Civilizatie chineza - perioada moderna si contemporana

Cursul îşi propune familiarizarea cu cele mai importante evenimente din dezvoltarea culturală şi istorică a Chinei, dezvoltarea capacităţii de înţelegere a fenomenelor, cât şi formarea unui instrumentar critic şi a capacităţii de analiză a unui spaţiu cultural din perspectivă interdisciplinară. Sunt prezentate cele mai importante aspecte privitoarea la evoluţia civilizaţiei chineze, cu accent pe evidenţierea mutaţiilor produse la nivelul mentalităţilor, desfăşurării procesului istoric, precum şi a fenomenelor culturale.

Este acoperită perioada cuprinsă între dinastia Song si zilele noastre. Pe parcursul semestrului sunt evidenţiate principalele caracteristici ale dinastiilor studiate, mutaţiile şi transformările presupuse de schimbările dinastice şi sunt discutate elementele care au dus la apariţia Chinei moderne.

Sunt analizate marea efervescenţă culturală, renaşterea chineză din epoca Song şi marea sinteză intelectuală din dinastia Ming; ultima dinastie chineză, Qing, este prezentată punându-se accent pe transformările în plan politic, economic, social, iar apoi este analizată perioada cuprinsă între sfârşitul epocii imperiale şi anii ‘90, analizându-se intrarea Chinei în modernitate, aparitia conceptelor politice moderne si evolutia în planul mentalitatii.

           Prin obiectivele propuse, cât şi prin conţinutul bogat de informaţii, cursul pregăteşte accesul studentului mai departe la programul de master.

Pagină actualizată la 17 Aprilie 2011.