF130

- Rossari Corinne, 2006, “Grammaticalization and persistence phenomena in two hybrid discourse markers – la preuve and regarde”, Acta linguistica Hafniensia, 2006  Rossari

 

6. [15.11.2016] Sistemul temporal-aspectual-modal (TAM). Gramaticalizarea paradigmelor de viitor. Gramaticalizarea valorii evidențiale (prezumtivul)

 Bibliografie 

- Frâncu, Constantin, 2009, Gramatica limbii române vechi (1521-1780), Iaşi, Demiurg, 115-117, 311-313.

- Guţu-Romalo, Valeria, 1968: "Le futur en roumain aux XVIe – XVIIIe siècles", în Revue roumaine de linguistique, XIII, nr. 5, p. 427-431; trad. rom. în V. Guţu Romalo, Aspecte ale evoluţiei limbii române, Bucureşti, Humanitas Educaţional, 2005, pp. 152–155.

- Bybee, Joan L., William Pagliuca and Revere Perkins. 1991. Back to the future. In E. Traugott and B. Heine (eds.)Approaches to Grammaticalization, Vol. II. Amsterdam: John Benjamins, pp. 17-58.   Bybee BackToTheFuture  

 Bibliografie suplimentară 

- Zamfir, Dana-Mihaela, 2007, Morfologia verbului în dacoromâna veche (secolele al XVI-lea – al XVII-lea), II, Bucureşti, Editura Academiei Române, 212-248.

- Niculescu, Dana, 2011, “The grammaticalization of the future tense forms in 16th century romanian”, RRL, LVI, 4, p. 421–440.   RRL 4 2011 art06Niculescu 

 

7. [22.11.2016] Imperfectul şi perifrazele cu gerunziul. Gramaticalizarea formelor temporal-aspectuale

 Bibliografie

- Frâncu, Constantin, Gramatica limbii române vechi (1521-1780), Iași, Demiurg.  001  002  003  

- Zamfir, Dana-Mihaela, 2007, Morfologia verbului în dacoromâna veche (secolele al XVI-lea – al XVII-lea), II, Bucureşti, Editura Academiei Române, 62-74.  004  005  006  007  008  009  010 

 Bibliografie suplimentară

- Bertinetto, Pier Marco & Ebert, Karen H. & de Groot, Casper. 2000. “The progressive in Europe.” In: Dahl (ed.) Tense and aspect in the languages of Europe, Berlin, New York, Mouton de Gruyter, 2000, 517-558.  Bertinetto et al 2000 

- Dragomirescu, Adina, 2011, De la mișcare și localizare la aspect. Câteva situații de gramaticalizare (stă să, se pune pe), în: R. Zafiu, C. Ușurelu, H. Bogdan-Oprea, (eds.), Limba română. Ipostaze ale variației lingvistice, vol. I, București, Editura Universității din București, 2011, p. 95−104.  Dragomirescu 2011 

- Vetters, Carl, 1993, „Passé simple, et imparfait : un couple mal assorti”, Langue française, N°100, p. 14-30.  Vetters 1993

- Laca, B., 2004, ‘Les catégories aspectuelles à expression périphrastique : une interprétation des apparentes „lacunes“ du français’, Langue Française 141. 85-98.  article_lfr_0023-8368_2004_num_141_1_6591 

 

8. [29.11.2016] Gramaticalizarea conjunctivului românesc.

Bibliografie

Frâncu, C., 2009, Gramatica limbii române vechi (1521–1780), Iaşi, Casa Editorială ‘Demiurg’. p. 118-120.

Becker, M., 2010, ‘Mood in Romanian’, in Rothstein, B., and Thieroff, R. (eds) (2010). Mood in the Languages of Europe. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, 251–69.  Becker 

Bibliografie suplimentară

Roques, M., 1907. « Recherches sur les conjonctions conditionnelles dedacă en Ancien Roumain », in Mélanges ChabaneauRomanische Forschungen 23, 825-839.  Roques 

Skårup, P, 1990, « La particule să dans des subordonnées à valeur conditionnelle en dacoroumain »Revue Romane, 25, 2, 279-291. 

Stan, Camelia, 2007, “Notă gramaticală: „conjuncţia” ca (…) să” SCL, 58, 2, p. 451-458.  Stan-2007 

 

9. [6.12.2016] Condiţionalul românesc: gramaticalizarea perifrazelor şi inventarul de valori

Bibliografie

Frâncu, C. (2009). Gramatica limbii române vechi (1521-1780). Iaşi: Casa Editorială Demiurg, 120-124, 316-318.

Zamfir, Dana, 2007, Morfologia verbului în dacoromâna veche (secolele al VI-lea-al VII-lea), Bucureşti, EAR, 321-376.

Bibliografie suplimentară

Coene, Martine, Liliane Tasmowski, 2006, „On the Balkan-Slavic origins of the Romanian conditional”, Revue Roumaine de linguistique, 51, 321-340  RRL 2 206 Coene-Tasmowski 

Dendale, Patrick, 2010, « Il serait à Paris en ce moment. Serait-il à Paris ? A propos de deux emplois épistémiques du conditionnel. Grammaire, syntaxe, sémantique », in Castro, C. A., Bango de la Campa, Fl. & Donaire M.L. 2010, Liens linguistiques. Etudes sur la combinatoire et la hiérarchie des composants, Bern, Peter Lang, p. 291-317. 2010_Dendale_Conditionnel 

 

10.  [13.12.2016] Gramaticalizarea indefinitelor

 Bibliografie

Haspelmath, Martin (1997): Indefinite pronouns, Oxford, Oxford University Press, p. 129-192.

Bibliografie suplimentară

 - Béguelin, M.-J. (2002). «Routines syntagmatiques et grammaticalisation: le cas des clauses en n'importe». In A. Leth Andersen & H. Nølke (éds), Macro-syntaxe et macro-sémantique. Actes du Colloque international d'Aarhus, 17-19 mai 2001, Berne, Peter Lang, coll. Sciences pour la communication, 2002, 

11. [20.12.2016] Gramaticalizarea marcatorilor de comparaţie şi gradaţie

Bibliografie- Stoica, Gabriela, “The Adjectival Category of Intensity. From Latin to Proto-Romanian”, in Pană Dindelegan, Gabriela, Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Irina Nicula, Alexandru Nicolae, Louise Esher (eds.),  2015, Diachronic Variation in Romanian, Newcastle-upon-Tyne, Cambridge Scholars Publishing.  Stoica 2015_preprint 

- Brăescu, Raluca, “Diachronic Remarks on Romanian Superlative Intensifiers: Foarte – a Grammaticalized Marker”, in Pană Dindelegan, Gabriela, Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Irina Nicula, Alexandru Nicolae, Louise Esher (eds.),  2015, Diachronic Variation in Romanian, Newcastle-upon-Tyne, Cambridge Scholars Publishing.  Braescu 2015_preprint 

- Marchello-Nizia, Christiane, 2006, Grammaticalisation et changement linguistique, Bruxelles, De Boeck, cap. 4: Grammaticalisation et changements liés : la grammaticalisation de " Beaucoup " et le remplacement de " Moult " par " Très " et " Beaucoup " en français  Marchello-Nizia 2006 cap4 

 

12. [10.01.2017] Procese de gramaticalizare și pragmaticalizare în curs de desfăşurare: anaforice, conectori, mărci discursive.Hărțile semantice

Exemplepropriu, respectivul, gen, tip, plus că

BibliografiePrezentări (la alegere):  Discourseparticles mulder-thompson 4Combettes

- Narrog Heiko, Johan van der Auwera, 2011, “Grammaticalization and semantic maps”, în Heiko Narrog & Bernd Heine (eds.)The Oxford handbook of grammaticalization, Oxford, OUP.  Bibl-Narrog-van der Auwera 2011   

 

(13) [17.01.2017] Prezentări preliminare - temele și planurile lucrărilor

 

Pagină actualizată la 08 Noiembrie 2017.