Practica limbii

Seminarul de practica limbii care acoperă şase semenstre este modul principal prin care studenţii achiziţionează limba chineză. Seminarul este organizat într-un mod coerent şi logic, centrat pe nencesităţile studentului. Cele saşe semestre de practica limbii asigură cunoaşterea limbii chineze de către student la nivelul B2 conform cadrului de referinţă european.

Primle două semestre ale seminarului acoperă normele de pronunţie, modalităţile de scriere şi structurile morfo-sintactice de bază. La sfîrşitul celor două semenstre, studenţii au un vocabular de aproximativ 1700 de cuvinte şi stiu să scrie aproximativ 700 de caractere, ceea ce asigură nivelul de limbă chineză necesar pentru a avea conversaţii simple pe teme legate de viaţa de zi cu zi şi a scrie scurte compuneri.

Semestrele trei şi patru sunt semestrele în care studenţii învaţă structurile complexe ale limbii, conectorii frazali şi primesc primele elemente din registrul formal. Orele sunt predate aproape exclusiv în limba chineză ceea ce asigură studentului mobilitatea şi utilizarea vie a vocabularului deja cunoscut. Textele sunt de un grad mai mare de complexitate şi sunt introduse primele exerciţii de traducere din şi în limba chineză. La finalul anului doi, studenţii trebuie să cunoască circa 1200 de caractere.

Ultimele două semestre, semestrele cinci şi sase, sunt semestre dedicate în foarte mare măsură achiziţionării vocabularului şi a diferenţierii între numărul mare de cuvinte aparent sinonime învăţate. Se lucrează pe texte complexe, parte dintre acestea fiind texte literare, şi se fac traduceri de texte jurnalistice din şi în limba chineză. Seminarul de practica limbii din ultimele două semestre ţine seama şi de textele studiate de către studenţi la cursul de literatură modernă şi contemporană şi foloseşte parte din aceste texte la seminar. La finalul acestui an, studenţii trebuie să cunoască peste 1800 de caractere.

Seminarul este conceput ca unul interaciv, în timpul căruia comunicarea cu studentul este continuu asigurată. Practica limbii urmăreşte familiarizarea studentului cu particularităţile limbii chineze, solicintându-i constant cunoştinţele acumulate anterior. Practica limbii este o materie fundamentală, cunoştinţele achiziţionate la acest seminar stând la baza tuturor celorlalte materii, atât din programul de licenţă (structura limbii, literatură, cursuri opţionale), cât şi din cel masteral (Masterul de Studii Est-Asiatice conţine cursuri precum cele de limbaje specializate şi tehnici de traducere).

 

Pagină actualizată la 17 Aprilie 2011.